Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din anul 2018
Comisia:Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..169      >>

înregistrări găsite: 169
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018
-
2. 21.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018
-
3. 19.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 743/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
4. 17.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 694/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
5. 17.12.2018 RAPORT COMUN privind Scrisoarea Presedintelui Romaniei pentru aprobarea de catre Parlament a extinderii ariei de dislocare a fortelor care participa in cadrul Coalitiei Internationale anti-ISIL/Daesh si pe teritoriul statului Qatar -
6. 13.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018
-
7. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Juridică
8. 06.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018
-
9. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 495/2018
Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
Agricultură
10. 04.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 505/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
Industrii
Juridică
11. 04.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 722/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
12. 04.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 723/2018
Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
13. 04.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 724/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
14. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 625/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Administrație
15. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 644/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
Juridică
16. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 703/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
17. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Juridică
18. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 479/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Muncă
19. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 494/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Muncă
20. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 617/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
Administrație
21. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 624/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Muncă
22. 21.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 679/2018
Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR
-
23. 15.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2018
-
24. 15.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 15.11.2018
-
25. 14.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 404/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
26. 14.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 535/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Sănătate
Învățământ
27. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 650/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
28. 13.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2018
-
29. 13.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018
-
30. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 566/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
-
31. 07.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 645/2018
Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
32. 07.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 646/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
33. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Juridică
34. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 380/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Transport
35. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 381/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Transport
36. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 524/2018
Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
37. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 549/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
-
38. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 484/2018
Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
Juridică
Transport
39. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 585/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
-
40. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 609/2018
Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României
-
41. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 616/2018
Proiect de Lege privind declasificarea unor documente
Juridică
42. 25.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2018
-
43. 25.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
44. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 543/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
-
45. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 555/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
46. 23.10.2018 PROIECT DE OPINIE Asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL EUROPEAN O Europa care protejeaza: o initiativa de extindere a competentelor Parchetului European pentru a include infractiunile de terrorism transfrontaliere COM (2018)641 -
47. 23.10.2018 Proiect de opinie propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind prevenirea diseminarii continutului online cu caracter terorist o contributie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018)640. -
48. 22.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 395/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Industrii
49. 22.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018
-
50. 22.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2018
-
51. 11.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2018, 09.10.2018
-
52. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2018, 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
53. 11.10.2018 Proiect de opinie asupra comunicarii Comisiei –Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN si al CONSILIULUI de instituire a Fondului european de aparare COM(2018)476 final -
54. 09.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Juridică
55. 09.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018
-
56. 09.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018
-
57. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 431/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Juridică
58. 03.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
59. 03.10.2018 Proiect de opinie asupra comunicarii comune a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu-Elemente pentru o Strategie a UE impotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic si a armamentului usor si a munitiei aferente „Asigurarea securitatii armelor, protejarea cetatenilor” - JOIN(2018)17 -
60. 03.10.2018 Proiect de opinie asupra comunicarii Comisiei - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN privind crearea unei retele de ofiteri de legatura in materie de imigratie (reformare) COM (2018)303 final -
61. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
62. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 421/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
63. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 423/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Muncă
64. 27.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2018
-
65. 27.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
66. 20.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
67. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 416/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
68. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 428/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
69. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 436/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
-
70. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 468/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018
-
71. 18.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2018
-
72. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 424/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
-
73. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 425/2018
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
74. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 448/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
-
75. 12.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2018
-
76. 12.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
77. 06.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2018
-
78. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
79. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 403/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
80. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 320/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
81. 14.08.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.08.2018
-
82. 14.08.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.08.2018
-
83. 10.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.07.2018
-
84. 10.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
85. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 313/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
86. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 390/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Administrație
87. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 307/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Juridică
88. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Juridică
89. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
90. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 378/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
-
91. 26.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018
-
92. 21.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018
-
93. 21.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
94. 14.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2018, 13.06.2018
-
95. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2018, 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
96. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 188/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Juridică
97. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 259/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
98. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 318/2018
Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
-
99. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 16 iunie 2024, 11:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro