Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2008
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2008

înregistrări găsite: 90
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
2. 20.12.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
3. 05.11.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.11.2008
-
4. 04.11.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.2008
-
5. 20.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 542/2008
Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România
-
6. 17.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 592/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Damasc, la 24 iunie 2008
-
7. 16.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 591/2008
Proiect de Lege pentru încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996
-
8. 15.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 558/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
9. 15.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 561/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
-
10. 14.10.2008 AVIZ asupra PL nr. 560/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.
-
11. 14.10.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2008
-
12. 14.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2008
-
13. 03.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 486/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
Juridică
14. 01.10.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.09.2008, 01.10.2008
-
15. 01.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2008, 01.10.2008
-
16. 30.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 460/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
17. 25.09.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 765/2007
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor
-
18. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 441/2008
Propunere legislativă privind completarea anexei 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
19. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 442/2008
Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
20. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 447/2008
Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
21. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 448/2008
Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
22. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 449/2008
Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
23. 23.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 450/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
24. 23.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
25. 23.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
26. 19.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 467/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
-
27. 17.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
28. 17.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
29. 16.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 765/2007
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor
-
30. 11.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 351/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993
-
31. 11.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 352/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
-
32. 11.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 431/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008
-
33. 11.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 432/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996
-
34. 11.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 433/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2000
-
35. 10.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2008, 10.09.2008
-
36. 10.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2008, 10.09.2008
-
37. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 92/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
38. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 377/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
39. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 435/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
-
40. 23.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 131/2008
Propunere legislativă privind concordatul preventiv
-
41. 23.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 145/2008
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
-
42. 23.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 169/2008
Propunere legislativă privind modificarea art.6 și art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței
-
43. 23.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 188/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
-
44. 23.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 220/2008
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"-S.A. București
-
45. 18.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 108/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" S.A.
-
46. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 183/2008
Proiect de Lege privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
-
47. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 204/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
-
48. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 224/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
49. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 294/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006
-
50. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 313/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
51. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 315/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
52. 18.06.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
53. 18.06.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
54. 22.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2008
-
55. 22.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2008
-
56. 17.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.04.2008, 17.04.2008
-
57. 17.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2008, 17.04.2008
-
58. 17.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2008, 17.04.2008
-
59. 16.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 64/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
60. 16.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 105/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994
-
61. 15.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2008
-
62. 15.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2008
-
63. 15.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2008
-
64. 11.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 40/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
65. 10.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2008, 10.04.2008
-
66. 10.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2008, 10.04.2008
-
67. 09.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 100/2008
Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
-
68. 13.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2008, 12.03.2008, 13.03.2008
-
69. 13.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2008, 13.03.2008
-
70. 11.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 39/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
71. 28.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008
-
72. 28.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2008, 28.02.2008
-
73. 26.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 35/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgnță a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
74. 26.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 36/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
-
75. 26.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 53/2008
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea
-
76. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 898/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17.11.2004, privind Societățile Comerciale
-
77. 21.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 813/2007
Propunere legislativă privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
-
78. 21.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 51/2008
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Automobile Craiova - S.A.
-
79. 21.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2008, 21.02.2008
-
80. 21.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2008, 21.02.2008
-
81. 14.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008
-
82. 14.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008
-
83. 12.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 830/2007
Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
-
84. 07.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 06.02.2008, 07.02.2008
-
85. 07.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 07.02.2008
-
86. 06.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 853/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și a Legii petrolului nr.238/2004
-
87. 06.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 855/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
-
88. 06.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 887/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative
-
89. 06.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 906/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
-
90. 05.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 895/2007
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 11:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro