Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 1998
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 1998

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..324      >>

înregistrări găsite: 324
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 213/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunatățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale.
-
2. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 216/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale.
-
3. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 229/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de evaluare și acreditare a Invațământului Preuniversitar.
-
4. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 234/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative.
-
5. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 245/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional.
-
6. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 254/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenții din învățământul de stat.
-
7. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 326/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate.
-
8. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 374/1998
Proiect de Lege privind înființarea comunei Mocirla, azi satul Lunca Teuzului, și atribuirea denumirii - Vasile Goldiș, județul Arad.
-
9. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 381/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.39/1998 privind regimul premiilor anuale sau altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998.
-
10. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 192/1998
Propunere legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București.
-
11. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 199/1998
Proiect de Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
12. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 275/1998
Propunere legislativă privind unele drepturi ce se acordă sportivilor români medaliați la Campionatele europene, mondiale și la Jocurile Olimpice.
-
13. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 334/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate.
-
14. 29.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 394/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare - cumpărare de acțiuni ale S.C. "Tractorul" S.A. Brașov.
-
15. 29.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 408/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole-R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova.
-
16. 29.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 410/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1998 pentru modificarea prevederilor art.2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar.
-
17. 29.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 437/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxembourg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998.
-
18. 29.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 438/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxembourg și București la 30 iunie 1998.
-
19. 22.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 295/1998
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc.
-
20. 16.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.1998
-
21. 16.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.1998
-
22. 16.12.1998 Raportul asupra proiectului Bugetului Camerei Deputaților pe anul 1999 și proiecția acestuia pentru anul 2000 -
23. 14.12.1998 Raport comun asupra Raportului anual privind verificarea conturilor de execuție a Bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor altor fonduri destinate protecției sociale pe anul 1995 Statut
24. 10.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.1998
-
25. 10.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.1998
-
26. 09.12.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 284/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 de lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație.
Agricultură
27. 02.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 175/1998
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile si celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
-
28. 02.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 181/1998
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin Legea nr.90/1998.
-
29. 02.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 205/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor.
-
30. 02.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 364/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.
-
31. 02.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 376/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/1998 cu privire la modificarea și completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
-
32. 02.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 380/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.38/1998 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
-
33. 30.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 227/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.
-
34. 30.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 363/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997.
-
35. 30.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 377/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecția Copilului.
-
36. 30.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 390/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul Central European de Comerț Liber, semnat la Sofia, la 17 iulie 1998.
-
37. 26.11.1998 RAPORT COMUN privind alegerea Consiliului de Administrație și a Comisiei de Cenzori ale Băncii Naționale a României Statut
38. 26.11.1998 RAPORT asupra proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/1997 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe 1998 -
39. 25.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.1998, 24.11.1998
-
40. 25.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.11.1998, 24.11.1998
-
41. 20.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 166/1998
Propunere legislativă privind Legea ajutorului de stat.
-
42. 12.11.1998 Raport asupra proiectului bugetului Camerei Deputaților pe anul 1999 și proiecția acestuia pentru anul 2000 -
43. 12.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.11.1998, 12.11.1998
-
44. 12.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.1998, 12.11.1998
-
45. 11.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 293/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc.
-
46. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 329/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
-
47. 11.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 350/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998.
-
48. 11.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 351/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 2 7 februarie 1998.
-
49. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 354/1998
Proiect de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A.
-
50. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 360/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor.
-
51. 05.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 235/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice.
-
52. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 65/1998
Propunere legislativă privind stimularea întreprinderilor mici și mijlocii.
-
53. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 191/1998
Propunere legislativă privind înființarea unor noi județe.
-
54. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 208/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.45/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.
-
55. 04.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 237/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1998 pentru acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International, aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.52-4 din 23 septembrie 1977.
-
56. 04.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 240/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
-
57. 04.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 242/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților bancare la care statul este acționar majoritar.
-
58. 04.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 291/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri.
-
59. 04.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 311/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior (BANCOREX) S.A., pentru expropierea imobilului situat în municipiul București, str. Batiștei nr.25, sector 2.
-
60. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 327/1998
Proiect de Lege pentru completarea Legii protecției mediului nr.137/1995.
-
61. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 328/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 noiembrie 1997.
-
62. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 330/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1998 privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei.
-
63. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 331/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale.
-
64. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 333/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale.
-
65. 04.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 336/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 12 decembrie 1997.
-
66. 04.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.1998
-
67. 04.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.11.1998
-
68. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 59/1998
Propunere legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române.
-
69. 27.10.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 121/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.
-
70. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 129/1998
Propunere legislativă privind acordarea de facilități persoanelor ce domiciliază în localitățile rurale aflate în zonele montane.
-
71. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 152/1998
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar cu nr.18/1991.
-
72. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 157/1998
Propunere legislativă privind modificări propuse la Legea nr.18/1991.
-
73. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 169/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/1997 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societăților comerciale.
-
74. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 182/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională
-
75. 27.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 230/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România si Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare (Proiect suport pentru reforma și privatizarea telecomunicațiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998.
-
76. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 239/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.
-
77. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 260/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zonă.
-
78. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 310/1998
Proiectul Legii concediului paternal.
-
79. 27.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.1998
-
80. 27.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.1998
-
81. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 173/1998
Propunere legislativă pentru repunerea în unele drepturi economice a localităților foste comune grănicerești.
-
82. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 286/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor.
-
83. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 287/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității.
-
84. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 312/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu.
-
85. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 314/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Târgu - Secuiesc, județul Covasna, municipiu.
-
86. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 317/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu.
-
87. 21.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.1998
-
88. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 217/1998
Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice.
-
89. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 233/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ.
-
90. 13.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 285/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
-
91. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 288/1998
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.
-
92. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 289/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr.25/1969 privind regimul străinilor în România.
-
93. 13.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 290/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată.
-
94. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 296/1998
Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
-
95. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 303/1998
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului.
-
96. 13.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.1998
-
97. 13.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.1998
-
98. 06.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 214/1996
Raport asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvrnamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută, de pe piața internă.
-
99. 06.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 336/1997
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi compensatorii cetățenilor români persecutați sau deportați în perioada septembrie 1940-6 martie 1945 pe considerente etnice.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 februarie 2024, 2:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro