Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Gheorghe Gabor > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Gheorghe GABOR
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
2. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
3. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
4. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
5. 57/25.02.2008 L243/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind invatamantul Lege 143/2008
6. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
7. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
8. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
9. 75/25.02.2008 L764/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
10. 85/03.03.2008 L729/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata respins
definitiv
11. 96/03.03.2008 L872/2007 Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
12. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
13. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 123/12.03.2008 L883/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
15. 223/29.03.2006 L181/2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica Lege 228/2006
16. 293/23.04.2007 L138/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
17. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativa privind vanzarea de catre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriasi a locuintelor de serviciu respinsa
definitiv
18. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
19. 375/09.05.2007 L151/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 197/2007
20. 398/17.06.2008 L213/2008 Propunere legislativa privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
21. 500/27.06.2007 L684/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/1995 privind invatamantul Lege 365/2007
22. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
23. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsa
definitiv
24. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
25. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
26. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
27. 566/10.09.2007 L443/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social respins
definitiv
28. 570/24.09.2008 L268/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comert din Romania respinsa
definitiv
29. 587/12.09.2007 L380/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
30. 588/12.09.2007 L379/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici respinsa
definitiv
31. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
32. 624/08.10.2008 L559/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului si a Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007 respinsa
definitiv
33. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
34. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
35. 649/02.10.2007 L442/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
36. 667/08.10.2007 L490/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
37. 706/24.10.2007 L841/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicata, privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului Lege 383/2007
38. 718/03.10.2006 L570/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice respinsa
definitiv
39. 769/12.11.2007 L629/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viagera agricola, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente retras
de catre Senat
40. 773/23.10.2006 L684/2006 Propunere legislativa privind Programul National "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV SI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMANIA" respinsa
definitiv
41. 809/28.11.2007 L629/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viagera agricola, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente Lege 77/2008
42. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
43. 942/11.12.2006 L735/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
44. BP309/06.04.2006 L537/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania retrasa
de catre initiator
45. BP612/25.06.2008 B420/09.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri la Senat
46. BP721/16.09.2008 B469/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savirsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania la Senat
47. BP728/17.09.2008 B472/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 12:32
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro