Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2008-2012 (dep.)
Links:
tel: 0744.236.510
www.medicalnet.ro/blog/ciuho
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Tudor Ciuhodaru > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Tudor CIUHODARU
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 8/03.02.2016 L604/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.218 si 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal pe ordinea de zi
2. 9/08.02.2016 L285/2016 Propunere legislativa privind Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 procedura legislativa īncetata
3. 10/02.02.2015 L123/2015 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsa
definitiv
4. 11/02.02.2015 L113/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
5. 14/05.02.2013 L70/2013 Propunere legislativa privind cazierul profesional respinsa
definitiv
6. 15/05.02.2013 L71/2013 Propunere legislativa privind cazierul medical respinsa
definitiv
7. 16/10.02.2016 L645/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.33 alin.1, lit.g si a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicata in 2013 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
8. 24/15.02.2016 L646/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 198/2016
9. 25/13.02.2013 L50/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor respinsa
definitiv
10. 35/11.02.2014 L197/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
11. 37/17.02.2014 L244/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.96 alin.(2) si (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
12. 52/17.02.2014 L644/2013 Propunere legislativa privind cartela de acces in institutiile de invatamant si sanitare respinsa
definitiv
13. 52/02.03.2016 L637/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsa
definitiv
14. 53/17.02.2014 L645/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului respinsa
definitiv
15. 54/17.02.2014 L646/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului respinsa
definitiv
16. 61/16.02.2015 L525/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respins
definitiv
17. 62/16.02.2015 L542/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice respinsa
definitiv
18. 78/24.02.2014 L625/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei respinsa
definitiv
19. 78/23.02.2015 L560/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
20. 79/24.02.2014 L647/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
21. 79/23.02.2015 L132/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolelor 21 si 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor Lege 356/2015
22. 80/23.02.2015 L133/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 87/25.02.2015 L383/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
24. 98/01.02.2017 L534/2016 Proiect de Lege privind raspunderea dirigintilor de santier si a comisiilor de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora respins
definitiv
25. 110/15.04.2013 L204/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
26. 114/29.03.2016 L675/2015 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Functionarului Public respinsa
definitiv
27. 119/29.03.2016 L103/2016 Propunere legislativa privind stimularea prezentarii gravidelor la consultatiile prenatale respinsa
definitiv
28. 143/20.05.2013 L334/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
29. 143/02.03.2015 L509/2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
30. 148/02.03.2015 L526/2014 Propunere legislativa privind infiintarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigatii respinsa
definitiv
31. 148/11.04.2016 L34/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice respinsa
definitiv
32. 150/11.04.2016 L50/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor respinsa
definitiv
33. 155/01.04.2014 L573/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
34. 156/01.04.2014 L574/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
35. 156/02.03.2015 L548/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 101/2015
36. 160/07.04.2014 L351/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
37. 164/13.04.2016 L48/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 347/2018
38. 171/13.04.2016 L85/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.487/2002 pe ordinea de zi
39. 173/07.04.2014 L710/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
40. 174/13.04.2016 L102/2016 Propunere legislativa privind acordarea gratuita de produse de igiena orala prescolarilor si scolarilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat respinsa
definitiv
41. 176/07.04.2014 L711/2013 Propunere legislativa privind functionarea si desfasurarea activitatii stiintifice si tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino respinsa
definitiv
42. 179/03.06.2013 L159/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului respinsa
definitiv
43. 180/03.06.2013 L160/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului respinsa
definitiv
44. 187/04.03.2015 L416/2015 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale la Senat
45. 188/14.04.2014 L79/2014 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
46. 196/20.04.2016 L49/2016 Propunere legislativa pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European raport
depus
47. 222/17.06.2013 L158/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
definitiv
48. 222/28.04.2014 L406/2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
49. 223/17.06.2013 L161/2013 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
definitiv
50. 225/09.03.2015 L680/2014 Propunere legislativa privind acordarea unui sprijin material pentru nou-nascuti si incurajarea prezentarii la consultatiile prenatale respinsa
definitiv
51. 242/16.03.2015 L623/2014 Propunere legislativa privind metodele de extractie a hidrocarburilor neconventionale pe teritoriul Romaniei retrimis
la comisii
52. 248/05.05.2014 L80/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 154/2014
53. 261/02.09.2013 L544/2013 Propunere legislativa privind modificarea Legii Educatiei Nationale 1/2011 respinsa
definitiv
54. 262/05.05.2014 L153/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
55. 264/18.03.2015 L217/2015 Propunere legislativa pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul alesilor locali nr.393/2004 introdusa prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsa
definitiv
56. 285/10.06.2014 L90/2014 Propunere legislativa privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea autoritatii publice centrale in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
57. 288/17.09.2013 L133/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2012 privind medierea si organizarea profesiei de mediator respinsa
definitiv
58. 294/17.09.2013 L183/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
59. 294/27.06.2016 L228/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Programului National "Crese pentru copiii Romaniei " respins
definitiv
60. 295/17.09.2013 L184/2013 Propunere legislativa privind acordarea de ajutor financiar pentru nou nascuti respinsa
definitiv
61. 295/23.03.2015 L42/2015 Propunere legislativa pentru stimularea natalitatii respinsa
definitiv
62. 299/17.09.2013 L199/2013 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administrative publice locale, aprobata prin Legea nr.174/2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.730 din 17 oct.2011 respinsa
definitiv
63. 306/10.06.2014 L77/2014 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, inchiriate asociatiilor sau fundatiilor respinsa
definitiv
64. 311/24.09.2013 L560/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
65. 316/10.06.2014 L226/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare respinsa
definitiv
66. 318/01.09.2016 L213/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor pe ordinea de zi
67. 324/30.03.2015 L55/2015 Propunere legislativa privind acordarea de periute de dinti prescolarilor si elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat respinsa
definitiv
68. 325/16.06.2014 L228/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 230/2007 - Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
69. 326/16.06.2014 L268/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.17 si 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei respinsa
definitiv
70. 340/19.09.2016 L212/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si complearea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
71. 349/07.04.2015 L64/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, astfel cum a fost modificata prin O.G.nr.6/2014 respinsa
definitiv
72. 351/07.04.2015 L102/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
73. 352/07.04.2015 L103/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
74. 357/07.10.2013 L236/2013 Propunere legislativa privind abrogarea legii 220/2011 si modificarea legii 95/2006 respinsa
definitiv
75. 358/07.10.2013 L240/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
76. 359/20.04.2015 L46/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
77. 373/02.09.2014 L319/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
78. 374/02.09.2014 L321/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
79. 378/29.04.2015 L419/2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004, privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
80. 388/21.10.2013 L200/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsa
definitiv
81. 391/04.05.2015 L88/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal la comisii
82. 398/06.05.2015 L101/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedura Penala, publicata in Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie, in vigoare din 1 februarie 2014 respinsa
definitiv
83. 399/08.09.2014 L343/2014 Proiect de Lege pentru subventionarea revistelor de cultura reprezentative din Romania Lege 136/2015
84. 400/08.09.2014 L221/2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale pentru Egalitate Salariala respinsa
definitiv
85. 403/03.10.2016 L309/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 237/2018
86. 405/08.09.2014 L210/2014 Propunere legislativa privind statutul artistului respinsa
definitiv
87. 407/08.09.2014 L220/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) - Codul muncii respinsa
definitiv
88. 409/08.09.2014 L326/2014 Propunere legislativa privind instituirea TITLURILOR NATIONALE respinsa
definitiv
89. 418/16.09.2014 L698/2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
90. 421/18.05.2015 L165/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice respinsa
definitiv
91. 431/16.09.2014 L253/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
92. 437/04.11.2013 L250/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
93. 438/04.11.2013 L277/2013 Propunere legislativa privind acordarea catre prescolarii si elevii din invatamantul obligatoriu primar si gimnazial, de stat si privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masa calda respinsa
definitiv
94. 446/10.10.2016 L412/2016 Propunere legislativa privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsa
definitiv
95. 451/22.09.2014 L257/2014 Propunere legislativa pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
96. 453/29.09.2014 L700/2014 Propunere legislativa pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala respinsa
definitiv
97. 454/29.09.2014 L701/2014 Propunere legislativa pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative respinsa
definitiv
98. 455/29.09.2014 L702/2014 Propunere legislativa pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative respinsa
definitiv
99. 465/15.06.2015 L154/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.13 din Ordonanta Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr.103/2012 Lege 187/2017
100. 466/17.10.2016 L285/2016 Propunere legislativa privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" Lege 91/2018
101. 467/15.06.2015 L179/2015 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sanatatii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsa
definitiv
102. 469/11.11.2013 L251/2013 Propunere legislativa privind interzicerea explorarii si exploatarii prin fracturare (fisurare) hidraulica a hidrocarburilor gazoase sau lichide si anularea licentelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizeaza aceasta metoda respinsa
definitiv
103. 470/15.06.2015 L228/2015 Propunere legislativa privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata respinsa
definitiv
104. 470/17.10.2016 L342/2016 Propunere legislativa privind masurile de prevenire si control a tuberculozei Lege 302/2018
105. 476/11.11.2013 L274/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
106. 477/11.11.2013 L275/2013 Propunere legislativa privind butonul de panica respinsa
definitiv
107. 478/11.11.2013 L276/2013 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
108. 479/11.11.2013 L278/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 respinsa
definitiv
109. 483/11.11.2013 L339/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta respinsa
definitiv
110. 486/17.06.2015 L156/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
111. 487/11.11.2013 L383/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
112. 487/17.06.2015 L157/2015 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
definitiv
113. 490/24.10.2016 L341/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
114. 492/11.11.2013 L465/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii respinsa
definitiv
115. 496/22.06.2015 L241/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
116. 497/22.06.2015 L242/2015 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
117. 498/22.06.2015 L243/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr.226/2009 respinsa
definitiv
118. 500/22.06.2015 L183/2015 Propunere legislativa pentru eliminarea inegalitatilor salariale rezultate in urma aplicarii Legii 118/2010 in cadrul institutiilor bugetare respinsa
definitiv
119. 502/22.06.2015 L210/2015 Propunere legislativa privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brancusi " ca sarbatoare nationala Lege 305/2015
120. 503/22.06.2015 L231/2015 Propunere legislativa privind asociatiile de elevi respinsa
definitiv
121. 505/24.06.2015 L550/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
122. 512/18.11.2013 L437/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
123. 523/29.06.2015 L221/2015 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 10 mai - ca sarbatoare nationala respinsa
definitiv
124. 526/02.12.2014 L320/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.19 si art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
definitiv
125. 527/02.12.2014 L327/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie respinsa
definitiv
126. 528/02.12.2014 L328/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
127. 531/27.11.2013 L382/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
128. 532/02.12.2014 L1/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
129. 538/02.12.2013 L136/2014 Propunere legislativa privind practica elevilor si studentilor respinsa
definitiv
130. 556/02.12.2013 L362/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
131. 558/02.12.2013 L380/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
132. 559/02.12.2013 L381/2013 Propunere legislativa pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
133. 560/08.12.2014 L338/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor respinsa
definitiv
134. 561/01.09.2015 L229/2015 Propunere legislativa privind modificarea art.11 din Legea Cetateniei Romane nr.21/1991 respinsa
definitiv
135. 563/08.12.2014 L346/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
136. 566/09.12.2013 L176/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
137. 574/15.12.2014 L110/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 95/2015
138. 583/15.12.2014 L344/2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
139. 583/09.09.2015 L222/2015 Propunere legislativa pentru infiintarea Colegiului Bijutierilor din Romania respinsa
definitiv
140. 585/09.09.2015 L275/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
141. 586/09.09.2015 L283/2015 Propunere legislativa privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
142. 590/15.12.2014 L382/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
143. 594/16.12.2013 L562/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe baza de cianuri la comisii
144. 597/19.12.2014 L385/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
145. 614/16.12.2013 L426/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
146. 615/16.12.2013 L427/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
147. 621/16.12.2013 L464/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
148. 622/16.12.2013 L466/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respinsa
definitiv
149. 624/16.12.2013 L338/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
150. 630/16.12.2013 L363/2013 Propunere legislativa privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt plecati temporar in strainatate respinsa
definitiv
151. 635/16.12.2013 L392/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
152. 642/16.12.2013 L444/2013 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
153. 643/16.12.2013 L446/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca respinsa
definitiv
154. 703/19.10.2015 L344/2015 Propunere legislativa pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Romane respinsa
definitiv
155. 722/26.10.2015 L287/2015 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar respinsa
definitiv
156. 732/26.10.2015 L323/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi pe ordinea de zi
157. 749/28.10.2015 L416/2015 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
158. 754/28.10.2015 L345/2015 Propunere legislativa pentru completarea articolelor 190 si 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
159. 755/28.10.2015 L412/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
160. 767/02.11.2015 L490/2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii in Romania Lege 48/2016
161. 804/09.11.2015 L461/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2008 privind modul in care functioneaza farmaciile si cum se vand medicamentele Lege 160/2018
162. 806/11.11.2015 L164/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicata in 11 iulie 2014) in sensul de a asigura informarea si educarea publicului inclusiv sub aspect stiintific si tehnologic Lege 187/2016
163. 823/25.11.2015 L171/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
164. 854/25.11.2015 L600/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
165. 862/07.12.2015 L157/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
166. 892/21.12.2015 L594/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii Lege 176/2016
167. BP512/03.09.2013 B567/09.09.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului la Senat
168. BP1070/19.12.2013 L225/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 230/2007 - Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari retrasa
de catre initiator
169. BP1072/19.12.2013 L227/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 241/2006 - Legea servciului de alimentare cu apa si de canalizare retrasa
de catre initiator
170. BP551/19.09.2016 B484/21.09.2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice la Senat
171. BP734/01.11.2016 B604/08.11.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 10 august 2022, 15:49
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro