Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2024
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2024

1..99 | 100..188      >>

înregistrări găsite: 188
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 156/2019
Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
2. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 573/2023
Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale asupra PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale și Întreprinderilor Familiale prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
3. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 819/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România
-
4. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 55/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
5. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 62/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen
-
6. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 67/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară
-
7. 16.04.2024 asupra PL nr. 97/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
8. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 103/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea învațământului preuniversitar nr.198/2023
-
9. 15.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 762/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
-
10. 15.04.2024 asupra PL nr. 794/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul prevenirii și combaterii traficului si consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive
-
11. 15.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 27/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.143 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
12. 15.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 234/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
13. 15.04.2024 Raport vacantare loc deputat -
14. 11.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 467/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Industrii
15. 09.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 700/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009
Economică
Buget
Industrii
16. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 390/2022
Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.883 din 14 decembrie 2011
Economică
Industrii
17. 08.04.2024 asupra PL nr. 589/2023
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Colegiului Geodezilor din România
-
18. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 665/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
-
19. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 761/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
20. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 788/2023
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , precum și pentru modificarea art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
21. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 4/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
22. 08.04.2024 asupra PL nr. 27/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.143 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-
23. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 56/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.126 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
24. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 85/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2024 privind aprobarea plății sumelor restante provenite din cotizații anuale către organizații internaționale din domeniul transportului naval
-
25. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 92/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
26. 08.04.2024 asupra PL nr. 98/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.139 și art.152 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
27. 08.04.2024 asupra PL nr. 99/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.228 alin.(1) litera e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
28. 08.04.2024 asupra PL nr. 100/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.141 și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
29. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 159/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2024 pentru modificarea art.XV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
30. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 170/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
-
31. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 191/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
32. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 198/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
-
33. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 199/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
34. 03.04.2024 asupra PL nr. 576/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
35. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 588/2023
Proiect de Lege pentru creșterea plafonului de garantare de 500.000 de lei în cazul despăgubirilor acordate în accidente soldate cu vătămări corporale grave, atunci când despăgubirea este plătită de Fondul de Garantare a Asiguraților
-
36. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 629/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
37. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 717/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
-
38. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 721/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
39. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 783/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-
40. 03.04.2024 asupra PL nr. 821/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
-
41. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 119/2024
Proiect de Lege privind energia eoliană offshore
-
42. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 145/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.76 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
-
43. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 149/2024
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
44. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 152/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
45. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 155/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
46. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 156/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
47. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 157/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.V alin.(1) din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
-
48. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 176/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare
-
49. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 188/2024
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Ankara, la 6 octombrie 2023
-
50. 02.04.2024 asupra PL nr. 227/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților de dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
51. 02.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 698/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
52. 02.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 150/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
-
53. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2024
-
54. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2024
-
55. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2024
-
56. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2024
-
57. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2024
-
58. 26.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 18/2022
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe
Economică
Buget
Industrii
59. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 235/2023
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.313 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
60. 26.03.2024 asupra PL nr. 312/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.49 din Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
-
61. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 421/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
62. 26.03.2024 asupra PL nr. 564/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art.262 alin.(3 2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
63. 26.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 564/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art.262 alin.(3 2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Economică
64. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 592/2023
Propunere legislativă privind efectuarea unor cursuri de prim ajutor de către salariați, precum și drepturile și obligațiile angajatorilor și, respectiv, ale statului în raport cu aceștia
-
65. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 642/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2023 pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului
-
66. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 787/2023
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua națională de comemorare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, intitulată «Ziua Părinților de Îngeri»
-
67. 26.03.2024 asupra PL nr. 817/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
68. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 7/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării sistemului informatic al Ministerului Finanțelor
-
69. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 10/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.83 din Legea învâțământului preuniversitar nr.198/2023
-
70. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 11/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(4), art.128 și abrogarea art.148 alin.(3) lit.g) și art.260 alin.(15) din Legea învățământului superior nr.199/2023
-
71. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 28/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2023 privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui hub financiar la nivelul Ministerului Finanțelor
-
72. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 46/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
73. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 78/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2024 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
74. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 86/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2024 privind inspecția tehnică și supravegherea prin acțiuni de inspecție tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și al transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic
-
75. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 91/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2024 pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003
-
76. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 118/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2024 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
77. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 165/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
78. 26.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 168/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
79. 25.03.2024 asupra PL nr. 18/2022
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe
-
80. 25.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 48/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.43 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
81. 25.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 53/2024
Propunere legislativă pentru asigurarea dreptului de a plăti cu numerar pe teritoriul României prin abrogarea Legii nr.70/2015
-
82. 19.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 416/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind domeniul străinilor și azilului în România
Apărare
83. 19.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 447/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.331 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
84. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 506/2023
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
-
85. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 543/2023
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
86. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 544/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare
-
87. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 687/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
88. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 688/2023
Proiect de Lege privind stimularea creșterii natalității, sprijinirea copilului și familiilor în România
-
89. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 713/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii - cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
90. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 729/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației
-
91. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 3/2024
Propunerea legislativă- LEGEA audiovizualului
-
92. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 15/2024
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
93. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 25/2024
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
94. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 73/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
-
95. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 102/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2023 privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității, înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
96. 19.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 106/2024
Proiect de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
97. 19.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 116/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
98. 18.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 169/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 lit.a) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
Muncă
99. 16.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 79/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2024 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 aprilie 2024, 12:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro