Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2010
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2010

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..333      >>

înregistrări găsite: 333
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 456/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
2. 20.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 409/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
3. 19.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 837/2010
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011
-
4. 19.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 838/2010
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
-
5. 17.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 544/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
6. 17.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 456/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
7. 13.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 712/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
-
8. 10.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.2010
-
9. 10.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.11.2010, 24.11.2010
-
10. 08.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 538/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
Administrație
11. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 604/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
12. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 611/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
13. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 613/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
14. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 618/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
15. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 620/2010
Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor și utilităților dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în elemente de infrastructură educațională
-
16. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 624/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
17. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 627/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
18. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 629/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare
-
19. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 634/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
20. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 635/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
21. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 637/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
22. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 640/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării
-
23. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 647/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
24. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 666/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-
25. 29.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 534/2010
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, și a Protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău, la 23 septembrie 2010
-
26. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 530/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
27. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 532/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice
-
28. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 539/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
-
29. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 541/2010
Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
-
30. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 545/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
31. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 546/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
32. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 548/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură
-
33. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 549/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată
-
34. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 553/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
35. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 558/2010
Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de întreținere a infrastructurii rutiere din România
-
36. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 559/2010
Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
-
37. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 569/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
38. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 570/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
39. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 579/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
40. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 593/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
41. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 598/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
-
42. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 602/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
-
43. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 619/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
44. 24.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2010, 17.11.2010
-
45. 18.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2010, 10.11.2010
-
46. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 498/2010
Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componența comunei Racu, județul Harghita, în Gârciu
-
47. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 503/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
-
48. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 507/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
49. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 508/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
50. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 509/2010
Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare
-
51. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 510/2010
Propunere legislativă cu privire la introducerea șahului ca disciplină de studiu opțională în învățământul primar
-
52. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 517/2010
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție
-
53. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 518/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
-
54. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 520/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
55. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 521/2010
Propunere legislativă privind Programul Național de Autostrăzi și Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 și măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză și subantrepriză
-
56. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 523/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
57. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 526/2010
Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
58. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 527/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
59. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 529/2010
Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
-
60. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 608/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
61. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 609/2010
Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes național, local și județean
-
62. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 644/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
63. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 82/2010
Propunere legislativă privind combaterea plăților întirziate de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
64. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 369/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
-
65. 15.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 454/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății
Sănătate
66. 11.11.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 508/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
67. - 11.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 454/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății
-
68. 09.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2010
-
69. 09.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2010
-
70. 26.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 269/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
71. 26.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 366/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
-
72. 25.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2010
-
73. 21.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 687/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și a menținerii puterii de cumpărare
-
74. 21.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 441/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul din preventiv, cu modificările și completările ulterioare
-
75. 21.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 481/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității
-
76. 21.10.2010 Economică
77. 18.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 102/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
Muncă
78. 13.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 414/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată
-
79. 13.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 430/2010
Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanța Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
80. 13.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 469/2010
Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței
-
81. 13.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 470/2010
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
82. 13.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 479/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
83. 13.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 482/2010
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
84. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 408/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
-
85. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 422/2010
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
86. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 429/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulților, republicată
-
87. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 432/2010
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri
-
88. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 445/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
-
89. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 471/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
90. 12.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 473/2010
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar
-
91. 07.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 198/2010
Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
Muncă
92. 07.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 301/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
93. 07.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 302/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
94. 07.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 347/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
95. 07.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 474/2010
Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității
Muncă
96. 07.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 476/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
97. 07.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2010
-
98. 06.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 438/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
-
99. 30.09.2010 RAPORT asupra PL nr. 313/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 0:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro