Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2015
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..186      >>

înregistrări găsite: 186
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 14.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015, 11.12.2015
-
2. 14.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015, 11.12.2015
-
3. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Industrii
4. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Industrii
5. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Industrii
6. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
7. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Industrii
8. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Industrii
9. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 815/2015
Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
10. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 827/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
-
11. 26.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 739/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
-
12. 26.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 810/2015
Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național
-
13. 26.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
14. 26.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
15. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
-
16. 19.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015
-
17. 19.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015
-
18. 18.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 600/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supreveghere Financiară
Buget
19. 17.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
20. 17.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
21. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Marian Dan Costescu, candidat la functia de Ministru al Transporturilor Transport
22. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Constantin Grigore Borc, candidat la functia de Ministru al Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Industrii
23. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Victor Vlad Grigorescu, candidat la functia de ministru al energiei Industrii
24. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 639/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A.
Buget
25. 12.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 715/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
26. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 723/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
27. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 741/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
28. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 755/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
29. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 757/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
-
30. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 759/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
-
31. 10.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
32. 10.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
33. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 592/2015
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate
-
34. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 669/2015
Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare
Buget
35. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 670/2015
Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor
Buget
36. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 671/2015
Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
Buget
37. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 522/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
38. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 706/2015
Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României
-
39. 02.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
40. 02.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
41. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 690/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin (1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontarea operațiunilor cu instrumente financiare
-
42. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 691/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
-
43. 26.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
44. 26.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
45. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 292/2015
Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor
-
46. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 616/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
47. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 628/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
48. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 629/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte
-
49. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 640/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
50. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 646/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
51. 01.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 434/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din privatizare
Buget
52. 01.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.09.2015
-
53. 01.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.09.2015
-
54. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 608/2015
Proiect de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare
-
55. 28.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
56. 28.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
57. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 303/2014
Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
58. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 544/2014
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice
-
59. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 126/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
60. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
61. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 571/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
62. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 573/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
63. 17.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 567/2015
Proiect de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
Buget
64. 17.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 568/2015
Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
Buget
65. 17.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2015, 16.09.2015, 17.09.2015
-
66. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 16.09.2015, 17.09.2015
-
67. 16.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 469/2013
Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă
Industrii
68. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 110/2015
Propunere legislativă "Legea meșteșugarilor artizani"
-
69. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 469/2015
Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice
-
70. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 516/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
71. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 517/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
72. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 519/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
73. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 524/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
74. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 547/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
75. 15.09.2015 Raport comun cu privire la audierea candidatilor pentru ocuparea functiei de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara Buget
76. 10.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 498/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009
-
77. 10.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
78. 10.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
79. 30.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
80. 30.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
81. 29.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 354/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Muncă
82. 29.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 511/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
-
83. 29.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
84. 29.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
85. 23.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 281/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
86. 23.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 456/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
-
87. 23.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 460/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
88. 23.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 468/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
89. 18.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
90. 18.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
91. 17.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 335/2014
Proiect de Lege privind economia socială
Industrii
Muncă
92. 16.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 145/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
93. 15.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015
-
94. 15.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015
-
95. 11.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 411/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
96. 10.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 354/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Muncă
97. 09.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 436/2015
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
98. 09.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 438/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
99. 08.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 mai 2024, 22:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro