Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 13525
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.03.2023 asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
2. 20.03.2023 asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
3. 20.03.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 534/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal
-
4. 20.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 310/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
Administrație
5. 20.03.2023 asupra PL nr. 354/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
6. 20.03.2023 asupra PL nr. 404/2022
Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
-
7. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 575/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
8. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 619/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
9. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 631/2022
Proiect de Lege pentru modificare și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
10. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 644/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
11. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 676/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
12. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 686/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
13. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 702/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
14. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 719/2022
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
15. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 750/2022
Propunere legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război
-
16. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 28/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
17. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 29/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare
-
18. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 30/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
-
19. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 41/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
20. 20.03.2023 asupra PL nr. 44/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
-
21. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 59/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
22. 20.03.2023 asupra PL nr. 69/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
23. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 132/2023
Proiect de Lege privind lanțul scurt de aprovizionare
-
24. 20.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 167/2023
Proiect de Lege privind modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
-
25. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 76/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea „Legii nr.259/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
-
26. 14.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 272/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
27. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 632/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
28. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 741/2022
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de criza energetică
-
29. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 785/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
30. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 786/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri
-
31. 14.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 4/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
Apărare
32. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 27/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
-
33. 13.03.2023 asupra PL nr. 29/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 13.03.2023 asupra PL nr. 29/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
35. 13.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
Mediu
36. 13.03.2023 asupra PL nr. 278/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
-
37. 13.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 455/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
Agricultură
38. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 646/2022
Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
39. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 687/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
40. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 688/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
41. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 695/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public
-
42. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 697/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative
-
43. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 711/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișesti și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
44. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 728/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020
-
45. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 765/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
46. 13.03.2023 asupra PL nr. 774/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
-
47. 13.03.2023 asupra PL nr. 4/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
-
48. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 31/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
49. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 55/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
50. 13.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 58/2023
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
51. 13.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 124/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
-
52. 10.03.2023 asupra PL nr. 251/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
53. 09.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2023
-
54. 09.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2023
-
55. 09.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2023
-
56. 08.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 742/2022
Propunere legislativă pentru înființarea Registrului național al gravidelor și mamelor minore, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
57. 07.03.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
Industrii
Transport
58. 07.03.2023 asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
59. 07.03.2023 asupra PL nr. 603/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
60. 07.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 14/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
61. 07.03.2023 asupra PL nr. 44/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
-
62. 06.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 60/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic
Agricultură
Mediu
63. 06.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 373/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist
Administrație
Muncă
64. 06.03.2023 asupra PL nr. 455/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
65. 02.03.2023 asupra PL nr. 310/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
-
66. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 523/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism
-
67. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 556/2020
Proiect de Lege pentru sprijinirea producției interne de autovehicule și echipamente electrice și electronice de uz casnic
-
68. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 607/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.269 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
69. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 608/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
70. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 626/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
-
71. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 636/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
72. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 663/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 252/2003 privind registrul unic de control
-
73. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 689/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
74. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 714/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
75. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 779/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
-
76. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 784/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
77. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 53/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
78. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 54/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027
-
79. 01.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 75/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
-
80. 28.02.2023 RAPORT asupra PL nr. 535/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
Mediu
81. 28.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 704/2022
Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției referitoare la înființarea Centrului internațional de informare științifică și tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova
-
82. 28.02.2023 RAPORT asupra PL nr. 710/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Apărare
83. 28.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 3/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la București, la 29 octombrie 2020
-
84. 28.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 7/2023
Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I și II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
85. 27.02.2023 asupra PL nr. 272/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
86. - 27.02.2023 asupra PL nr. 272/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
87. 27.02.2023 asupra PL nr. 602/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/ 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
88. 27.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 715/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică
-
89. 27.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 761/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice
-
90. 27.02.2023 RAPORT asupra PL nr. 775/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273 /2004 privind procedura adopției
Muncă
91. 27.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 1/2023
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea poliției militare
-
92. 27.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 10/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
93. 27.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 13/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
94. 21.02.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
Industrii
Transport
95. 21.02.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 680/2022
Propunere legislativă pentru deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
96. 21.02.2023 RAPORT asupra PL nr. 745/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
97. 20.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 634/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
98. 20.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 664/2022
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar
-
99. 20.02.2023 AVIZ asupra PL nr. 760/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 20 martie 2023, 20:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro