Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2014
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2014

înregistrări găsite: 84
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.2014, 16.12.2014, 17.12.2014
-
2. 22.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.12.2014, 16.12.2014, 17.12.2014
-
3. 17.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Industrii
4. 17.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Industrii
5. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Industrii
6. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Industrii
7. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
8. 15.12.2014 Aviz comun consultativ asupra candidaturii domnului Gerea Andrei Dominic, la functia de Ministru al Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri Industrii
9. 15.12.2014 Aviz comun consultativ asupra candidaturii domnului Tudose Mihai, la functia de Ministru al Economiei, Comertului si Turismului Industrii
10. 27.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
11. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 461/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
12. 27.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
13. 27.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
14. 25.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 465/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
15. 25.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 489/2014
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
16. 16.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 442/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Industrii
17. 09.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 539/2013
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Juridică
18. 07.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2014, 01.10.2014, 02.10.2014
-
19. 07.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.09.2014, 01.10.2014, 02.10.2014
-
20. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 337/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
-
21. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 365/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
-
22. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 373/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
23. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 374/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
24. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 375/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
25. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 387/2014
Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
-
26. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 416/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-
27. 30.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 419/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
28. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
29. 23.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
30. 23.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
31. 22.09.2014 Raportul comun cu privire la exercitarea de catre domnul Moldoveanu Corneliu Silviu a mandatului de vicepresedinte ASF - membru executiv - sectorul asigurarilor-reasigurarilor Buget
32. 11.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014
-
33. 11.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014
-
34. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 16/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
35. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 299/2014
Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice
-
36. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 367/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
-
37. 19.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014
-
38. 19.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014
-
39. 18.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 274/2014
Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi
-
40. 17.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 288/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
41. 16.06.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru ocuparea functiei de prim-vicepresedinte - membru executiv, respectiv de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara Buget
42. 03.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 177/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului
Juridică
43. 29.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014
-
44. 29.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014
-
45. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 175/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
46. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 239/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
47. 10.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014
-
48. 10.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014
-
49. 03.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 117/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
50. 03.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2014, 02.04.2014, 03.04.2014
-
51. 03.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2014, 02.04.2014, 03.04.2014
-
52. 02.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 109/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
53. 01.04.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara Buget
54. 31.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2014, 05.03.2014, 06.03.2014
-
55. 27.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 26.03.2014, 27.03.2014
-
56. 27.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 26.03.2014, 27.03.2014
-
57. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 25/2014
Propunere legislativă privind economia socială
Industrii
58. 13.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 503/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița
Buget
59. 13.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 12.03.2014, 13.03.2013
-
60. 13.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 12.03.2014, 13.03.2014
-
61. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 84/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
-
62. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 90/2014
Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
63. 06.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2014, 05.03.2014, 06.03.2014
-
64. 06.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.03.2014, 05.03.2014, 04.03.2014
-
65. 04.03.2014 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Razvan-Eugen Nicolescu, candidat la functia de Ministru-delegat pentru Energie -
66. 04.03.2014 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Constantin Nita, candidat la functia de Ministru al economiei. Industrii
67. 04.03.2014 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Florin-Nicolae Jianu, candidat la functia de Ministru-delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediului de Afaceri si Turism Industrii
68. 04.03.2014 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Dan-Coman Sova, candidat la functia de Ministru al Transporturilor Transport
69. 27.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2014, 26.02.2014, 27.02.2014
-
70. 27.02.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2014, 26.02.2014, 27.02.2014
-
71. 25.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 70/2014
Proiect de Lege pentru modificarea șI completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizare fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
72. 20.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.2014, 19.02.2014, 20.02.2014
-
73. 20.02.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.02.2014, 19.02.2014, 20.02.2014
-
74. 18.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 374/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
Industrii
75. 18.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 17/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara "-S.A.
-
76. 18.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 18/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
-
77. 18.02.2014 Raport privind vizita de lucru a Comisiei pentru politic? economic?, reform? si privatizare în municipiul Giurgiu, din data de 12 februarie 2014 -
78. 13.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2014, 12.02.2014, 13.02.2014
-
79. 13.02.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2014, 12.02.2014, 13.02.2014
-
80. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 684/2013
Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice
-
81. 06.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2014, 05.02.2014, 06.02.2014
-
82. 06.02.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.02.2014, 05.02.2014, 06.02.2014
-
83. 04.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 590/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului
-
84. 04.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 594/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 24 mai 2024, 23:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro