Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Adrian-Nicolae Diaconu > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport

Marți, 24 noiembrie 2015, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților.

Primul punct pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, care prevede echivalarea diplomelor de absolvire a învățământului superior de scurtă durată cu diplomele de licență - ciclul I, a fost respinsă de plenul Comisiei. Pentru două programe de studii diferite, de pe niveluri diferite de studii, echivalarea diplomelor nu se poate face în integralitatea lor, ținând cont de faptul că formele de învățământ existente au structuri, conținuturi și finalități diferite. Competențele dobândite prin absolvirea unor forme de învățământ superior sunt reflectate de suplimentul de diplomă, de planul de învățământ și de programele analitice.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare propune rectificarea unor erori de măsurare și de transmitere a acestora, survenite odată cu adoptarea Legii nr.72/2011 care stabilește datele de identificare a suprafețelor de teren aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar. Persistența erorilor împiedică, la ora actuală, procesul de reorganizare a SCDVV Murfatlar în conformitate cu prevederile Legii nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea ASAS cu venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat. Dată fiind justețea solicitărilor inițiatorilor proiectului de lege, propunerea de act normativ a primit avizul favorabil al membrilor Comisiei.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, prin care inițiatorii propun simplificarea procedurilor de evacuare a arenelor sportive în caz de pericol, prin înlocuirea avizului acordat în astfel de cazuri de prefect, subprefect sau înlocuitorii acestora cu cel al responsabilului de ordine și siguranță al organizatorului a fost respinsă de plenul Comisiei, apreciindu-se ca fiind improprie investirea acestei persoane cu putere de decizie într-o astfel de situație delicată.
Proiectul de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 a primit avizul favorabil al membrilor Comisiei, considerându-se necesară această reparație materială ce restabilește un raport salarial echitabil între cadrele didactice care au deschis acțiuni în instanță pentru recuperarea drepturilor salariale cuvenite și au câștigat acest drept, pentru cele a căror sentință a fost nefavorabilă, dar și pentru cele care nu au întreprins un asemenea demers, pentru eliminarea discriminărilor.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor prin care se dorește realizarea unei depline concordanțe între legislația națională și cea comunitară a primit un vot favorabil din partea membrilor Comisiei, considerându-se aceste modificări și completări ca fiind absolut necesare în contextul internațional în care Europa se plasează la acest moment.
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin care inițiatorii acesteia își propun atingerea unor obiective cum ar fi cele legate de intensificarea activităților de planning familiar sau de accentuarea gradului de asistență și de supraveghere medicală acordat gravidei, respectiv, nou-născutului, a primit un aviz nefavorabil, apreciindu-se că legislația în vigoare acoperă cu prisosință aceste aspecte, adoptarea unei astfel de act normativ conducând, fără echivoc, la o suprareglementare a domeniului.
Proiectul de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prin care se dorește acordarea dreptului de reziliere unilaterală a contractelor de muncă pentru sportivii legitimați la cluburi aflate într-o astfel de situație juridică a primit un aviz nefavorabil, considerându-se că adoptarea sa ar putea aduce mari prejudicii de natură financiară și competițională persoanelor juridice în cauză.
Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare a fost avizată în mod favorabil de membrii comisiei, cu atât mai mult cu cât respectiv rectificare de buget a condus la suplimentarea fondurilor alocate educației naționale și ale sportului. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a primit 271,4 milioane lei pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții și cotizații la organismele internaționale (80 milioane lei). Ministerul Tineretului și Sportului a fost autorizat să introducă credite de angajament suplimentare în valoare totală de 65.000 mii lei la programul privind promovarea sportului de performanță. Totodată, s-au majorat sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat (62.000 mii lei), plății salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și ale drepturi salariale în bani stabilite prin lege aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat (62.000 mii lei), finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ special și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională (39.783 mii lei), plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (644.217 mii lei), dar și special și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională (25.783 mii lei).
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 9:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro