Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2009
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..442      >>

înregistrări găsite: 442
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
2. 23.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 109/2007
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
3. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 459/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
4. 23.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 503/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
-
5. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 541/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului
-
6. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 546/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
7. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 549/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
8. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 558/2009
Propunere legislativă privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară
-
9. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 563/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
-
10. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 568/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
11. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 577/2009
Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
12. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 580/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
-
13. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 586/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
14. 23.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 599/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
-
15. 23.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 605/2009
Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
-
16. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 520/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională Romtehnica - S.A. către Ministerul Apărării Naționale
-
17. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 547/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal
-
18. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 565/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
-
19. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 566/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare
-
20. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 567/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale din România
-
21. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 569/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
-
22. 21.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 576/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României
-
23. 21.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.2009
-
24. 25.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2009
-
25. 11.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 507/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
-
26. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 542/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
27. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 543/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
28. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 521/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
-
29. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 528/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
30. 10.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2009
-
31. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 496/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
32. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 497/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
33. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 500/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
-
34. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 513/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
35. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 514/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
36. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 517/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
37. 03.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 417/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
Sănătate
38. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 446/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu
-
39. 30.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 471/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
-
40. 30.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 479/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
-
41. 30.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 491/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
42. 30.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 492/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
43. 29.10.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 680/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
44. 29.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 478/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
45. 29.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2009
-
46. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 477/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
47. 28.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2009
-
48. 27.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 494/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
-
49. 26.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2009
-
50. 22.10.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 169/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
51. 22.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 487/2009
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
52. 21.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 467/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
53. 21.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 481/2009
Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare
-
54. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
55. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 480/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
56. 16.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 680/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
57. 16.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 382/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
-
58. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 457/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice
-
59. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 462/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
60. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 472/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
-
61. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 473/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
62. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 474/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
-
63. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 475/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
64. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 476/2009
Propunere legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal
-
65. 09.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 169/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
66. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 430/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
-
67. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 444/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
-
68. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 449/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009
-
69. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 379/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru saluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale
-
70. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 419/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
71. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 424/2009
Propunere legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local
-
72. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 426/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
73. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 443/2009
Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil
-
74. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 450/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
75. 06.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 149/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
Industrii
76. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 421/2009
Propunere legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei
-
77. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 423/2009
Propunere legislativă "Legea înființării unităților medicale ambulatorii mobile"
-
78. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 425/2009
Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
-
79. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 456/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
80. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 458/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
81. 01.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 30.09.2009
-
82. 30.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 429/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a Hotărârii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune
-
83. 30.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 431/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
-
84. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 415/2009
Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
-
85. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 416/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
86. 25.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 401/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
-
87. 25.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2009
-
88. 23.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 392/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
89. 23.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 400/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
-
90. 23.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 402/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
91. 23.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 406/2009
Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
-
92. 23.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 409/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
93. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 407/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
94. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 408/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii zootehniei Nr.72/2002
-
95. 21.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 324/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
96. 21.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 375/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
97. 21.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 381/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
98. 21.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2009
-
99. 17.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 380/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 8:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro