Romulus-Marius DAMIAN
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate(-tăți)

Română

Data nașterii

05.03.1968

Sex

M

Experiența profesională

Perioada (de la - până la)

Decembrie 2020 -

Numele și adresa angajatorului:

Parlamentul României

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


Parlamentar

Funcția sau postul ocupat:

Deputat

Perioada (de la - până la)

01.09.2019 - octombrie 2020

Numele și adresa angajatorului:

Administrator Public (COUNTRY - MANAGER) Consiliul Județean Caraș-Severin

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De Conducere

Funcția sau postul ocupat:

Administrator Public

Perioada (de la - până la)

Iulie 2018-Iulie 2019

Numele și adresa angajatorului:

OSIM România

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De Conducere

Funcția sau postul ocupat:

Director General Adjunct

Perioada (de la - până la)

26.06.2018 - 30.06.2018

Numele și adresa angajatorului:

Izoterm S.A. Caransebes

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De conducere

Funcția sau postul ocupat:

Manager

Perioada (de la - până la)

30.06.2016 - iulle 2018

Numele și adresa angajatorului:

Consiliul Județean Caraș-Severin

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De Execuție

Funcția sau postul ocupat:

Consilier Județean

Perioada (de la - până la)

20.06.2004 - 25.06.2016

Numele și adresa angajatorului:

Primaria Teregova, nr.358, Caraș-Severin

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De Conducere

Funcția sau postul ocupat:

Primar

Inițiator și Responsabil
Legal Proiecte

Traseul spre angajare trece prin formare - proiect POSDRU/103/5.1 /G/75998 - anul 2012
Centru pentru Turism Rural Transfrontalier România - Serbia proiect Phare CBC anul 2008 - 2009
Economia bazată pe cunoaștere - proiect finanțat de Ministerul Comunicațiilor și Banca Mondială anul 2007

Perioada (de la - până la)

15.09.2000 - 20.06.2004

Numele și adresa angajatorului:

Direcția Judeteana de Tineret si Sport Caras-Severin

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De Conducere

Funcția sau postul ocupat:

Director General

Perioada (de la - până la)

01.09.1998 - 15.09.2000

Numele și adresa angajatorului:

Centrul de Plasament "Sf.Dumitru" Teregova

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


De Conducere

Funcția sau postul ocupat:

Director

Perioada (de la - până la)

01.09.1993 - 01.09.1998

Numele și adresa angajatorului:

Școala generala cu clasele l-VIII Teregova, Județul Caraș-Severin, Cod Poștal 327390, România

Tipul activității sau
sectorul de activitate:


Educație Fizica si Sport

Funcția sau postul ocupat:

Profesor, gr.ll

Educație și formare profesională

Perioada (de la - până la)

4 - 6 aprilie 2019

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea "loan Slavici" Timișoara

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Curs ”Regulamentul General de Protecție a Datelor - ofițer GDPR”

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de participare

Perioada (de la - până la)

17 decembrie 2016

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea „loan Slavici” Timișoara

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Curs „Diplomație economica si lobby in societatea globalizata"

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de participare

Perioada (de la - până la)

3 - 14 martie 2014

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Camera de comerț si industria României București
Centrul de strategii aplicate

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Curs intensiv de diplomatie si siguranța naționala

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

5 - 12 iulie 2009

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Faxmedia Consulting

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Gestiunea Patrimoniului. / Patrimoniu, Instrument de Dezvoltare Locala

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

06 - 13.07.2008

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Faxmedia Consulting

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Administrație Publica si Afaceri Europene

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

09 - 30.04.2008

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Asociația Naționala a Experților Formatori in Informatica

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

U 205 - Operare cu Windows, Word, Excel sl Internet

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

09 - 30.04.2008

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Asociația Naționala a Experților Formatori in Informatica

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

U483 - Limba Engelza

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

17 - 27.06.2007

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Faxmedia Consulting

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Managementul Relațiilor Publice si Comunicare

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

19.02.- 03.09.2006

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Agenția Naționala de Consultante Agricole

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Agricultor in culturi vegetale si crescător de animale

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

2002 - 2005

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea de Vest Timisoara
Facultatea de Stiinte Economice

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Economic
Managementul Turistic si Hotelier

Tipul calificării /
diploma obținută

Economist Licentiat

Perioada (de la - până la)

20-22 mai 2005

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Institutul National de Administrație

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Managementul funcției publice

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

2005

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea de Vest "Vasile Goldis''Arad
Facultatea de Marketing , Management si Informatica

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Managementul Financiar, Contabil si Juridic al Firmei

Tipul calificării /
diploma obținută

Masterat/ Diploma de Absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

22 - 26 mai 2002

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Tineretului si Sportului

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Managementul Sportiv

Tipul calificării /
diploma obținută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

1989-1993

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Academia Naționala de Educație Fizica si Sport / București

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Profil Educație Fizica si Sport

Tipul calificării /
diploma obținută

Diploma de Licența

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Formarea profesională a adulților

Perioada (de la - până la)

1982 - 1986

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Liceul de Matematica Fizica Caransebes

Domeniul studiat /
aptitudini ocupaționale

Profilul Agricol

Tipul calificării /
diploma obținută

Diploma de Bacalaureat

Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

Liceal/zi

Limbi străine cunoscute

abilitatea de a citi

Limba franceză: BINE; Limba engleza: BINE

abilitatea de a scrie

Limba franceză: BINE; Limba-engleza BINE

abilitatea de a vorbi

Limba franceză: BINE; Limba engleza: BINE

Permis de conducere

Permis de conducere

Categoria B

Aptitudini si competente sociale

■ Locuiesc într-un mediu rural intercultural;
■ Management cultural si sportiv,
■ Leadership, lucrul în echipă pentru dezvoltarea comunităților.

Aptitudini si competente tehnice

■ Utilizarea laboratorului TIC și AEL;
■ Utilizarea de echipamentelor IT: laptop, calculator, videoproiector, multiplicator;
■ Programe: Word, Powerpoint, Excel, Publisher, HTML

Alte aptitudini si competente

■ Competențe de a lucra în echipă;
■ Competențe de cooperare;
■ Competențe de relaționare;
■ Competențe de socializare;
■ Competențe de negociere;
■ Competențe de organizare;.

15.12.2021