Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2020 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2020

Număr înregistrări găsite: 74
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2020 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3. PHCD 3/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată COM(2019)285
4. PHCD 4/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM(2019)360
5. PHCD 5/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027 - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 COM(2019)295
6. PHCD 6/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE COM(2019)260
7. PHCD 7/2020 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
8. PHCD 8/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte COM(2019)568
9. PHCD 9/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
10. PHCD 10/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27
11. PHCD 11/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația COM(2019)481
12. PHCD 12/2020 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
13. PHCD 13/2020 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
14. PHCD 14/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă COM(2019)650
15. PHCD 15/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă- Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere COM(2020)65
16. PHCD 16/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele COM(2020)66
17. PHCD 17/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor Conturarea viitorului digital al Europei COM(2020)67
18. PHCD 18/2020 Proiect de Hotârâre privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România
19. PHCD 19/2020 Proiect de Hotârâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.23/26.06.2012 privind transmiterea unui teren în folosința Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu"
20. PHCD 20/2020 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
21. PHCD 21/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
22. PHCD 22/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest COM(2020) 57
23. PHCD 23/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai COM(2020) 143
24. PHCD 24/2020 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2019
25. PHCD 25/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
26. PHCD 26/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
27. PHCD 27/2020 Proiect de Hotârâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
28. PHCD 28/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea art.258 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților
29. PHCD 29/2020 Proiect de Hotârâre pentru completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.6/2020 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți
30. PHCD 30/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
31. PHCD 31/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
32. PHCD 32/2020 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
33. PHCD 33/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
34. PHCD 34/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
35. PHCD 35/2020 Proiect de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice COM(2020)93
36. PHCD 36/2020 Proiect de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică COM(2020)94
37. PHCD 37/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toți JOIN(2020)7
38. PHCD 38/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou Plan de acțiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă COM (2020)98
39. PHCD 39/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă Strategie industrială pentru Europa COM(2020)102
40. PHCD 40/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală COM(2020)103
41. PHCD 41/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
42. PHCD 42/2020 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
43. PHCD 43/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
44. PHCD 44/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
45. PHCD 45/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
46. PHCD 46/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 COM(2020)152
47. PHCD 47/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism și transport în 2020 și ulterior COM(2020)550
48. PHCD 48/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu Către o strategie cuprinzătoare cu Africa JOIN(2020)4
49. PHCD 49/2020 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
50. PHCD 50/2020 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al doamnei Lia Olguța Vasilescu
51. PHCD 51/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
52. PHCD 52/2020 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Corneliu Ștefan)
53. PHCD 53/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Sorin Lazăr)
54. PHCD 54/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ion Călin)
55. PHCD 55/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Nicușor Daniel Dan)
56. PHCD 56/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Laurențiu Nistor)
57. PHCD 57/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Nicolae Velcea)
58. PHCD 58/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Costel Alexe)
59. PHCD 59/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Lucian-Daniel Stanciu- Viziteu)
60. PHCD 60/2020 Proiect de Hotârâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.528/P/2019
61. PHCD 61/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Korodi Attila)
62. PHCD 62/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Marian Țachianu)
63. PHCD 65/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
64. PHCD 66/2020 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
65. PHCD 67/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Sergiu Cosmin Vlad)
66. PHCD 68/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile noastre COM(2020)380
67. PHCD 69/2020 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Strategie "De la fermă la consumator" pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic COM(2020)381
68. PHCD 70/2020 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
69. PHCD 71/2020 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
70. PHCD 72/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Gabriel Rădulescu)
71. PHCD 73/2020 Proiect de Hotârâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare
72. PHCD 74/2020 Proiect de Hotârâre privind concluziile, răspunderile și măsurile comisiei parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți
73. PHCD 75/2020 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Florin Iordache
74. PHCD 76/2020 Proiect de Hotârâre pentru completarea art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaților

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 30 ianuarie 2023, 14:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro