Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2017 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2017

Număr înregistrări găsite: 105
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
3. PHCD 3/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
4. PHCD 4/2017 Proiect de Hotârâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august și noiembrie 2016 de către Guvernul României
5. PHCD 5/2017 Proiect de Hotârâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2017
6. PHCD 6/2017 Proiect de Hotârâre privind completarea și modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
7. PHCD 7/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuț Gâdea
8. PHCD 8/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
9. PHCD 9/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
10. PHCD 10/2017 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
11. PHCD 11/2017 Proiect de Hotârâre privind eliberarea din funcție a secretarului general al Camerei Deputaților, la cerere, ca urmare a pensionării
12. PHCD 12/2017 Proiect de Hotârâre privind numirea secretarului general al Camerei Deputaților
13. PHCD 13/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților
14. PHCD 14/2017 Proiect de Hotârâre privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților, ca urmare a cererii de demisie
15. PHCD 15/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
16. PHCD 16/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
17. PHCD 17/2017 Proiect de Hotârâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului Internațional de Conferințe
18. PHCD 18/2017 Proiect de Hotârâre privind completarea articolului 113 al Regulamentului Camerei Deputaților
19. PHCD 19/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea alin. (2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaților
20. PHCD 20/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21. PHCD 21/2017 Proiect de Hotârâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaților nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august și noiembrie 2016 de către Guvernul României
22. PHCD 22/2017 Proiect de Hotârâre privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
23. PHCD 23/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu
24. PHCD 24/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
25. PHCD 25/2017 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
26. PHCD 26/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Сomunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739
27. PHCD 27/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora COM(2016) 733
28. PHCD 28/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
29. PHCD 29/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești JOIN(2017)4
30. PHCD 30/2017 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
31. PHCD 31/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
32. PHCD 33/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
33. PHCD 35/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală COM(2016) 593
34. PHCD 36/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –Planul de acțiune european în domeniul apărării COM(2016)950
35. PHCD 38/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861
36. PHCD 39/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
37. PHCD 40/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Investiția în Tinerii Europei COM (2016) 940
38. PHCD 41/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Îmbunătățirea și modernizarea educației COM (2016) 941
39. PHCD 42/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria JOIN (2017) 11
40. PHCD 43/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763
41. PHCD 44/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii –COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016) 861
42. PHCD 45/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600
43. PHCD 46/2017 Proiect de Hotârâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, membru al Camerei Deputaților
44. PHCD 47/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană – COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – COM(2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților – COM(2016) 685
45. PHCD 48/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767
46. PHCD 49/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară COM (2017) 34
47. PHCD 50/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
48. PHCD 51/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
49. PHCD 52/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
50. PHCD 53/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
51. PHCD 54/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protecția copiilor migranți COM (2017) 211
52. PHCD 55/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe - Eugen Nicolăescu
53. PHCD 56/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
54. PHCD 57/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei.Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025
55. PHCD 58/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează COM(2017) 252 și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului COM(2017) 253
56. PHCD 59/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei COM(2017) 206
57. PHCD 60/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală - O piață unică digitală conectată pentru toți COM(2017) 228
58. PHCD 61/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale COM(2017) 250
59. PHCD 62/2017 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
60. PHCD 63/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
61. PHCD 64/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
62. PHCD 65/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
63. PHCD 66/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
64. PHCD 67/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
65. PHCD 68/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
66. PHCD 69/2017 Proiect de Hotârâre privind validarea unor mandate de deputat
67. PHCD 70/2017 Proiect de Hotârâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților
68. PHCD 71/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
69. PHCD 72/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
70. PHCD 73/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
71. PHCD 74/2017 Proiect de Hotârâre privind constituirea Comisiei speciale de anchetă a Camerei Deputaților privind situația creată de pensionarea și reangajarea acelorași persoane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
72. PHCD 75/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
73. PHCD 76/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul apărării europene (2025)COM (2017) 315
74. PHCD 77/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare COM (2017) 240
75. PHCD 78/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
76. PHCD 79/2017 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a doamnei Rovana Plumb, fost ministru al mediului și schimbărilor climatice, în prezent deputat în Parlamentul României
77. PHCD 80/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
78. PHCD 81/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior COM(2017) 247
79. PHCD 82/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață COM(2017) 248
80. PHCD 83/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților COM(2017) 249
81. PHCD 84/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind aprofundarea Uniunii economice și monetare COM (2017) 291
82. PHCD 85/2017 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2016
83. PHCD 86/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
84. PHCD 87/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - O abordare strategică privind reziliența în cadrul acțiunii externe a UE JOIN(2017) 21
85. PHCD 88/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE COM(2017) 294
86. PHCD 89/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului european de apărare COM(2017) 295
87. PHCD 90/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) COM(2017) 343
88. PHCD 91/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE COM(2017) 358
89. PHCD 92/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 92/2017)
90. PHCD 93/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace COM(2017) 563
91. PHCD 94/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE JOIN (2017) 450
92. PHCD 95/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
93. PHCD 96/2017 Proiect de Hotârâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018
94. PHCD 97/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare COM(2017)542
95. PHCD 98/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489
96. PHCD 99/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația COM(2017)558
97. PHCD 100/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA - Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii COM(2017)566
98. PHCD 101/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
99. PHCD 102/2017 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
100. PHCD 103/2017 Proiect de Hotârâre pentru modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
101. PHCD 104/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
102. PHCD 105/2017 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic COM(2017)538
103. PHCD 106/2017 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre COM(2017)569
104. PHCD 107/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.23/2013
105. PHCD 108/2017 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 martie 2024, 18:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro