Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2018
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..353      >>

înregistrări găsite: 353
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 843/2015
Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici
Tehnologia informației
2. 19.12.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
3. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 530/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
Administrație
Mediu
4. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 554/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
5. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 576/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Agricultură
6. 19.12.2018 asupra PL nr. 576/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Agricultură
7. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2018
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative
Administrație
8. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 662/2018
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
9. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 695/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
Agricultură
10. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 697/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
11. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 699/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
12. 19.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 735/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
13. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2017
Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003
-
14. 18.12.2018 asupra PL nr. 597/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
15. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 84/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Buget
16. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 85/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
17. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 123/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
-
18. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 164/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Economică
Buget
19. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
20. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 726/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
21. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 737/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment
-
22. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 748/2018
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
23. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 545/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
Buget
24. 13.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 609/2018
Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României
Sănătate
25. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 339/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
26. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 339/2018
Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică
-
27. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Apărare
28. 12.12.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 415/2018
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
Drepturile omului
29. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 633/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
30. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 649/2018
Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
31. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 652/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
-
32. 12.12.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 686/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
33. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
Mediu
34. 11.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 389/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
35. 11.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 390/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
36. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 354/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
37. 11.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 714/2018
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România
-
38. 11.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 727/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
39. 11.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 728/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
40. 07.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 825/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
Mediu
41. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 37/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
42. 05.12.2018 asupra PL nr. 45/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
43. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 421/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Transport
44. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 73/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
45. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 415/2018
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
Drepturile omului
46. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 629/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
47. 04.12.2018 asupra PL nr. 280/2018
Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
Tehnologia informației
48. 04.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 505/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
Industrii
Apărare
49. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 575/2009
Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport
Buget
50. 29.11.2018 asupra PL nr. 447/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
51. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 644/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
Apărare
52. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 686/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
53. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 383/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Agricultură
54. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 614/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
Administrație
55. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 620/2018
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
56. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 623/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996
Administrație
57. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 688/2018
Proiect de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
58. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 539/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
Industrii
59. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 427/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
60. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996
Administrație
61. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Apărare
62. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 492/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
63. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 245/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Transport
64. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 780/2015
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Administrație
Transport
65. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 520/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
66. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
67. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 160/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Industrii
68. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 578/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
69. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 582/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
70. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 584/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
-
71. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 587/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
72. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 589/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
73. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 596/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
-
74. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 689/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
75. 19.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 297/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților
Economică
76. 19.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2018, 04.10.2018
-
77. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
78. 15.11.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 397/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești"
-
79. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 416/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Administrație
80. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 452/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
81. 13.11.2018 asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
82. 13.11.2018 asupra PL nr. 553/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
83. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 517/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
-
84. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 527/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
-
85. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 528/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
-
86. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 536/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului” și pentru modificarea unor acte normative
-
87. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 537/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
88. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 553/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
89. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 557/2018
Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
-
90. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 558/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
-
91. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 564/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.
-
92. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 567/2018
Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
-
93. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 574/2018
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
-
94. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 586/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier
-
95. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 591/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
-
96. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 613/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
97. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 627/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
98. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 628/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
99. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 630/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 6:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro