Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2024

Număr înregistrări găsite: 11
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2024 Proiect de Hotârâre privind validarea unor mandate de deputat
2. PHCD 3/2024 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3. PHCD 4/2024 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
4. PHCD 5/2024 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizarea și viitorul muncii
5. PHCD 6/2024 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.21/2021 privindaprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
6. PHCD 7/2024 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM(2023)634
7. PHCD 8/2024 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone COM(2023)659
8. PHCD 9/2024 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
9. PHCD 10/2024 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentru viitor COM(2023)638
10. PHCD 11/2024 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11. PHCD 12/2024 Proiect de Hotârâre privind modificarea alin.(1) și (2) al art.2 din Regulamentul Camerei Deputaților