Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2022
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..714      >>

înregistrări găsite: 714
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 637/2022
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
2. 21.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 642/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
3. 20.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 457/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
4. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 489/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996
-
5. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 490/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
6. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 615/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
7. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 623/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
-
8. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 624/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
9. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 625/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
10. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 649/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
11. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 662/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
12. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 668/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
13. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 673/2022
Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuților
-
14. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 681/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
15. 20.12.2022 asupra PL nr. 710/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
-
16. 20.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 729/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
17. 19.12.2022 asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
18. 19.12.2022 asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
-
19. 19.12.2022 asupra PL nr. 188/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
-
20. 19.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 375/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
Mediu
21. 19.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 675/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
22. 19.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 774/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
23. 19.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2022, 03.12.2022
-
24. 19.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2022
-
25. 19.12.2022 AVIZ COMUN Privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii -
26. 15.12.2022 asupra PL nr. 181/2019
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line
-
27. 14.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 110/2018
Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
Administrație
28. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 605/2021
Proiect de Lege pentru declararea lui Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei, drept erou național și patron istoric al culturii românești
-
29. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 503/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
30. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 541/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal
-
31. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 583/2022
Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităților din industria energetică
-
32. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 591/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
33. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 611/2022
Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în data de 15 iunie
-
34. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 620/2022
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu
-
35. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 621/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis
-
36. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 629/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
37. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 643/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
38. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 648/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
39. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 666/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act normativ
-
40. 14.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 754/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar (republicată)
-
41. 14.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 755/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
42. 14.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 772/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023
-
43. 13.12.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 219/2022
Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public
-
44. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 706/2022
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Apărare
45. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 749/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier
Industrii
Apărare
Transport
46. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Constitutionalitate
47. 09.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 638/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 69/2000 a educației fizice și sportului
-
48. 08.12.2022 asupra PL nr. 8/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
49. 08.12.2022 asupra PL nr. 113/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
50. 08.12.2022 asupra PL nr. 527/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
-
51. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 616/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
52. 07.12.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
53. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 641/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
54. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 50/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare
Administrație
Muncă
55. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 113/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
Muncă
56. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 429/2022
Legea Pescuitului și a protecției resursei acvatice vii
-
57. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 476/2022
Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
58. 07.12.2022 asupra PL nr. 520/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
59. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 578/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155 din 21 noiembrie 2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
-
60. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 588/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.561 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
-
61. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 592/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
-
62. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 630/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
63. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 633/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
64. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 640/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
65. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 651/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
Muncă
66. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 680/2022
Propunere legislativă pentru deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
67. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 723/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2022 pentru modificarea și completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
68. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 734/2022
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
69. 07.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 737/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.91 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
70. 29.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 713/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
71. 29.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2022
-
72. 23.11.2022 asupra PL nr. 641/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
73. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 159/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
Apărare
74. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
Muncă
Apărare
75. 23.11.2022 asupra PL nr. 522/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
76. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 562/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
77. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 596/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
78. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 601/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
79. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 617/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
80. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2022
-
81. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 275/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
-
82. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 495/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
83. 21.11.2022 asupra PL nr. 544/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
84. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 565/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -Codul muncii
-
85. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 584/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
86. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 587/2022
Propunere legislativă pentru informarea pacienților cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor
-
87. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 602/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
88. 17.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 277/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
89. 17.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 346/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
Muncă
Apărare
90. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 325/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
-
91. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 379/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
92. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 426/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei române nr.21/1991
-
93. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 520/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
94. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 543/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
95. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 550/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
96. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 579/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
97. 16.11.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 605/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
98. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 609/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
99. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 612/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 aprilie 2024, 13:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro