Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2016 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2016

Număr înregistrări găsite: 121
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3. PHCD 3/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
4. PHCD 4/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin - Ștefan Voicu
5. PHCD 5/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin - Ștefan Voicu
6. PHCD 6/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Nicolae Păun
7. PHCD 7/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun
8. PHCD 8/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
9. PHCD 9/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
10. PHCD 10/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11. PHCD 11/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
12. PHCD 12/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13. PHCD 13/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Cristian Rizea
14. PHCD 14/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea
15. PHCD 15/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi COM(2015) 550
16. PHCD 16/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții -Analiza anuală a creșterii pentru 2016: Consolidarea redresării și stimularea convergenței COM (2015) 690
17. PHCD 17/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 COM (2015) 701
18. PHCD 18/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme COM(2015) 750
19. PHCD 19/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20. PHCD 20/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
21. PHCD 21/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
22. PHCD 22/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572
23. PHCD 23/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei și la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 și COM(2015) 671
24. PHCD 24/2016 Proiect de Hotârâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
25. PHCD 25/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
26. PHCD 26/2016 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice COM(2015) 593
27. PHCD 27/2016 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor COM (2015) 594
28. PHCD 28/2016 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile COM(2015) 595
29. PHCD 29/2016 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje COM (2015) 596
30. PHCD 30/2016 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614
31. PHCD 31/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian - Aurelian Ghiță
32. PHCD 32/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian - Aurelian Ghiță
33. PHCD 33/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626
34. PHCD 34/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare"COM (2015) 587
35. PHCD 35/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586
36. PHCD 36/2016 Proiect de Hotârâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
37. PHCD 37/2016 Proiect de Hotârâre privind Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50
38. PHCD 38/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE COM (2015) 611
39. PHCD 39/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128
40. PHCD 40/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128
41. PHCD 41/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților, ca urmare a demisiei din această funcție a domnului deputat Ludovic Orban
42. PHCD 42/2016 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
43. PHCD 43/2016 Proiect de Hotârâre privind completarea articolului 113 din Regulamentul Camerei Deputaților
44. PHCD 44/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația COM(2016) 85
45. PHCD 45/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166
46. PHCD 46/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi COM (2015) 624
47. PHCD 47/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Document de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară al României pentru 2016, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD (2016) 91
48. PHCD 48/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului COM(2016)50
49. PHCD 49/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625
50. PHCD 50/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
51. PHCD 51/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor COM(2016)49
52. PHCD 52/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire și răcire COM(2016)51
53. PHCD 53/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM(2016)52
54. PHCD 54/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
55. PHCD 55/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pachetul antievaziune: Pașii următori spre realizarea impozitării efective și spre creșterea transparenței fiscale în UE COM(2016)23
56. PHCD 56/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24
57. PHCD 57/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne COM (2016)26
58. PHCD 58/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM(2016) 127
59. PHCD 59/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice COM (2016) 109 și la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice COM (2016) 111
60. PHCD 60/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 - COM(2016)194 și la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate - COM(2016)205
61. PHCD 61/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM(2016) 120
62. PHCD 62/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație COM(2016) 197
63. PHCD 63/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
64. PHCD 64/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
65. PHCD 65/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unor locuri de deputat
66. PHCD 66/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unor locuri de deputat
67. PHCD 67/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
68. PHCD 68/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 68/2016).
69. PHCD 69/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Inițiativa europeană în domeniul cloud computing-ului Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa COM(2016) 178
70. PHCD 70/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene Valorificarea deplină a pieței unice digitale COM (2016) 180
71. PHCD 71/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Platforme online și piața unică digitală Oportunități și provocări pentru Europa COM(2016) 288
72. PHCD 72/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene COM(2016) 320
73. PHCD 73/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148
74. PHCD 74/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM (2016) 198
75. PHCD 75/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356
76. PHCD 76/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor COM(2016) 361
77. PHCD 77/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European Europa investește din nou - Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare COM(2016) 359
78. PHCD 78/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
79. PHCD 79/2016 Proiect de Hotârâre pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.7 din 9 februarie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat
80. PHCD 80/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice COM(2016) 117
81. PHCD 81/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016)270
82. PHCD 82/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Vieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie Strămutarea forțată și dezvoltarea COM (2016) 234
83. PHCD 83/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM(2016) 271
84. PHCD 84/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM(2016) 378
85. PHCD 85/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18
86. PHCD 86/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
87. PHCD 87/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
88. PHCD 88/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
89. PHCD 89/2016 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
90. PHCD 90/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
91. PHCD 91/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică" COM(2016) 230
92. PHCD 92/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator COM (2016) 410
93. PHCD 93/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424
94. PHCD 94/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competențe în Europa COM (2016) 381
95. PHCD 95/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31
96. PHCD 96/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM(2016) 270
97. PHCD 97/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe"COM(2016) 377
98. PHCD 98/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450
99. PHCD 99/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale COM (2016) 451
100. PHCD 100/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452
101. PHCD 101/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) - COM(2016)465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung - COM(2016)466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM(2016)467 și la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului - COM(2016) 468
102. PHCD 102/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM(2016) 379
103. PHCD 103/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Adrian Gurzău
104. PHCD 104/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău
105. PHCD 105/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
106. PHCD 106/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
107. PHCD 107/2016 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
108. PHCD 108/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
109. PHCD 109/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM(2016) 501
110. PHCD 110/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Comunicare de însoțire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM(2016)500
111. PHCD 111/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Banca Europeană de Investiții privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda Europeană privind Migrația COM(2016)385
112. PHCD 112/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM(2016)505
113. PHCD 113/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
114. PHCD 114/2016 Proiect de Hotârâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al Turismului și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.121/P/2015
115. PHCD 115/2016 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
116. PHCD 116/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniunea piețelor de capital - Accelerarea reformelor COM (2016) 601
117. PHCD 117/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiții strategice și un nou plan european de investiții externe COM(2016)581
118. PHCD 118/2016 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității: îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului și consolidarea frontierelor externe COM(2016)602
119. PHCD 119/2016 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2015
120. PHCD 120/2016 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion național, la târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului de produse românești pe piețele țintă"
121. PHCD 121/2016 Proiect de Hotârâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, membru al Camerei Deputaților

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 23 februarie 2024, 23:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro