Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2005
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2005

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..343      >>

înregistrări găsite: 343
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 533/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
2. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 539/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
3. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 552/2005
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
4. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 564/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
-
5. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 609/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
6. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 620/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
-
7. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 637/2005
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
8. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 640/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind redmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005
-
9. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 643/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organitației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor maritime al OCDE
-
10. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 645/2005
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
-
11. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 648/2005
Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet
-
12. 20.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2005, 14.12.2005
-
13. 19.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 479/2005
Proiect de Lege privind securitizarea creanțelor
-
14. 19.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 480/2005
Proiect de Lege privind obligațiunile ipotecare
-
15. 19.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 488/2005
Proiect de Lege privind băncile de credit ipotecar
-
16. 19.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 489/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
17. 19.12.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.12.2005, 14.12.2005
-
18. 16.12.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 07.12.2005, 08.12.2005
-
19. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 554/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
20. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 555/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală
-
21. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 556/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
22. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 589/2005
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
23. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 596/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
-
24. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 599/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
25. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 601/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
-
26. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 602/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
-
27. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 603/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
28. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 604/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
-
29. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 614/2005
Propunere legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice
-
30. 14.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 560/2005
Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale
-
31. 14.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 561/2005
Propunere legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural
-
32. 14.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 610/2005
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară
-
33. 14.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 615/2005
Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
-
34. 13.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 559/2005
Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii
-
35. 13.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 08.12.2005
-
36. 12.12.2005 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. -
37. 07.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 549/2005
Proiect de Lege pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora
-
38. 07.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 590/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
39. 06.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 546/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
40. 06.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 551/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
-
41. 28.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 368/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
42. 28.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 368/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
43. 22.11.2005 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 313/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
-
44. 22.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 412/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.III din Ordonanța Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instițiilor publice
-
45. 22.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 511/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
46. 09.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 497/2005
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006
-
47. 09.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 498/2005
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
-
48. 09.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 498/2005
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
-
49. 25.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 54/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
-
50. 25.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 453/2005
Proiect de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
51. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 458/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate
-
52. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 459/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
-
53. 25.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 460/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
54. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 461/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD
-
55. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 462/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
56. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 463/2005
Propunere legislativă pentru completarea articolului 160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
57. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 464/2005
Propunere legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
-
58. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 465/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
-
59. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 466/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată
-
60. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 468/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
61. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 471/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
62. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 478/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări
-
63. 25.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 481/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001, între Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 26 septembrie 2005
-
64. 19.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2005
-
65. 18.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2005
-
66. 14.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 433/2005
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
Industrii
67. 13.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 372/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
68. 13.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 412/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.III din Ordonanța Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instițiilor publice
-
69. 13.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 413/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
70. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 415/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materialele NATO clasificate
-
71. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 416/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
72. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 417/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
73. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 418/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
74. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 420/2005
Proiect de Lege privind plata obligațiilor financiare pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
-
75. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 423/2005
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
-
76. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 450/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
77. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 452/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
78. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 454/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian
-
79. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 455/2005
Proiectul Legii "Legea energiei termice"
-
80. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 456/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile
-
81. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 469/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză prin condițiile de funcționare a Cursului Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor la Cursul Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București, la 11 iulie 2003
-
82. 13.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2005, 07.10.2005
-
83. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 374/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
84. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 383/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
-
85. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 386/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
86. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 387/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
-
87. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 400/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
88. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 401/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
89. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 403/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române
-
90. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 444/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare
-
91. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 445/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași
-
92. 07.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 446/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
-
93. 06.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 319/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
-
94. 06.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 421/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
-
95. 06.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 435/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
-
96. 06.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 439/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
-
97. 06.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 443/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
-
98. 03.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2005, 30.09.2005
-
99. 03.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2005, 30.09.2005
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 22 februarie 2024, 7:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro