Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică externă din anul 2005
Comisia:Comisia pentru politică externă
Documente: din anul 2005

înregistrări găsite: 89
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 623/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
-
2. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 635/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003
-
3. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 639/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare"Gojdu", semnat la București la 20 octombrie 2005
-
4. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 640/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind redmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005
-
5. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 643/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organitației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor maritime al OCDE
-
6. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 646/2005
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
7. 13.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.2005
-
8. 12.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 08.12.2005
-
9. 11.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.11.2005, 11.11.2005
-
10. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 451/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistență judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977
-
11. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 469/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză prin condițiile de funcționare a Cursului Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Protocolului Adițional, semnat la București la 13 septembrie 2005, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor la Cursul Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București, la 11 iulie 2003
-
12. 13.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2005, 14.10.2005
-
13. 07.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2005, 07.10.2005
-
14. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 421/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
-
15. 30.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2005, 30.09.2005
-
16. 26.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2005, 16.09.2005
-
17. 26.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2005
-
18. 23.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 387/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
-
19. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 350/2005
Proiect de Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizația Maritimă Intrenațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004
-
20. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 350/2005
Proiect de Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizația Maritimă Intrenațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004
-
21. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 351/2005
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Anexele Protocolului din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională la Londra prin Rezoluțiile MEPC.111 (50) la 4 decembrie 2003 și MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004
-
22. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 352/2005
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
-
23. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 353/2005
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954
-
24. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 354/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției cadru pentru Controlul Tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003
-
25. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 360/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
-
26. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 361/2005
Proiect de Lege privind acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluția A.414 (XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Anexa 18 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum și a Codului din 1989 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.649(16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul Comitetului Securității Maritime la a cincizeci și noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 și prin Rezoluția MSC.38(63) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 19 mai 1994
-
27. 16.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 376/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
28. 15.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 301/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
-
29. 15.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 303/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
30. 08.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
31. 06.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 321/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
32. 06.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 330/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
33. 06.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 339/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor
-
34. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 282/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
-
35. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 289/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la București la 23 octombrie 2003
-
36. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 290/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adițional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
-
37. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 291/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București, la 18 noiembrie 2004
-
38. 20.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.07.2005, 21.07.2005
-
39. 07.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2005, 07.07.2005
-
40. 30.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2005, 30.06.2005
-
41. 28.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 254/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicații pentru atenuarea efectelor dezastrelor și acțiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
-
42. 23.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2005
-
43. 21.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 230/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comisia Comunităților Europene care modifică Acordurile Anuale de Finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul Multi-anual de Finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004
-
44. 21.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 240/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului Adițional la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005
-
45. 16.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2005, 16.06.2005
-
46. 09.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2005, 09.06.2005
-
47. 02.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.06.2005, 02.06.2005
-
48. 26.05.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2005, 26.05.2005
-
49. 19.05.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2005, 19.05.2005
-
50. 19.05.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2005, 19.05.2005
-
51. 12.05.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2005, 12.05.2005
-
52. 12.05.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2005, 27.04.2005
-
53. 12.05.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2005, 12.05.2005
-
54. 11.05.2005 AVIZ asupra PL nr. 156/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) și Statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informații în timp util în cazul unei urgențe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 și la București la 25 octombrie 2004
-
55. 11.05.2005 AVIZ asupra PL nr. 164/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002
-
56. 11.05.2005 AVIZ asupra PL nr. 165/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004
-
57. 05.05.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2005, 05.05.2005
-
58. 28.04.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2005, 27.04.2005
-
59. 26.04.2005 AVIZ asupra PL nr. 105/2005
Propunere legislativă pentru încheierea unui Memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, privind înfrățirea unităților administrativ-teritoriale dintre cele două state
-
60. 26.04.2005 RAPORT asupra PL nr. 138/2005
Proiect de Lege privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale
-
61. 21.04.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2005, 21.04.2005
-
62. 21.04.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2005, 21.04.2005
-
63. 14.04.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2005, 13.04.2005
-
64. 08.04.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2005, 07.04.2005
-
65. 06.04.2005 AVIZ asupra PL nr. 119/2005
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul privind protecția reciprocă a secretului invențiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960 și la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informațiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
-
66. 31.03.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.03.2005, 30.03.2005, 31.03.2005
-
67. 31.03.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2005, 31.03.2005
-
68. 30.03.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2005, 24.03.2005
-
69. 17.03.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.03.2005, 17.03.2005
-
70. 17.03.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2005, 17.03.2005
-
71. 14.03.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 576/2004
Proiect de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
72. 10.03.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.03.2005, 10.03.2005
-
73. 08.03.2005 asupra PL nr. 576/2004
Proiect de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
74. 08.03.2005 AVIZ asupra PL nr. 35/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
-
75. 08.03.2005 AVIZ asupra PL nr. 61/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
76. 08.03.2005 AVIZ asupra PL nr. 62/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor Comunității în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004
-
77. 03.03.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.03.2005, 02.03.2005
-
78. 03.03.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2005, 03.03.2005
-
79. 03.03.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2005, 24.02.2005
-
80. 22.02.2005 AVIZ asupra PL nr. 36/2005
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.80/1997 pentru ratificarea Convenției europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, și a protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și la 17 martie 1978
-
81. 17.02.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.02.2005, 17.02.2005
-
82. 17.02.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2005, 17.02.2005
-
83. 10.02.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.02.2005, 09.02.2005
-
84. 08.02.2005 RAPORT asupra PL nr. 719/2004
Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând Poziții Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună a Uniunii Europene
-
85. 08.02.2005 RAPORT asupra PL nr. 751/2004
Proiect de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei
-
86. 13.01.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.01.2005, 13.01.2005
-
87. 10.01.2005 AVIZ asupra PL nr. 748/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenției, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
-
88. 10.01.2005 AVIZ asupra PL nr. 752/2004
Proiect de Lege pentru acceptarea Codului de siguranță pentru nave cu destinație specială (Codul SPS) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum și a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
-
89. 10.01.2005 AVIZ asupra PL nr. 753/2004
Proiect de Lege pentru acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.863 (20) la Londra la 27 noiembrie 1997
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 10:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro