Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
amendments
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Mihai Deaconu > Amendamente depuse Versiunea pentru printare

Mihai DEACONU
Amendamente depuse

Toate amendamentele | Amendamentele admise | Amendamentele respinse

1.) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (PL-x nr. 1/2014)
Nr. Text initial Amendament Motivare A/R
1.

9. La articolul 63 alineatul (1), literele c), d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

……….

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

La articolul 63 alineatul (1), litera e) se modifică, iar după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. e1) cu următorul cuprins:

e) învățământul liceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

e1) învățământul profesional: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru o mai bună organizare a claselor  și creșterea calității actului educațional.

b) Argumente pentru respingere amendament

S-ar crea mai multe clase și ar fi necesare mai multe cadre didactice și spații în școli. Diferența creată ar duce la un efort bugetar ce nu poate fi susținut.
R

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 24 may 2024, 10:58
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro