Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2001
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2001

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..511      >>

înregistrări găsite: 511
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.12.2001, 20.12.2001
-
2. 21.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.12.2001, 20.12.2001
-
3. 20.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 410/2001
Propunere legislativă privind Legea transportului în regim de taxi.
-
4. 20.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 470/2001
Propunere legislativă pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexa nr.II la Ordonanța Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
-
5. 20.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 683/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism.
-
6. 20.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 684/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2001 pentru completarea art.4 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
Industrii
7. 20.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 694/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
-
8. 20.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 695/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
-
9. 19.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 302/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat.
-
10. 19.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 279/2001
Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.1 lit (a) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
-
11. 19.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 689/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei.
-
12. 19.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 693/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat.
-
13. 17.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2001, 14.12.2001
-
14. 17.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2001, 14.12.2001
-
15. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 294/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori.
-
16. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 301/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
-
17. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 665/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.6/2000.
-
18. 14.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 667/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2001 unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A.
-
19. 13.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 334/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
20. 13.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 654/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
21. 13.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 326/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2001 pentru modificarea art.59 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
22. 13.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 384/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2001 pentru completarea articolului 6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
23. 13.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 664/2001
Proiect de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte.
-
24. 13.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 668/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare.
-
25. 13.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 669/2001
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.
-
26. 12.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 350/2001
Proiect de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
27. 11.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 118/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contra-garanta o scrioare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societății Comerciale COMTIM S.A. Timișoara de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat.
-
28. 11.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 326/2000
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
29. 11.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 295/2001
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor.
-
30. 10.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 633/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală.
-
31. 07.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2001, 28.11.2001
-
32. 06.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 631/2001
Proiectul Legii viei și vinului, în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole.
-
33. 06.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 634/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
-
34. 06.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 656/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.
-
35. 06.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2001
-
36. 06.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2001
-
37. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 309/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale.
-
38. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 526/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
39. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 540/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale.
-
40. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 603/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului.
-
41. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 299/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice.
-
42. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 655/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne.
-
43. 05.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 662/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg și la 10 septembrie 2001 la București și modificarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 și la București la 9 august 2000.
-
44. 30.11.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2001, 21.11.2001
-
45. 30.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2001, 28.11.2001
-
46. 28.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 622/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și plata cotizației anuale.
-
47. 28.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 641/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.
-
48. 28.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 642/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României.
-
49. 28.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 643/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare.
-
50. 28.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 644/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2001 pentru completarea art.1949 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare.
-
51. 28.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 645/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale.
-
52. 28.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 647/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001 și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999.
-
53. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 570/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
-
54. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 573/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
-
55. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 585/2001
Proiect de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
-
56. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 590/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 de 20 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva.
-
57. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 591/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatările agricole.
-
58. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 615/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
59. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 624/2001
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române.
-
60. 22.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2001, 21.11.2001
-
61. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 242/1999
Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a lucrărilor de investiții, de reparații capitale și reparații curente în sistemul învățământului de stat și în cel particular acreditat.
-
62. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 315/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român.
-
63. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 435/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.
-
64. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 619/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.
-
65. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 628/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România.
-
66. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 629/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului.
-
67. 21.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 630/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație.
-
68. 14.11.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2001
-
69. 09.11.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.10.2001, 02.11.2001
-
70. 09.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2001
-
71. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 617/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici.
-
72. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 569/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
-
73. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 577/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2001 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice.
-
74. 07.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 584/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
-
75. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 593/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
-
76. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 594/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
-
77. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 595/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin, la 4 iulie 2001.
-
78. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 601/2001
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deținute de Președenția României, Camera Deputaților, Senat, Guvern, ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecție și Pază, Curtea Supremă de Justiție și celelalte instanțe judecătorești, parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și de alte unități din sistemul justiției.
-
79. 07.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 602/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.
-
80. 07.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 603/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
-
81. 07.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 605/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2001 privind reglementarea situației creanțelor Băncii Naționale a României și Casei de Economii și Consemnațiuni față de Banca Dacia Felix - S.A.
-
82. 07.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 616/2001
Proiect de Lege privind retragerea României din Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1978.
-
83. 06.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 563/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002.
Statut
84. 06.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 563/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002.
Statut
85. 06.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 564/2001
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.
Statut
86. 22.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 494/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000.
-
87. 18.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2001, 18.10.2001
-
88. 18.10.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2001, 18.10.2001
-
89. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 571/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
-
90. 16.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 77/2001
Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanța de Urgență a guvernului nr.217/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
91. 16.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 78/2001
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au subscris unități de fond la Fondul Național de Investiții.
-
92. 16.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 325/2001
Propunere legislativă privind susținerea proprietarilor de terenuri de pășunat și crescători de animale.
-
93. 11.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2001, 10.10.2001
-
94. 11.10.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2001, 10.10.2001
-
95. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 211/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.
-
96. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 327/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
-
97. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 14/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului.
-
98. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 23/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2000 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
-
99. 10.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 214/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.46/2000 pentru modificarea literei a) din alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 23 februarie 2024, 22:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro