Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2016-2020 (dep.)
Liens:
botond.csoma@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Botond Csoma > Communiqués de presse Versiunea pentru printare


privind participarea deputatului Ioan Cupșa la Forumul la nivel înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă (New York, 17-20 iulie 2023)

Deputatul Ioan Cupșa, membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), a făcut parte din delegația națională a României la sesiunea 2023 a Forumului politic la nivel înalt al ONU privind dezvoltarea durabilă și, în această calitate, a participat la New York, în perioada 17-20 iulie a.c., la lucrările Forumului și la reuniunea organizată de Uniunea Interparlamentară (UIP) cu ocazia acestui eveniment.

Delegația României, condusă de Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a inclus reprezentanți ai Guvernului și societății civile. Din partea Parlamentului a participat și senatorul Gheorghiță Mândruță, membru al GRUI.
Forumul la nivel înalt al ONU, cu tema „Accelerarea redresării după pandemia de COVID-19 și implementarea integrală a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la toate nivelurile”, a examinat progresele și provocările actuale în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD), cu accent pe cinci din cele 17 Obiective: ODD 6 - apă curată și sanitație, ODD 7 - energie curată și accesibilă, ODD 9 - industrie, inovare și infrastructură, ODD 11 - orașe și comunități durabile și ODD 17 - parteneriate pentru ODD.
Țara noastră s-a numărat printre cele 39 de state care au prezentat, în cadrul segmentului la nivel înalt, Rapoarte Naționale Voluntare (RNV) privind implementarea ODD. Raportul României, al doilea după cel din 2018, a fost completat cu o declarație care reflectă perspectiva tinerilor, cu un raport al copiilor și cu un raport voluntar elaborat la nivelul municipiilor și comunelor. Prezentările au fost susținute de șeful delegației române, împreună cu Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, și Ioana Dospinescu, reprezentanta Asociației Tineretul ONU din România.
Ca în fiecare an, UIP a asigurat dimensiunea parlamentară a Forumului ONU prin organizarea unei reuniuni parlamentare la care participanții au discutat despre rolul și eficiența mecanismelor și structurilor parlamentare dedicate ODD, pornind de la constatările celui mai recent studiu al UIP în materie. Programul a mai inclus un schimb de experiență și bune practici privind contribuția parlamentelor la realizarea ODD6 – apă curată și sanitație, precum și o dezbatere despre instrumentele de monitorizare a implementării ODD.
În intervenția sa la prima temă de pe ordinea de zi, deputatul Ioan Cupșa a prezentat principalele etape ale parcursului țării noastre către realizarea ODD, subliniind ca Parlamentul României a fost primul din lume care si-a manifestat oficial susținerea pentru Agenda 2030 prin declarația politica adoptata in 2016. Reprezentantul GRUI a menționat crearea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în coordonarea Primului Ministru, și adoptarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, în 2018, și a arătat că arhitectura instituțională privind ODD include un Comitet interministerial la nivel înalt, o rețea de hub-uri în ministerele de linie și un Consiliu Consultativ format din reprezentanți ai mediului academic, comunității științifice și societății civile. A menționat, de asemenea, înființarea în România a unui corp de experți în dezvoltare durabilă, la nivelul autorităților centrale și locale, care vor contribui la o abordare coerentă a ODD. În ceea ce privește rolul concret al Parlamentului în realizarea ODD, deputatul Cupșa a arătat că Parlamentul primește și analizează rapoartele anuale ale Guvernului privind progresele în domeniu și că problematica ODD este monitorizată de o structură specializată - Subcomisia pentru dezvoltare durabilă, dar și de comisiile specializate, potrivit competențelor. « În concluzie, pot să afirm că ODD au fost integrate progresiv în activitatea noastră parlamentară, în dimensiunile legislativă, de control și de asigurare a coerenței politicilor sectoriale. În același timp, ODD constituie o temă prioritară pe agenda noastră de diplomație parlamentară », a arătat reprezentantul GRUI.
În marja Forumului ONU, deputatul Ioan Cupșa a participat la mai multe evenimente, între care: Laboratorul RNV Programe inovatoare și mecanisme de guvernanță ale sectorului public în sprijinul proceselor RNV, organizat de România în parteneriat cu Departamentul pentru de Afaceri Economice și Sociale al ONU; reuniunea privind Coerența politicilor în sprijinul dezvoltării durabile, organizată de Slovacia, în colaborare cu OCDE, România, Belgia, Ghana și Italia, la care a fost lansată ediția 2023 a raportului OCDE Promovarea coerenței politicilor în vremuri de criză: practici și instrumente pentru accelerarea progresului în implementarea ODD; dezbaterea privind Contribuția formatelor de cooperare regională și în special a Inițiativei Central Europene în promovarea ODD, organizată de Republica Moldova.
Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 20 juin 2024, 6:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro