Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 1999
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 1999

1..99 | 100..199 | 200..294      >>

înregistrări găsite: 294
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 257/1999
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondurilor speciale ale drumurilor publice.
-
2. 29.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 333/1999
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 în vederea reducerii impozitului pe profit.
-
3. 29.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 339/1999
Propunere legislativă privind Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice.
-
4. 29.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 340/1999
Propunere legislativă privind Legea conservării zonelor carstice.
-
5. 29.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 387/1999
Propunere legislativă pentru aprobarea taxei privind drumurile forestiere și reducerea TVA la unele produse din lemn.
-
6. 29.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 468/1999
Propunere legislativă privind pensia de văduvie a soțului supraviețuitor.
-
7. 29.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 495/1999
Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
-
8. 29.12.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.12.1999
-
9. 29.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.12.1999
-
10. 23.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 184/1999
Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
-
11. 23.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 267/1999
Propunere legislativă privind sprijinirea și întrajutorarea sinistraților din zonele calamitate.
-
12. 23.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 342/1999
Propunere legislativă privind reglementarea încadrării caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal al unităților de protecție socială.
-
13. 23.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 347/1999
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului Special al drumurilor publice.
-
14. 23.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 395/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin OGU nr.62/1998.
-
15. 23.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 480/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
-
16. 23.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 492/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bulevardul Unirii nr. 37 -Magazinul Junior- din patrimoniul S.C. București S.A. în domeniul privat al statului.
-
17. 23.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 498/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Comisia Europeană și Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la București la 24 decembrie 1998.
-
18. 23.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 499/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului.
-
19. 23.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 502/1999
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
-
20. 23.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 503/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale.
-
21. 23.12.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.12.1999
-
22. 23.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.12.1999
-
23. 22.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 337/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999.
-
24. 21.12.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.12.1999
-
25. 15.12.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.12.1999
-
26. 15.12.1999 RAPORT asupra memorandumului privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000 și proiectul de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000. -
27. 15.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.1999
-
28. 08.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 458/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului Managementul conservării biodiversității, în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999.
-
29. 08.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 459/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.
-
30. 08.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 460/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroulului București - METROREX) privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București, semnat la Luxembourg și București la 8, și respectiv, 9 iunie 1999.
-
31. 08.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 467/1999
Proiect de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești.
-
32. 08.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 471/1999
Proiect de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior.
-
33. 08.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 475/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sector 1, București-România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin-Republica Federală Germania.
-
34. 08.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 477/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.
-
35. 08.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 478/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.
-
36. 08.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 479/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice.
-
37. 08.12.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.12.1999
-
38. 08.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.1999
-
39. 25.11.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.1999
-
40. 25.11.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.1999
-
41. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 407/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare.
-
42. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 409/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură.
-
43. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 412/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1999 privind aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții Dezvoltarea și modernizarea aeroportului internațional București-Otopeni și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni S.A.
-
44. 24.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 439/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
-
45. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 445/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A.Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov.
-
46. 24.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 453/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plata pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființarea culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999.
-
47. 18.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 268/1999
Propunere legislativă privind modificarea valorii unor coeficienți de multiplicare din O.U.G. nr.28/1998.
-
48. 18.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 377/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființarea culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999.
-
49. 18.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 381/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit.
-
50. 18.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 447/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX S.A. Galați.
-
51. 18.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 448/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman S.A. Brașov.
-
52. 18.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 450/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă.
-
53. 18.11.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.11.1999
-
54. 18.11.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.1999
-
55. 11.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 208/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990, cu modificările și completările din Legea nr.12/1998 și Ordonanța Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerțului.
-
56. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 242/1999
Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a lucrărilor de investiții, de reparații capitale și reparații curente în sistemul învățământului de stat și în cel particular acreditat.
-
57. 11.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 331/1999
Propunere legislativă pentru delimitarea suprafețelor cu pădure și vegetație forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.169/1998 și de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri.
-
58. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 373/1999
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1997.
-
59. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 378/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.143/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
-
60. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 380/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
-
61. 11.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 390/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.
-
62. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 411/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnat la 26 ianuarie 1999, la București.
-
63. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 413/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat Dezvoltării Instituționale a sectorului privat, semnată la București, la 26 ianuarie 1999.
-
64. 11.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 424/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000.
-
65. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 431/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României.
-
66. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 438/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.166/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
-
67. 11.11.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.1999
-
68. 11.11.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.11.1999
-
69. 08.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 298/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
70. 08.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 277/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior(BANCOREX) -S.A.
-
71. 08.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 286/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.67/1998, a Ordonanței de urgență nr.89/1999 și a Ordonanței de urgență nr.115/1999.
-
72. 08.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 287/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A.
-
73. 08.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 297/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Româna S.A.
-
74. 08.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 338/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț-Exterior Bancorex S.A. modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.63/1999.
-
75. 08.11.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.11.1999
-
76. 04.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 382/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate.
-
77. 04.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 383/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.
-
78. 04.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 384/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor.
-
79. 04.11.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.1999
-
80. 27.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 405/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern.
-
81. 27.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 406/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanța de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
-
82. 27.10.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.1999
-
83. 27.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.1999
-
84. 25.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.1999
-
85. 21.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 340/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior-S.A,(Bancorex).
-
86. 21.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 450/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior-BANCOREX S.A. în vederea privatizării.
-
87. 21.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 121/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior-BANCOREX S.A. în vederea privatizării.
-
88. 21.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 176/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior- Bancorex S.A.
-
89. 21.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 239/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex-S.A.
-
90. 21.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 273/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A.
-
91. 21.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 365/1999
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorăriilor de întârziere aferente
-
92. 21.10.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.1999
-
93. 07.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 328/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
-
94. 06.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 335/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului.
-
95. 06.10.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.1999
-
96. 06.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.1999
-
97. 05.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 295/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante.
-
98. 04.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 389/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere.
Administrație
99. 29.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 276/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 19 mai 2024, 21:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro