Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2014 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2014

Număr înregistrări găsite: 72
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2014 Proiect de Hotârâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
3. PHCD 4/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului COM (2013)520
4. PHCD 5/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare COM (2013) 690
5. PHCD 6/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
6. PHCD 7/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
7. PHCD 8/2014 Proiect de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card COM(2013) 550
8. PHCD 9/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
9. PHCD 10/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu- Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM(2013) 700
10. PHCD 11/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creșterii pentru 2014 COM(2013) 800
11. PHCD 12/2014 Proiect de Hotârâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat
12. PHCD 13/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
13. PHCD 14/2014 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților
14. PHCD 15/2014 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a domnului Chițoiu Daniel, fost ministru al Finanțelor Publice, membru al Camerei Deputaților
15. PHCD 16/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
16. PHCD 17/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
17. PHCD 18/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
18. PHCD 19/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru Europa”COM(2013)918, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere COM(2013)919 și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM(2013)920
19. PHCD 20/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020 -2030 COM (2014) 15 COM
20. PHCD 21/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
21. PHCD 22/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
22. PHCD 23/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
23. PHCD 24/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
24. PHCD 25/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile- COM ( 2013) 837
25. PHCD 26/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
26. PHCD 27/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru o renaștere industrială europeană COM (2014)14
27. PHCD 28/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European : O viziune a pieței interne a produselor industriale COM (2014)25
28. PHCD 29/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
29. PHCD 30/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
30. PHCD 31/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
31. PHCD 32/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategic Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2014) 130 (PH CD 32/2014)
32. PHCD 33/2014 Proiect de Hotârâre privind participarea Camerei Deputaților la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (PH CD 33/2014)
33. PHCD 34/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
34. PHCD 35/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
35. PHCD 36/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
36. PHCD 37/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM ( 2014) 199
37. PHCD 38/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210
38. PHCD 39/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) COM (2014) 167
39. PHCD 40/2014 Proiect de Hotârâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209
40. PHCD 41/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenescă europeană "Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" COM(2014) 177
41. PHCD 42/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212
42. PHCD 43/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Finanțarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168
43. PHCD 44/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu : Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe JOIN (2013) 30
44. PHCD 45/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
45. PHCD 46/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
46. PHCD 47/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
47. PHCD 48/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
48. PHCD 49/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare COM(2014) 40
49. PHCD 50/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43
50. PHCD 51/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă COM ( 2014) 213
51. PHCD 52/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158
52. PHCD 53/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221
53. PHCD 54/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 – Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 și la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154
54. PHCD 55/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale COM (2014) 340
55. PHCD 56/2014 Proiect de Hotârâre privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale, membru al Camerei Deputaților
56. PHCD 57/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
57. PHCD 58/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
58. PHCD 59/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
59. PHCD 60/2014 Proiect de Hotârâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
60. PHCD 61/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a creșterii - COM (2014) 339
61. PHCD 62/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor - Plan de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM(2014) 180
62. PHCD 63/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
63. PHCD 64/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
64. PHCD 65/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea percheziției domiciliare, a reținerii și arestării preventive a unui deputat
65. PHCD 66/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
66. PHCD 67/2014 Proiect de Hotârâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat
67. PHCD 68/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030 COM(2014) 520 final
68. PHCD 69/2014 Proiect de Hotârâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015
69. PHCD 70/2014 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat
70. PHCD 71/2014 Proiect de Hotârâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Spre o economie circulară: un program „deșeuri zero” pentru EuropaCOM (2014) 398
71. PHCD 72/2014 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
72. PHCD 123/2014 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă COM(2015) 462

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 25 februarie 2024, 0:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro