Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2006
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2006

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..555      >>

înregistrări găsite: 555
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 917/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
-
2. 19.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 915/2006
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
3. 19.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2006
-
4. 19.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2006, 03.12.2006
-
5. 18.12.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 669/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
6. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 802/2006
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.85/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului Penal
-
7. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 834/2006
Propunere legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea obținerii de despăgubiri sau compensații în temeiul Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
-
8. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 842/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
9. 13.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 859/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție nr.78/2000
-
10. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 924/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1990 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
11. 13.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 925/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
12. 12.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 25/2006
Proiect de Lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Drepturile omului
13. 11.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 793/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
-
14. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2006, 02.11.2006
-
15. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2006, 09.11.2006
-
16. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2006, 02.11.2006
-
17. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2006, 09.11.2006
-
18. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 886/2006
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă
-
19. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 888/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
20. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 890/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
21. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 891/2006
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.351/2004, legea gazelor
-
22. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 892/2006
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
23. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 893/2006
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
24. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 894/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
25. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 895/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 15/04/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
26. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 896/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47 din 17/03/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
27. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 898/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
28. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 900/2006
Propunere legislativă privind instituirea indemnizației pe viață a cascadorilor români de film istoric și național din patrimoniul Național care au activat în perioada 1960-1989
-
29. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 902/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.57 alin.(4) a Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006)
-
30. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 903/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
-
31. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 905/2006
Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului
-
32. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 906/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
-
33. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 907/2006
Propunere legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism
-
34. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 908/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
35. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 909/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
36. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 910/2006
Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
-
37. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 913/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.23 din Legea nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
-
38. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 790/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995 - Legea învățământului
-
39. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 846/2006
Propunere legislativă privind sprijinirea populației afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006
-
40. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 848/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
41. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 849/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
42. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 857/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică și socială și PHARE Cooperare transfrontalieră
-
43. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 860/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
44. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 861/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
45. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 863/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
-
46. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 864/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
47. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 869/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2003 și Legea nr. 533/2003
-
48. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 875/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
49. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 876/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
50. 29.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 877/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
51. 27.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2006, 04.11.2006
-
52. 22.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 777/2006
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 158 alin.(1) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată
-
53. 22.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 783/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
54. 22.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 784/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 108 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
55. 22.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 832/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
56. 16.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 520/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
Muncă
57. 16.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.11.2006
-
58. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 798/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
59. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 800/2006
Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
60. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 809/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
-
61. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 814/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
62. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 815/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
-
63. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 817/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
-
64. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 819/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național
-
65. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 820/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
66. 13.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 821/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de Societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
-
67. 13.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2006
-
68. 07.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 704/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
Apărare
69. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 737/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare
-
70. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 765/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
-
71. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 766/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006
-
72. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 768/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
-
73. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 769/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007
-
74. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 771/2006
Propunere legislativă pentru aplicarea unor articole, modificarea și completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare
-
75. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 772/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.376/2004 privind bursele private
-
76. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 788/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 13 aprilie 2006
-
77. 07.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 791/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
78. 03.11.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 643/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea LEGII nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
Apărare
79. 03.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 703/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste
Apărare
80. 03.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2006, 06.10.2006
-
81. 01.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 460/2006
Propunere legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
-
82. 01.11.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 526/2006
Propunere legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și a unor terenuri agricole și forestiere
-
83. 01.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 697/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
84. 01.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 733/2006
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
-
85. 01.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 736/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
86. 01.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 744/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
87. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 722/2006
Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud.Arad
-
88. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 756/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
-
89. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 757/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
90. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 758/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
91. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 760/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
92. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 763/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
93. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 767/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare
-
94. 30.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2006, 08.10.2006
-
95. 26.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 745/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
96. 26.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 746/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
97. 26.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 750/2006
Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, în perioada 23 august 1944-22 decembrie 1989
-
98. 25.10.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 616/2006
Proiect de Lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate
-
99. 24.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2006
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 februarie 2024, 2:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro