Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2009
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..111      >>

înregistrări găsite: 111
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
2. 23.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
3. 23.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 17.12.2009
-
4. 23.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 17.12.2009
-
5. 22.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 455/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
-
6. 22.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 530/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
7. 22.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 540/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g) din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia"- S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
8. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 549/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
9. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 594/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
10. 22.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 602/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
11. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 455/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
12. 26.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 573/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
13. 05.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
14. 05.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
15. 04.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 53/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea
Industrii
16. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 509/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
17. 03.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 517/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
18. 03.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2009, 29.10.2009
-
19. 03.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2009, 29.10.2009
-
20. 26.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2009, 22.10.2009
-
21. 26.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2009, 22.10.2009
-
22. 20.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 422/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
23. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 484/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
24. 15.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
25. - 15.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
26. 08.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
27. 08.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
28. 21.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
29. 21.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
30. 17.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 334/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
31. 17.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 359/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 2 iulie 1992
-
32. 17.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 361/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 8 mai 2009
-
33. 17.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 362/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
-
34. 16.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 265/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
-
35. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 381/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
36. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 384/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
-
37. 10.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 10.09.2009
-
38. 10.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 10.09.2009
-
39. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 324/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
40. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 364/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008
-
41. 29.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2009, 25.06.2009
-
42. 29.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2009, 25.06.2009
-
43. 23.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 190/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Juridică
44. 23.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 293/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar
-
45. 23.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 296/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur, la 28 aprilile 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 iunie 1996
-
46. 23.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 303/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007
-
47. 23.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 313/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
48. 18.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2009, 18.06.2009
-
49. 18.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2009, 18.06.2009
-
50. 17.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 272/2009
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
-
51. 17.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 275/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997
-
52. 17.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 283/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
-
53. 28.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2009, 27.05.2009
-
54. 28.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2009, 27.05.2009
-
55. 26.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 253/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
56. 26.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 256/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
57. 26.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 258/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2009 pentru completarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României
-
58. 26.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 266/2009
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal
-
59. 12.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 215/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008
Industrii
60. 06.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 30.04.2009
-
61. 06.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 30.04.2009
-
62. 05.05.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 558/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
63. 05.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 175/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
64. 05.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 180/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
65. 05.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 219/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 23 ianuarie 1998
-
66. 05.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 224/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
-
67. 28.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 225/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
-
68. 14.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 09.04.2009
-
69. 14.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 09.04.2009
-
70. 06.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
71. 06.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
72. 02.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 542/2008
Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România
-
73. 02.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 56/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
74. 26.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 112/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
-
75. 26.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 151/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
76. 26.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
77. 26.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
78. 19.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2009, 19.03.2009
-
79. 19.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2009, 19.03.2009
-
80. 18.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 138/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007
-
81. 18.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 166/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
82. 18.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 169/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
83. 17.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 542/2008
Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România
-
84. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 601/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A.
-
85. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 49/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
86. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 56/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
87. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 107/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale
-
88. 12.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2009, 11.03.2009, 12.03.2009
-
89. 12.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2009, 12.03.2009
-
90. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 600/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
-
91. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 163/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
92. 09.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 729/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
-
93. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 500/2008
Propunere legislativă privind stimularea investițiilor
-
94. 09.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 558/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
95. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 603/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
96. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 42/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
97. 05.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.03.2009, 04.03.2009, 05.03.2009
-
98. 05.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2009, 05.03.2009
-
99. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 113/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 mai 2024, 4:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro