Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 1998
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 1998

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..474      >>

înregistrări găsite: 474
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 30.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 72/1998
Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
Administrație
2. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 357/1998
Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Adjud județul Vrancea.
-
3. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 359/1998
Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia, pentru unele categorii ale populației.
-
4. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 422/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998.
-
5. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 423/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului mixt de menținere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998.
-
6. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 424/1998
Proiect de Lege privind pensiile I.O.V.R.
-
7. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 426/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996.
-
8. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 432/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.
-
9. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 433/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
-
10. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 434/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
11. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 435/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.
-
12. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 436/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit.
-
13. 30.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 437/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxembourg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998.
-
14. 30.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.12.1998, 30.12.1998
-
15. 30.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.12.1998, 30.12.1998
-
16. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 425/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997.
-
17. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 427/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.
-
18. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 430/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997.
-
19. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 431/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare.
-
20. 29.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 438/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxembourg și București la 30 iunie 1998.
-
21. 21.12.1998 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 156/1994
RAPORT SUPLIMENTAR asupra proiectului de Lege cu privire la patronate.
-
22. 17.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 416/1998
Propunere legislativă privind declararea lui Ioan Monoran, ca erou martir.
-
23. 17.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 421/1998
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanțe.
-
24. 17.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.1998, 17.12.1998
-
25. 17.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.1998, 17.12.1998
-
26. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 308/1998
Propunere legislativă privind Legea Educației Fizice și Sportului.
-
27. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 341/1998
Propunere legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.
-
28. 16.12.1998 RAPORT asupra PL nr. 404/1998
Proiectul Legii voluntariatului.
-
29. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 408/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole-R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova.
-
30. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 410/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1998 pentru modificarea prevederilor art.2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar.
-
31. 16.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 417/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților.
-
32. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 391/1998
Proiect de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.
-
33. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 393/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării, dezvoltării și inovării.
-
34. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 394/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare - cumpărare de acțiuni ale S.C. "Tractorul" S.A. Brașov.
-
35. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 395/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 24 iulie 1997.
-
36. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 396/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a zone protejate.
-
37. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 397/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol anexă la Acordul general privind comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998.
-
38. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 398/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998.
-
39. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 399/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii și a actelor de studii eliberate în România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998.
-
40. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 400/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.
-
41. 09.12.1998 AVIZ asupra PL nr. 401/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile.
-
42. 09.12.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.1998
-
43. 09.12.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.1998
-
44. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 208/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.45/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.
-
45. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 354/1998
Proiect de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A.
-
46. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 361/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996.
-
47. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 363/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997.
-
48. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 366/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.
-
49. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 367/1998
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.
-
50. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 370/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998.
-
51. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 372/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.
-
52. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 380/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.38/1998 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
-
53. 26.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 381/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.39/1998 privind regimul premiilor anuale sau altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998.
-
54. 24.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.1998
-
55. 24.11.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.1998
-
56. 23.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 129/1998
Propunere legislativă privind acordarea de facilități persoanelor ce domiciliază în localitățile rurale aflate în zonele montane.
-
57. 20.11.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.11.1998, 20.11.1998
-
58. 18.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 332/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.
Apărare
59. 11.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 69/1998
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
60. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 350/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998.
-
61. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 351/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 2 7 februarie 1998.
-
62. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 360/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor.
-
63. 11.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 362/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de al 6-lea Protocol adițional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996.
-
64. 11.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 364/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.
-
65. 09.11.1998 RAPORT asupra PL nr. 79/1998
Proiect de Lege privind responsabilitatea ministerială.
-
66. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 205/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor.
-
67. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 336/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 12 decembrie 1997.
-
68. 04.11.1998 AVIZ asupra PL nr. 347/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970.
-
69. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 321/1998
Proiect de Lege pentru completarea art.17 lit.B din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
-
70. 27.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 322/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania complementară la Convenția privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954, semnată la București la 17 noiembrie 1997.
-
71. 27.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 324/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și Protocolul adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978.
-
72. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 327/1998
Proiect de Lege pentru completarea Legii protecției mediului nr.137/1995.
-
73. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 328/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 noiembrie 1997.
-
74. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 329/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
-
75. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 330/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1998 privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei.
-
76. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 331/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale.
-
77. 27.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 333/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale.
-
78. 21.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 93/1998
Propunere legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier.
Agricultură
79. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 187/1998
Propunere legislativă privind industria de apărare.
-
80. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 188/1998
Propunere legislativă privind Legea utilizării eficiente a energiei.
-
81. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 311/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior (BANCOREX) S.A., pentru expropierea imobilului situat în municipiul București, str. Batiștei nr.25, sector 2.
-
82. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 312/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu.
-
83. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 313/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Gherla județul Cluj, municipiu.
-
84. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 314/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Târgu - Secuiesc, județul Covasna, municipiu.
-
85. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 315/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu.
-
86. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 316/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu.
-
87. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 317/1998
Proiect de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu.
-
88. 21.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 318/1998
Proiect de Lege pentru sprijinirea exporturilor.
-
89. 21.10.1998 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.1998
-
90. 21.10.1998 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.1998
-
91. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 169/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/1997 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societăților comerciale.
-
92. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 182/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională
-
93. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 299/1998
Proiect de Lege privind conferirea Ordinului Meritul Militar pensionarilor militari, veterani de război.
-
94. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 300/1998
Proiect de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România.
-
95. 13.10.1998 RAPORT asupra PL nr. 301/1998
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
-
96. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 303/1998
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului.
-
97. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 304/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal.
-
98. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 305/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la București la 6 iunie 1996.
-
99. 13.10.1998 AVIZ asupra PL nr. 306/1998
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 iunie 2024, 17:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro