Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2012
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2012

înregistrări găsite: 100
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2013, 21.12.2013
-
2. 25.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2012, 23.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012
-
3. 25.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2012, 23.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012
-
4. 24.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 361/2011
Proiectul Legii antreprenorului social
-
5. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 379/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS-S.A.Iași
-
6. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 380/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
7. 22.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 47/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Juridică
8. 11.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 414/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2011 pentru modificarea și completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Industrii
9. 11.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012
-
10. 11.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012
-
11. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 384/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
-
12. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 387/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
13. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 391/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
-
14. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 402/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare
-
15. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 403/2012
Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
16. 09.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 406/2012
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011
-
17. 04.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012
-
18. 04.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012
-
19. 02.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 697/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
-
20. 02.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 274/2012
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
21. 02.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 337/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
22. 02.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 366/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
23. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 440/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
24. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 533/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
25. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 797/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
26. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 798/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
27. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 799/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
28. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 800/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
29. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 801/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
30. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 802/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
31. 01.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 803/2010
Propunere legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței
Juridică
32. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 338/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
33. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 586/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
Juridică
34. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 754/2011
Proiect de Lege privind modificarea art.3-pct.7 și pct.8, și a art.64 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
35. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 321/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
Juridică
36. 01.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2012, 25.09.2012, 26.09.2012, 27.09.2012
-
37. 01.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2012, 25.09.2012, 26.09.2012, 27.09.2012
-
38. 27.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 579/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
39. 27.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 180/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
40. 25.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 158/2012
Propunere legislativă pentru completarea art.84 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
-
41. 25.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 185/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
42. 25.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 324/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
43. 17.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012, 12.09.2012, 13.09.2012
-
44. 17.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2012, 12.09.2012, 13.09.2012
-
45. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 68/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
46. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 75/2012
Proiect de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
47. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 76/2012
Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal
-
48. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 86/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
-
49. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 87/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
-
50. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 99/2012
Proiect de Lege pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
51. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 145/2012
Proiect de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
52. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 146/2012
Proiect de Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
53. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 171/2012
Proiect de Lege privind contractele de investiții de interes public
-
54. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 177/2012
Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
55. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 179/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
56. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 296/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
57. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 299/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, care modifică și completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
58. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 303/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
-
59. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 307/2012
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29618al LEGII nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal
-
60. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 308/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
61. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 315/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
62. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 644/2011
Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice
Administrație
63. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 55/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale
Buget
64. 28.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2012, 27.06.2012, 28.06.2012
-
65. 28.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2012, 27.06.2012, 28.06.2012
-
66. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 79/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat
-
67. 27.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 139/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiect dezvoltarea regională
Buget
68. 26.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.01.2012, 21.01.2012
-
69. 26.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012
-
70. 19.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 243/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
71. 18.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2012, 14.06.2012
-
72. 18.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.07.2012, 14.07.2012
-
73. 13.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 52/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
-
74. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 54/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
75. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 60/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
76. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 98/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
77. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 140/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societățiilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a sociatăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
-
78. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 159/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
-
79. 11.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012
-
80. 11.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012
-
81. 10.05.2012 Aviz comun consultativ la audierea domnului Lucian ISAR candidat la functia de ministru ? delegat pentru Mediul de Afaceri. Industrii
82. 10.05.2012 Aviz comun consultativ la audierea domnului Ovidiu Ioan SILAGHI candidat la functia de ministru la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Industrii
83. 08.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 832/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia- S.A. Constanța
-
84. 08.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 207/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
85. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 636/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
86. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 747/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
87. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 8/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
-
88. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 38/2012
Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția Nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
-
89. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 39/2012
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012
-
90. 07.05.2012 Aviz comun consultativ la audierea domnului Lucian ISAR candidat la functia de ministru delegat pentru Mediul de Afaceri Industrii
91. 11.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2012, 03.04.2012, 04.04.2012, 05.04.2012
-
92. 11.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2012, 03.04.2012, 04.04.2012, 05.01.2012
-
93. 11.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2012, 28.03.2012, 29.03.2012
-
94. 11.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2012, 28.03.2012, 29.03.2012
-
95. 28.03.2012 Raport CNVM -
96. 14.02.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.02.2012, 08.02.2012
-
97. 14.02.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.02.2012, 08.02.2012
-
98. 11.01.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.12.2011
-
99. 09.01.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2012, 21.12.2012
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 24 mai 2024, 23:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro