Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2012
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..535      >>

înregistrări găsite: 535
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 474/2012
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
2. 19.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 384/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
Buget
3. 13.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 368/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România
Drepturile omului
4. 13.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 52/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
Revoluționari
5. 13.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 547/2010
Propunere legislativă modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
Revoluționari
6. 13.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 795/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătotii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Revoluționari
7. 06.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 505/2010
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România
-
8. 29.11.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 433/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
9. 23.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 854/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Drepturile omului
10. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 762/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoașterii față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
11. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 70/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
12. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 74/2012
Proiect de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
13. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 101/2012
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, județul Călărași
Agricultură
14. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 143/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
15. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 266/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
-
16. 12.11.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 840/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
17. 12.11.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 563/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
Industrii
18. 12.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 69/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
19. 12.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 154/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
20. 12.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 193/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
21. 12.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 195/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Industrii
22. 31.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Agricultură
23. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 169/2012
Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Drepturile omului
24. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 332/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.47 al Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
25. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 354/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării cărților de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot
Administrație
26. 30.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 593/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
Revoluționari
27. 30.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 392/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
Apărare
28. 29.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 416/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
29. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 592/2009
Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
-
30. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 351/2012
Propunere legislativă privind instalarea de camere video în secțiile de votare
-
31. 25.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 385/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
Tehnologia informației
32. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 414/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice
Apărare
33. 23.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 274/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
34. 23.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 367/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr.241/2005
-
35. 23.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 413/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
36. 22.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 108/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
37. 22.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 3/2012
Proiect de Lege privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
Afaceri europene
38. 22.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 47/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
39. 22.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 327/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art.81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
40. 22.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 375/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările și modificările ulterioare
-
41. 22.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 410/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
-
42. 22.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 418/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
43. 22.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 419/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007
-
44. 22.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 434/2012
Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara.
-
45. 22.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 436/2012
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
46. 22.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 436/2012
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
47. 17.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 626/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
48. 17.10.2012 asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Agricultură
49. 16.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 372/2012
Propunere legislativă pentru interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile
Agricultură
50. 12.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 433/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
51. 11.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 729/2010
Proiect de Lege privind vânzarea locuințelor aflate în administrarea Societății Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriași
Industrii
52. 11.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 31/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
Învățământ
53. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 471/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
54. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 809/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
55. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 333/2011
Proiect de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României
Egalitatea de șanse
56. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 489/2011
Propunere legislativă privind protecția persoanelor de interes public
-
57. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 590/2011
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
58. 10.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 267/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată
Apărare
59. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 349/2012
Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
Industrii
60. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 360/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
61. 08.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 804/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
62. 08.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 328/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
63. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 386/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
64. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 387/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
65. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 388/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
-
66. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 389/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
-
67. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 390/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
-
68. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 391/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
-
69. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 393/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
70. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 396/2012
Propunere legislativă privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu modificările și completările ulterioare
-
71. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 397/2012
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
72. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 398/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
73. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 399/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
74. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 402/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare
-
75. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 403/2012
Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
76. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 404/2012
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
77. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 405/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
78. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 406/2012
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011
-
79. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 407/2012
Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012
-
80. 08.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 408/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale
-
81. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 496/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
-
82. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 336/2011
Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate
Administrație
83. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 546/2011
Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
Administrație
84. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 591/2011
Proiect de Lege privind contractarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică de către autoritățile publice centrale, companii/societăți naționale cu capital majoritar de stat și regiile autonome
Administrație
85. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 633/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contrvențiilor silvice, precum și a Legii poliției locale nr.155/2010
Administrație
86. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 647/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Administrație
87. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 151/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996
Administrație
88. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 181/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
Buget
89. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 277/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
90. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 301/2012
Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial
Administrație
91. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 302/2012
Propunere legislativă privind administrarea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial
Administrație
92. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 316/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
93. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 318/2012
Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
Administrație
94. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 557/2009
Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților
Agricultură
95. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 248/2010
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Administrație
96. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 776/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
97. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 792/2010
Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist
Drepturile omului
98. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 485/2011
Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
Agricultură
Sănătate
99. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 728/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoane care aduc daune sănătății altor persoane
Sănătate

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 22 februarie 2024, 5:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro