Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2015 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2015

Număr înregistrări găsite: 124
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
2. PHCD 2/2015 Proiect de Hotârâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
3. PHCD 3/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
4. PHCD 4/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
5. PHCD 5/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor : Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea pieței interne a energiei COM(2014) 634 final
6. PHCD 6/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
7. PHCD 7/2015 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela fost Ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, membru al Camerei Deputaților
8. PHCD 8/2015 Proiect de Hotârâre privind Cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela fost Ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, membru al Camerei Deputaților
9. PHCD 9/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
10. PHCD 10/2015 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela fost Ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, membru al Camerei Deputaților
11. PHCD 11/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
12. PHCD 12/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
13. PHCD 13/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14. PHCD 14/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
15. PHCD 15/2015 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela fost Ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, membru al Camerei Deputaților
16. PHCD 16/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
17. PHCD 17/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
18. PHCD 18/2015 Proiect de Hotârâre privind înființarea Comisiei de anchetă pentru verificarea modului în care s-a utilizat Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anii 2013 și 2014, precum și a modului în care s-au finanțat obiectivele de investiții în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013, în anul 2014 (PH CD 18 /2015).
19. PHCD 19/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
20. PHCD 20/2015 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a domnului Borbely Laszlo, fost ministru al mediului și pădurilor, membru al Camerei Deputaților
21. PHCD 21/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
22. PHCD 22/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
23. PHCD 23/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
24. PHCD 24/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
25. PHCD 25/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
26. PHCD 26/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Analiza anuală a creșterii pentru 2015, COM 902 (2014), împreună cu documentele asociate la aceasta
27. PHCD 27/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
28. PHCD 28/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a unui deputat
29. PHCD 30/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Un Plan de investiții pentru Europa COM (2014) 903
30. PHCD 31/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 COM (2015) 10
31. PHCD 32/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate și de Creștere COM (2015) 12
32. PHCD 33/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46
33. PHCD 34/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
34. PHCD 35/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a domnului deputat Marko Atiila-Gabor
35. PHCD 36/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
36. PHCD 37/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
37. PHCD 38/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
38. PHCD 39/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
39. PHCD 40/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța
40. PHCD 41/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
41. PHCD 42/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
42. PHCD 43/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a unui deputat
43. PHCD 44/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
44. PHCD 45/2015 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2013
45. PHCD 46/2015 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2014
46. PHCD 47/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
47. PHCD 48/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
48. PHCD 49/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
49. PHCD 50/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
50. PHCD 51/2015 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2012
51. PHCD 52/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
52. PHCD 53/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44
53. PHCD 54/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2015) 100
54. PHCD 55/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6
55. PHCD 56/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
56. PHCD 57/2015 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României și actual membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.122/P/2012
57. PHCD 58/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
58. PHCD 59/2015 Proiect de Hotârâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr.39/2015 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
59. PHCD 60/2015 Proiect de Hotârâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a exercitat atribuțiile în cazul polițelor RCA (PH CD 60/2015)
60. PHCD 61/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
61. PHCD 62/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80
62. PHCD 63/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final
63. PHCD 64/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82
64. PHCD 65/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup – Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42
65. PHCD 66/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135
66. PHCD 67/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136
67. PHCD 68/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde – Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63
68. PHCD 69/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea COM(2015) 185
69. PHCD 70/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - agendă europeană privind migrația COM(2015) 240
70. PHCD 71/2015 Proiect de Hotârâre privind constituirea Comisiei pentru Adevăr cu privire la masacrul de la Fântâna Albă
71. PHCD 72/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
72. PHCD 73/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
73. PHCD 74/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
74. PHCD 75/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
75. PHCD 76/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
76. PHCD 77/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al României pentru 2015,COM(2015) 272
77. PHCD 78/2015 Proiect de Hotârâre privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
78. PHCD 79/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
79. PHCD 80/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților, ca urmare a demisiei din această funcție a domnului deputat Dan -Ștefan Motreanu
80. PHCD 81/2015 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
81. PHCD 82/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
82. PHCD 83/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferare – COM(2015) 216
83. PHCD 84/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 și Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului(CETS nr. 196) - COM (2015) 292
84. PHCD 85/2015 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
85. PHCD 86/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 - 2020) - COM(2015)285
86. PHCD 87/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015)450
87. PHCD 88/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei COM(2015)451
88. PHCD 89/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE COM(2015)452
89. PHCD 90/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune al UE privind returnarea - COM(2015)453
90. PHCD 91/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454
91. PHCD 92/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu: Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE – JOIN(2015)40
92. PHCD 93/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
93. PHCD 94/2015 Proiect de Hotârâre pentru aprobarea Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
94. PHCD 95/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie COM(2015)302
95. PHCD 96/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu COM (2015) 337
96. PHCD 97/2015 Proiect de Hotârâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului și actual membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr. 87/P/2015
97. PHCD 98/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea reținerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
98. PHCD 99/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea
99. PHCD 100/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiarității de către propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015)450
100. PHCD 101/2015 Proiect de Hotârâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
101. PHCD 102/2015 Proiect de Hotârâre privind plata cotizațiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizații internaționale
102. PHCD 103/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea desfășurată de S.C.C.N.A.D.N.R.S.A., Antreprenorul Impregilo- Salini și Inginerul FIDIC consultant (responsabil cu supervizarea lucrărilor) referitoare la contractul tip FIDIC galben pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Orăștie - Sibiu, lot 3, Km 43+855- KM 65+965
103. PHCD 104/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - UE și ASEAN-: un parteneriat cu un obiectiv strategic - JOIN(2015)22
104. PHCD 105/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Acțiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acțiuni umanitare eficace, bazate pe principii -COM (2015) 419
105. PHCD 106/2015 Proiect de Hotârâre privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților ca urmare a cererii de demisie și numirea unui secretar general adjunct interimar
106. PHCD 107/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM(2015) 339
107. PHCD 108/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei COM(2015) 340
108. PHCD 109/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM(2015) 341
109. PHCD 110/2015 Proiect de Hotârâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.100/2015 privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților ca urmare a cererii de demisie și numirea unui secretar general adjunct interimar
110. PHCD 111/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
111. PHCD 112/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
112. PHCD 113/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
113. PHCD 114/2015 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
114. PHCD 115/2015 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
115. PHCD 116/2015 Proiect de Hotârâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016
116. PHCD 117/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru EuropaCOM (2015) 361
117. PHCD 118/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital COM (2015) 468
118. PHCD 119/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472
119. PHCD 120/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentul European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții COM (2015) 473
120. PHCD 121/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare COM (2015) 600
121. PHCD 122/2015 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euroCOM (2015) 601
122. PHCD 123/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă COM(2015) 462
123. PHCD 124/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă COM(2015) 497
124. PHCD 125/2015 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa COM (2015) 192

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 aprilie 2024, 14:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro