Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2007
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2007

1..99 | 100..135      >>

înregistrări găsite: 135
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.12.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007
-
2. 13.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2007, 13.12.2007
-
3. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 729/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
-
4. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 790/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007
-
5. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 815/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
6. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 819/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
7. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 822/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
-
8. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 823/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizarii unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
9. 06.12.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2007, 04.12.2007, 06.12.2007
-
10. 06.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2007, 06.12.2007
-
11. 03.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 725/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
12. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 726/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
13. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 728/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
-
14. 03.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 777/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
-
15. 15.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 693/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
16. 15.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2007, 15.11.2007
-
17. 15.11.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.11.2007, 13.11.2007, 14.11.2007, 15.11.2007
-
18. 15.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2007, 15.11.2007
-
19. 14.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 687/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
-
20. 13.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 566/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Muncă
21. 13.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 566/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Muncă
22. 08.11.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007
-
23. 08.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2007, 08.11.2007
-
24. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 674/2007
Proiect de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
25. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 695/2007
Legea bugetului de stat pe anul 2008
Industrii
26. 01.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.2007, 01.11.2007
-
27. 01.11.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2007, 31.10.2007, 01.11.2007
-
28. 01.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.2007, 01.11.2007
-
29. 01.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2007, 01.10.2007
-
30. 29.10.2007 asupra PL nr. 48/2007
Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din județul Constanța
-
31. 29.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 48/2007
Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din județul Constanța
Juridică
32. 25.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 652/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
Muncă
33. 25.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 652/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
Muncă
34. 25.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2007, 24.10.2007, 25.10.2007
-
35. 25.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2007, 25.10.2007
-
36. 18.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2007, 17.10.2007, 18.10.2007
-
37. 18.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2007, 18.10.2007
-
38. 18.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2007, 18.10.2007
-
39. 17.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 631/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
40. 17.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 658/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
41. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 636/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
42. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 647/2007
Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004
-
43. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 651/2007
Propunere legislativă priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor
-
44. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 482/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
45. 04.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 496/2007
Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
46. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 511/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
47. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 601/2007
Propunere legislativă privind repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale
-
48. 04.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2007, 04.10.2007
-
49. 04.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2007, 04.10.2007
-
50. 20.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2007, 20.09.2007
-
51. 20.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2007, 20.09.2007
-
52. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 553/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
53. 13.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 526/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994
-
54. 13.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 528/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002
-
55. 13.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 530/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iulie 1994
-
56. 13.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 549/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990
-
57. 13.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2007, 12.09.2007, 13.09.2007
-
58. 13.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2007, 13.09.2007
-
59. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 438/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
-
60. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 442/2007
Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
-
61. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 458/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
-
62. 14.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 321/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
-
63. 14.06.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 13.06.2007, 14.06.2007
-
64. 14.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 14.06.2007
-
65. 13.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 95/2007
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița
Buget
66. 13.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 164/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
-
67. 12.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 405/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată
-
68. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 227/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
69. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 362/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare
-
70. 06.06.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 05.06.2007, 06.06.2007
-
71. 06.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 06.06.2007
-
72. 31.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2007, 29.05.2007, 30.05.2007, 31.05.2007
-
73. 31.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2007, 31.05.2007
-
74. 29.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 311/2007
Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
75. 29.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 387/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
76. 24.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2007, 22.05.2007, 23.05.2007, 24.05.2007
-
77. 24.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2007, 24.05.2007
-
78. 22.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 383/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004
-
79. 22.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 384/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004
-
80. 15.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2007, 15.05.2007
-
81. 15.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2007, 15.05.2007
-
82. 10.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2007, 08.05.2007, 09.05.2007, 10.05.2007
-
83. 10.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2007, 10.05.2007
-
84. 08.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 297/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
85. 26.04.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2007, 25.04.2007, 26.04.2007
-
86. 26.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2007, 26.04.2007
-
87. 25.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 785/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
-
88. 25.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 196/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
89. 18.04.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2007, 18.04.2007
-
90. 18.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2007, 18.04.2007
-
91. 17.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 172/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
92. 17.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 173/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
93. 17.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 178/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A.
Buget
94. 17.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 181/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
95. 17.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 182/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
96. 17.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 194/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
-
97. 05.04.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2007, 03.04.2007, 04.04.2007, 05.04.2007
-
98. 05.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2007, 05.04.2007
-
99. 03.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 145/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 11:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro