Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2000
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2000

1..99 | 100..199 | 200..216      >>

înregistrări găsite: 216
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 53/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA.
-
2. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 150/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, MAT - S.A. Craiova, HART - S.A. Miercurea Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare.
-
3. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 336/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale Tractorul-UTB-S.A. Brașov, MAT-S.A. Miercurea - Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea de 2000 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Imbunătățirilor Funciare.
-
4. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 357/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană.
-
5. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 457/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă.
-
6. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 459/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
-
7. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 460/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
8. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 461/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice.
-
9. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 463/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor.
-
10. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 501/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători.
-
11. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 507/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
-
12. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 508/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
-
13. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 509/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea
-
14. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 515/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare.
-
15. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 516/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000.
-
16. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 517/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra, la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992.
-
17. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 523/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală.
-
18. 24.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 524/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 Om-Natură-Tehnologie,Hanovra 2000.
-
19. 24.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 525/2000
Proiect de Lege privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950 - 1961.
-
20. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 42/2000
Propunere legislativă privind reconsiderarea cuantumului indemnizației lunare brute și a cotei de participare la profitul net a administratorilor companiilor/societăților naționale, societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale, este acționar majoritar, precum și ai regiilor autonome.
-
21. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 272/2000
Propunere legislativă pentru limitarea importurilor de produse electronice și electrocasnice second hand precum și pentru protecția industriei de profil.
-
22. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 298/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999.
-
23. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 300/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară.
-
24. 18.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 306/2000
Propunere legislativă privind conversia în acțiuni a unor sume acordate de Fondul Proprietății de Stat pentru restructurare, precum și a creanțelor acestuia la unele societăți comerciale.
-
25. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 320/2000
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Valea Izvoarelor din Județul Mureș
-
26. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 493/2000
Proiect de Lege privind constituirea și gestionarea Fondului special pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.
-
27. 18.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 498/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandum-ului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional.
-
28. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 499/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V - VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
-
29. 18.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 500/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R. exprimată în valută în titluri de stat exprimate în lei în condițiile Ordonanței nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale.
-
30. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 504/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și subprodusele plumboase, rezultate din obținerea plumbului decuprat.
-
31. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 505/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.
-
32. 18.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 506/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
-
33. 18.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2000
-
34. 17.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2000
-
35. 11.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2000
-
36. 11.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2000
-
37. 10.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 451/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
38. 10.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 452/2000
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
39. 10.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 470/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe.
-
40. 10.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 473/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat.
-
41. 05.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 45/2000
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava.
-
42. 05.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 46/2000
Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Clit, județul Suceava.
-
43. 05.10.2000 AVIZ asupra PL nr. 157/2000
Propunere legislativă privind interzicerea temporară a importurilor de produse siderurgice care sunt în gama de fabricație a agenților economici din România.
-
44. 05.10.2000 RAPORT asupra PL nr. 469/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat.
-
45. 05.10.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2000
-
46. 05.10.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2000
-
47. 27.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 239/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori.
-
48. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 354/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale.
-
49. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 358/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.126/2000 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2000-2001.
-
50. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 360/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 republicată.
-
51. 27.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 426/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999.
-
52. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 431/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și autorizarea plății cotizației anuale.
-
53. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 432/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.
-
54. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 433/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
-
55. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 435/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naționale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000.
-
56. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 436/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.
-
57. 27.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 439/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import.
-
58. 27.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 440/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999.
-
59. 27.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 445/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999.
-
60. 27.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2000
-
61. 27.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.09.2000
-
62. 26.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 353/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea aliniatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000.
-
63. 18.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2000
-
64. 14.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 163/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la banca Renașterea Creditului Românesc S.A. Credit Bank.
-
65. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 347/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
-
66. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 349/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2000 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale.
-
67. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 350/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL).
-
68. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 351/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000.
-
69. 14.09.2000 AVIZ asupra PL nr. 361/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului.
-
70. 14.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 382/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor.
-
71. 14.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 400/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni- S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație.
-
72. 14.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 414/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale.
-
73. 14.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2000
-
74. 07.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 388/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect.
-
75. 07.09.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2000
-
76. 07.09.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2000
-
77. 06.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 162/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă.
-
78. 06.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 270/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999.
-
79. 06.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 299/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
-
80. 06.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 352/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
-
81. 04.09.2000 RAPORT asupra PL nr. 467/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
82. 14.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 110/2000
Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara
-
83. 14.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 131/2000
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Mădăraș din județul Mureș.
-
84. 14.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 134/2000
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Chibed din județul Mureș.
-
85. 14.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 166/2000
Propunere legislativă privind alocația suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale și majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii.
-
86. 14.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 193/2000
Propunere legislativă privind stabilirea și asigurarea cuantumului minim pentru pensiile de Asigurări Sociale de Stat.
-
87. 14.07.2000 RAPORT asupra PL nr. 313/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999.
-
88. 14.07.2000 RAPORT asupra PL nr. 314/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999.
-
89. 14.07.2000 RAPORT asupra PL nr. 315/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999.
-
90. 14.07.2000 RAPORT asupra PL nr. 317/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale.
-
91. 14.07.2000 RAPORT asupra PL nr. 319/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar.
-
92. 14.07.2000 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.07.2000, 14.07.2000
-
93. 14.07.2000 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.07.2000, 14.07.2000
-
94. 13.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 255/2000
Proiect de Lege privind înființarea Universității Emanuel din Oradea.
-
95. 13.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 256/2000
Proiect de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj
-
96. 13.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 257/2000
Proiect de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.
-
97. 13.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 258/2000
Proiect de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău.
-
98. 13.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 259/2000
Proiect de Lege privind înființarea Universității Tibiscus din Timișoara.
-
99. 13.07.2000 AVIZ asupra PL nr. 260/2000
Proiect de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 10 decembrie 2023, 7:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro