Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2002
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2002

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..430      >>

înregistrări găsite: 430
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 352/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.
-
2. 17.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 651/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2002 pentru modificarea art.138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate.
-
3. 17.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 661/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.
-
4. 17.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 674/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților.
-
5. 13.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2002, 11.12.2002
-
6. 12.12.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2002, 11.12.2002
-
7. 11.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 432/2002
Propunere legislativă privind interpretarea autentică a art.17 lit.B.a) din Ordonanța de urgență nr.17 din 14 martie 2000, privind taxa pe valoarea adăugată publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr.113/15 martie 2000, aprobată prin Legea nr.546 din 17.10.2001, publicată în Monitorul Oficial nr.676/25.10.2001, Partea I-a.
-
8. 11.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 581/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
-
9. 11.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 584/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
-
10. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 638/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș.
-
11. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 639/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Roșiori, județul Bihor.
-
12. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 645/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2002 privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor.
-
13. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 646/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A..
-
14. 10.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 552/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare.
-
15. 10.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 617/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
-
16. 06.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
17. 05.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 343/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind acordarea tichetelor de masă, nr.142/1998.
-
18. 05.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 346/2002
Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor care nasc și cresc trei sau mai mulți copii.
-
19. 05.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 355/2002
Propunere legislativă privind asistența judiciară gratuită.
-
20. 05.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 632/2002
Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea agențiilor cu capital privat pentru construcția de locuințe.
-
21. 05.12.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
22. 04.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 448/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava.
-
23. 04.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 449/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Horodnic de Sus, județul Suceava.
-
24. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 610/2002
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 iulie 2002.
-
25. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 614/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2002 pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite.
-
26. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 616/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București la 13 septembrie 2002 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
-
27. 04.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 625/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002.
-
28. 03.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 601/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha.
-
29. 03.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 602/2002
Proiect de Lege privind aprobarea necesităților de infrastructură de transport de interes național și european
-
30. 03.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 612/2002
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița.
-
31. 03.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 623/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului.
-
32. 03.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 628/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București.
-
33. 27.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 417/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.37 al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată.
-
34. 27.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 483/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor.
-
35. 27.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 484/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor.
-
36. 27.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 582/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative.
-
37. 27.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 594/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice.
-
38. 26.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 536/2002
Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
-
39. 26.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 546/2002
Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României.
-
40. 21.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 535/2002
Proiect de Lege privind organizarea pieței tutunului brut în România.
-
41. 21.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2002, 20.11.2002
-
42. 20.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 342/2002
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) și (2) ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
-
43. 20.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 350/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Valea Drăganului, județul Cluj.
-
44. 20.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 351/2002
Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Gilău, județul Cluj.
-
45. 20.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 532/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2002 privind completarea alin.(1) al art.XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.
-
46. 20.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 539/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2002 pentru modificarea numărului de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public.
-
47. 20.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 560/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne.
-
48. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 416/2002
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sâmbata de Sus, județul Brașov
-
49. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 430/2002
Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Rădești, județul Galați.
-
50. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 531/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază.
-
51. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 534/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2002 pentru modificarea alin.(6) și (7) ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
-
52. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 549/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
-
53. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 551/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002.
-
54. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 554/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2002 pentru modificarea articolului 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societății comerciale C.S.R. - S.A. Reșița.
-
55. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 556/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de rasă" S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor.
-
56. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 561/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
-
57. 19.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 562/2002
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
-
58. 25.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2002, 16.10.2002, 17.10.2002
-
59. 24.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 391/2002
Proiect de Lege privind auditul public intern.
-
60. 17.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 199/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
-
61. 17.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 359/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța.
-
62. 17.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 364/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind activitatea comercială
-
63. 17.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 510/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
64. 17.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 512/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române".
-
65. 17.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 526/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.
-
66. 17.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2002, 16.10.2002, 17.10.2002
-
67. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 471/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002.
-
68. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 472/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002.
-
69. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 492/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002 pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public.
-
70. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 493/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat.
-
71. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 302/2002
Propunere legislativă privind administrarea și exploatarea căilor ferate române.
-
72. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 306/2002
Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor și desfășurării activității asociaților și fundațiilor.
-
73. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 477/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat.
-
74. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 478/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
-
75. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 479/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobile ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate.
-
76. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 482/2002
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.
-
77. 15.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 494/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
-
78. 10.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2002, 02.10.2002
-
79. 10.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2002, 09.10.2002
-
80. 09.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 295/1998
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc.
-
81. 09.10.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 80/2000
Propunere legislativă cu privire la despăgubirea membrilor asociației pentru protecția cumpărătorilor de autoturisme București.
-
82. 09.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 663/2001
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care dovedesc eroism în acțiuni de salvare a unor vieți omenești ori de recuperare a unor bunuri aparținând patrimoniului public sau privat.
-
83. 09.10.2002 RAPORTasupra Proiectului de Hotărâre privind Contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2001 -
84. 09.10.2002 RAPORTasupra Proiectului de Hotărâre privind Contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2000 -
85. 09.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2002, 09.10.2002
-
86. 08.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 151/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2001, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000, pentru completarea Legii nr.133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
-
87. 08.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 293/2002
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor.
-
88. 08.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 316/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea.
-
89. 08.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 470/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România.
-
90. 07.10.2002 RAPORTasupra Proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2003 -
91. 04.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2002, 02.10.2002
-
92. 04.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2002, 25.09.2002, 26.09.2002
-
93. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 210/2002
Propunere legislativă privind înființarea orașului Felix, județul Bihor.
-
94. 02.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 305/2002
Propunere legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare.
-
95. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 327/2002
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii civile și a patrulelor cetățenești.
-
96. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 378/2002
Proiect de Lege privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun.
-
97. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 379/2002
Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor.
-
98. 02.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 405/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal.
-
99. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 426/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 20:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro