Parliamentary activity
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (sen.)
2004-2008 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Senate > Şerban Nicolae > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Şerban NICOLAE
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 1/25.01.2007 L203/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 Lege 262/2007
2. 4/04.02.2008 L310/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica respinsa
definitiv
3. 25/05.02.2007 L798/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice respinsa
definitiv
4. 143/17.03.2008 L770/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala respins
definitiv
5. 160/08.04.2008 L827/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata Lege 234/2008
6. 163/08.04.2008 L71/2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala Lege 214/2008
7. 209/16.04.2008 L878/2007 Proiect de Lege privind declararea terenurilor si cladirilor dezafectate, apartinand Ministerului Apararii, ca fiind de utilitate publica, precum si amenajarea acestora ca cladiri de utilitate publica si spatii verzi respins
definitiv
8. 276/05.05.2008 L920/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) si (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
9. 357/05.09.2005 L577/2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsa
definitiv
10. 383/17.06.2008 L267/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului Romaniei Lege 226/2008
11. 385/17.06.2008 L163/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata respins
definitiv
12. 405/17.06.2008 L111/2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetatorii stiintifici din sistemul Academiei Romane respins
definitiv
13. 442/23.06.2008 L265/2008 Propunere legislativa pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
14. 494/24.10.2005 L261/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
15.   L504/03.09.2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie retrasa
de catre Senat
16.   L505/03.09.2008 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Constructiilor din Romania retrasa
de catre Senat
17. 553/28.11.2005 L405/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii arendarii nr.16/1994 Lege 223/2006
18. 583/24.09.2008 L289/2008 Propunere legislativa pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educatiei fizice si sportului respinsa
definitiv
19.   L640/04.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar retrasa
de catre Senat
20.   L645/04.11.2008 Propunere legislativa privind retrocedarea patrimoniului sindical retrasa
de catre Senat
21. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
22. 682/10.10.2007 L401/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
23. 694/04.11.2008 L509/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale respins
definitiv
24. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
25. 703/03.10.2006 L879/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste respinsa
definitiv
26. 708/04.11.2008 L367/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respinsa
definitiv
27. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
28. 721/09.10.2006 L874/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audio-vizualului respinsa
definitiv
29. 801/28.11.2007 L779/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal Lege 58/2008
30. 825/03.12.2007 L590/2007 Propunere legislativa privind sistemul public de pensii pentru agricultori Lege 263/2008
31. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti raport
depus
32. 891/22.11.2006 L713/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.351/2004, legea gazelor respinsa
definitiv
33. 904/22.11.2006 L878/2006 Propunere legislativa pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European Lege 33/2007
34. 914/19.12.2007 L459/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
35. 944/11.12.2006 L749/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
36. 963/13.12.2006 L838/2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.281 pct.1 lit.b) din Codul de procedura penala Lege 79/2007
37. 964/13.12.2006 L750/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.89/2004 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea eficienta a veniturilor cu destinatie speciala in sectorul energetic, aprobata prin Legea nr.529/2004 respins
definitiv
38.   BP457/23.09.2008 Propunere legislativa privind declararea de utilitate publica a PADURII BANEASA situata in Bucuresti, in zona administrativa a sectorului 1si judetului Ilfov retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 15:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro