Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2010
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2010

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..841      >>

înregistrări găsite: 841
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 711/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
Economică
2. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 535/2010
Propunere legislativă privind modificarea alin.(3) și (4) ale art.57 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
3. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 632/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 și art.118 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată
Administrație
4. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 633/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare
Administrație
5. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 660/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 și 97 din Legea administrației locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare
Administrație
6. 20.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 590/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
7. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 658/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
-
8. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 659/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului
-
9. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 678/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
10. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 680/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
11. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 685/2010
Propunere legislativă privind liberul acces al cetățenilor în spațiile deținute de autorități și instituții publice
-
12. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 735/2010
Proiect de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
13. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 735/2010
Proiect de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
14. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 736/2010
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Chiscani și în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, județul Brăila
-
15. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 737/2010
Propunere legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor
-
16. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 738/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
17. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 739/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat
-
18. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 748/2010
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
-
19. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 750/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protecție
-
20. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 752/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
-
21. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 753/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.
-
22. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 754/2010
Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
23. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 755/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, publicată în M. Of. nr.611 din 14 Decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 756/2010
Propunere legislativă pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung
-
25. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 757/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și a art.220 și art.223 ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
26. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 758/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare
-
27. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 759/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Poziției 11 din Anexa nr.1-LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanța de urgență a Guvernului și ordonanța Guvernului, supuse reorganizării, la Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
28. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 760/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
29. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 761/2010
Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Național de Resurse Genetice Vegetale
-
30. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 762/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
31. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 763/2010
Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin gluten
-
32. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 764/2010
Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
33. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 765/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
-
34. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 766/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
-
35. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 768/2010
Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
-
36. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 769/2010
Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
37. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 771/2010
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
-
38. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 773/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
39. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 775/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
-
40. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 777/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
41. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 778/2010
Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998
-
42. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 779/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
43. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 780/2010
Propunere legislativă privind statutul Școlilor populare de artă și meserii
-
44. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 781/2010
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară
-
45. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 782/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
46. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 783/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
47. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 784/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
48. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 785/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
49. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 786/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare
-
50. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 787/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
51. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 788/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
52. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 789/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii
-
53. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 790/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
54. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 791/2010
Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști)
-
55. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 807/2010
Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
-
56. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 808/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare
-
57. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 810/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A.
-
58. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 813/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Minelor nr.85/2003
-
59. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 814/2010
Propunere legislativă privind recuperarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje de băuturi
-
60. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 816/2010
Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
61. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 817/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal
-
62. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 818/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal
-
63. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 820/2010
Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat
-
64. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 825/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
65. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 826/2010
Propunere legislativă privind schimbarea destinației Palatului Parlamentului
-
66. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 827/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
-
67. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 829/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
-
68. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 831/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
69. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 832/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia- S.A. Constanța
-
70. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 835/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru pentru Construcții navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris, la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
-
71. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 837/2010
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011
-
72. 14.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 548/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură
Agricultură
73. 14.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 566/2010
Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
-
74. 14.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 639/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2010 privind modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
-
75. 14.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 839/2010
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
76. 13.12.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 606/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
77. 09.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 372/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
-
78. 09.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 529/2010
Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
-
79. 09.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 530/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
80. 09.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 642/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
Apărare
81. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 693/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
82. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 699/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
83. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 718/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
84. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 725/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
85. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 732/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
86. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 836/2010
Proiect de Lege privind alocația pentru susținerea familiei
-
87. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 515/2010
Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenților
-
88. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 516/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
-
89. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 591/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
90. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 654/2010
Propunere legislativă privind împărțirea administrativ-teritorială a României
-
91. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 655/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
-
92. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 656/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010
-
93. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 675/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
-
94. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 676/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010
-
95. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 677/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
-
96. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 679/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
97. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 681/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
98. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 683/2010
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț "
-
99. 07.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 684/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 aprilie 2024, 8:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro