Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2006
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2006

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..545      >>

înregistrări găsite: 545
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 872/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
-
2. 19.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 902/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.57 alin.(4) a Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006)
-
3. 19.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 927/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.431 din 19 iunie 2003
-
4. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 231/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005
Industrii
5. 18.12.2006 asupra PL nr. 791/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
6. 18.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 836/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.85, alineatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2005, pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr.68/2006
-
7. 18.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 852/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra domeniului fiscal și a sistemului pensiilor militare de stat
-
8. 18.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 854/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
9. 18.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 855/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
10. 18.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 921/2006
Proiect de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
11. 18.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2006
-
12. 14.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 480/2006
Propunere legislativă privind facilitarea finanțării societăților comerciale prin intermediul pieței de capital
Industrii
13. 14.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 850/2006
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar așezămintelor monahale românești de la Muntele Athos, Ierusalim și Ierihon
-
14. 14.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 935/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la 5 octombrie 2006
-
15. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 837/2006
Proiect de Lege privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. București de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
-
16. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 881/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
-
17. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 914/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2006 între Guvernul României și Comisia Comunităților Europene în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
-
18. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 916/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvinești
-
19. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 917/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
-
20. 13.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
21. 13.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
22. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 835/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
23. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 892/2006
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
24. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 893/2006
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
25. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 894/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
26. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 897/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998
-
27. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 900/2006
Propunere legislativă privind instituirea indemnizației pe viață a cascadorilor români de film istoric și național din patrimoniul Național care au activat în perioada 1960-1989
-
28. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 901/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
29. 11.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 909/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
30. 07.12.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 344/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
31. 07.12.2006 asupra PL nr. 344/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
32. 07.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 849/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
33. 07.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 903/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
-
34. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2006
-
35. 05.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 858/2006
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
36. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 749/2006
Proiect de Lege privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
37. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 749/2006
Proiect de Lege privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
38. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 793/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
-
39. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 796/2006
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin:ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.144 din 18 octombrie 2005
-
40. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 797/2006
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
41. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 807/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
42. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 809/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
-
43. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 811/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
44. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 812/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
45. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 819/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național
-
46. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 831/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
47. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 838/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
48. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 860/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
49. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 861/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
50. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 870/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
51. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 871/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
52. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 875/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
53. 04.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 877/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
54. 29.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 848/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
55. 29.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2006
-
56. 28.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 791/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
57. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 746/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
58. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 815/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
-
59. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 817/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
-
60. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 818/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
61. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 821/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de Societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
-
62. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 822/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
63. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 825/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
-
64. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 826/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
65. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 843/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
-
66. 27.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 846/2006
Propunere legislativă privind sprijinirea populației afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006
-
67. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 857/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică și socială și PHARE Cooperare transfrontalieră
-
68. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 862/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
69. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 864/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
70. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 865/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
71. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 866/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
72. 27.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 878/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României și Agenția Spațială Europeană, semnat la București la 17 februarie 2006
-
73. 22.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 761/2006
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
74. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 743/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
-
75. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 757/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
76. 21.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 759/2006
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) art.II din OG 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României
-
77. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 764/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva
-
78. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 765/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
-
79. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 767/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare
-
80. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 768/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
-
81. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 770/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
82. 21.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 780/2006
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale OLTCHIM -S.A. Râmnicu-Vâlcea
-
83. 21.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
84. 21.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
85. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 785/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
-
86. 10.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 752/2006
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007
-
87. 09.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 753/2006
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
-
88. 31.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 723/2006
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii
-
89. 31.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 724/2006
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile comerciale din industria berii
-
90. 31.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 735/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006
-
91. 25.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 18.10.2006, 19.10.2006
-
92. 25.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 18.10.2006, 19.10.2006
-
93. 19.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 560/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
-
94. 19.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 652/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005
-
95. 19.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 719/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
-
96. 19.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
97. 19.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
98. 18.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 710/2006
Propunere legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol
Agricultură
99. 18.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 731/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 7:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro