Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Liviu-Bogdan Ciucă > Q & I Versiunea pentru printare

Liviu-Bogdan CIUCĂ
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Question no.123A/20-02-2013
  Programe de integrare socială a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat.

 2. Question no.124A/20-02-2013
  Grupa specială de muncă.

 3. Question no.125A/20-02-2013
  Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă din România.

 4. Question no.126A/20-02-2013
  Memoriul domnului Tanvuia Grigore.

 5. Question no.127A/20-02-2013
  Consiliere psihologică pentru persoanele afectate de cancer.

 6. Question no.128A/20-02-2013
  Creșterea numărului de locuri de muncă pentru tineri.

 7. Question no.129A/20-02-2013
  Mortalitatea infantilă în România.

 8. Question no.130A/20-02-2013
  Programe educaționale în domeniul antreprenoriatului.

 9. Question no.309A/06-03-2013
  Reducerea abandonului școlar.

 10. Question no.310A/06-03-2013
  Programe de reconversie profesională.

 11. Question no.311A/06-03-2013
  Parteneriate educaționale.

 12. Question no.312A/06-03-2013
  Promovarea antreprenoriatului în România.

 13. Question no.313A/06-03-2013
  Actualizarea indemnizației lunare a persoanelor cu handicap.

 14. Question no.314A/06-03-2013
  Dezvoltarea energiilor regenerabile.

 15. Question no.315A/06-03-2013
  Numărul oncologilor din România.

 16. Question no.316A/06-03-2013
  Programe educaționale pentru tinerii supradotați.

 17. Question no.317A/06-03-2013
  Program național de combatere a violenței în școli.

 18. Question no.318A/06-03-2013
  Acțiuni de reducere a fenomenului obezității în România.

 19. Question no.319A/06-03-2013
  Programul Național de Oncologie.

 20. Question no.390A/18-03-2013
  Registrul național al bolnavilor de hemofilie.

 21. Question no.391A/18-03-2013
  Registrul național pentru cancer.

 22. Question no.392A/18-03-2013
  Stimularea creșterii natalității.

 23. Question no.393A/18-03-2013
  Strategie națională pentru autism.

 24. Question no.394A/18-03-2013
  Programe de prevenirea cancerului.

 25. Question no.395A/18-03-2013
  Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor.

 26. Question no.673A/10-04-2013
  Măsuri de reducere a incidenței tuberculozei în România.

 27. Question no.674A/10-04-2013
  Măsuri în domeniul bolilor rare.

 28. Question no.675A/10-04-2013
  Statistică privind cursurile de formare profesională.

 29. Question no.788A/17-04-2013
  Memoriul doamnei Aurica Arhire.

 30. Question no.789A/17-04-2013
  Prevenția bolilor cardiovasculare.

 31. Question no.790A/17-04-2013
  Memoriul domnului Iulian Arhire.

 32. Question no.1099A/21-05-2013
  Fenomenul violenței în școli.

 33. Interpellation no.313B/21-05-2013
  Măsuri de încurajare a creșterii natalității.

 34. Question no.1210A/29-05-2013
  Acordarea de facilități șomerilor pentru transportul intern.

 35. Question no.1613A/26-06-2013
  Măsuri de combatere a analfabetismului.

 36. Question no.1614A/26-06-2013
  Programul Național de Îngrijire Paliativă.

 37. Question no.1615A/26-06-2013
  Situația învățământului din mediul rural.

 38. Question no.1616A/26-06-2013
  Programe de orientare și consiliere profesională.

 39. Question no.1617A/26-06-2013
  Reducerea fenomenului mortalității infantile.

 40. Question no.1618A/26-06-2013
  Platforma de monitorizare a absolvenților.

 41. Question no.1619A/26-06-2013
  Măsuri de combatere a economiei subterane.

 42. Question no.1620A/26-06-2013
  Măsuri de sprijinire a copiilor cu dizabilități.

 43. Question no.1621A/26-06-2013
  Accesul la educație pentru copiii din mediile defavorizate.

 44. Question no.1622A/26-06-2013
  Campanii de prevenire a consumului de droguri.

 45. Question no.1623A/26-06-2013
  Campanii de prevenire și reducere a obezității.

 46. Question no.1624A/26-06-2013
  Situația copiilor abandonați în spitale.

 47. Question no.1625A/26-06-2013
  Măsuri de combatere a violenței în familie.

 48. Question no.1626A/26-06-2013
  Șomajul în jud.Galați.

 49. Question no.1627A/26-06-2013
  Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri.

 50. Question no.1628A/26-06-2013
  Campanii de prevenire a diabetului.

 51. Question no.1629A/26-06-2013
  Măsuri de combatere a abandonului școlar.

 52. Question no.1630A/26-06-2013
  Măsuri de prevenire a abandonului familial.

 53. Question no.1631A/26-06-2013
  Învățământul profesional din România.

 54. Question no.1632A/26-06-2013
  Campanii de informare privind prevenția și depistarea cancerului de col uterin.

 55. Question no.1633A/26-06-2013
  Strategia națională pentru combaterea hepatitei C.

 56. Question no.1634A/26-06-2013
  Exodul cadrelor medicale.

 57. Interpellation no.545B/10-09-2013
  Aplicarea prevederilor OUG 155/2001.

 58. Question no.2688A/13-11-2013
  Șomajul în rândul tinerilor.

 59. Question no.2689A/13-11-2013
  Programul Casa Verde.

 60. Question no.2690A/13-11-2013
  Personalul medical din unitățile de învățământ.

 61. Question no.2691A/13-11-2013
  Măsuri pentru sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

 62. Question no.2692A/13-11-2013
  Prevenirea abandonului școlar.

 63. Question no.2693A/13-11-2013
  Îmbunătățirea competențelor profesionale ale șomerilor.

 64. Question no.2694A/13-11-2013
  Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

 65. Question no.2695A/13-11-2013
  Campania gratuită de vaccinare antigripală.

 66. Question no.2696A/13-11-2013
  Măsuri de combatere a analfabetismului.

 67. Question no.2697A/13-11-2013
  Corelarea programelor educaționale cu piața muncii.

 68. Question no.2982A/11-12-2013
  Corelarea programelor educaționale cu piața muncii.

 69. Question no.2983A/11-12-2013
  Absenteismul școlar.

 70. Question no.2984A/11-12-2013
  Memoriul domnului Negoiță Mircea.

 71. Question no.2985A/11-12-2013
  Memoriul domnului Elisei Hristache.

 72. Question no.2986A/11-12-2013
  Programe de prevenire a violenței împotriva femeilor.

 73. Question no.2987A/11-12-2013
  Corelarea învățământul profesional cu piața muncii.

 74. Question no.2988A/11-12-2013
  Problema obezității în România.

 75. Question no.2989A/11-12-2013
  Reducerea mortalității cauzate de cancer.

 76. Question no.2990A/11-12-2013
  Programe de prevenire a violenței împotriva copiilor.

 77. Question no.2991A/11-12-2013
  Prevenirea abandonului școlar.

 78. Question no.4016A/16-04-2014
  Creșterea accesului la educație a copiilor din mediul rural.

 79. Question no.4017A/16-04-2014
  Obezitatea în rândul tinerilor.

 80. Question no.4018A/16-04-2014
  Exodul medicilor.

 81. Question no.4019A/16-04-2014
  Educația nonformală.

 82. Question no.4020A/16-04-2014
  Măsuri în domeniul bolilor rare.

 83. Question no.4661A/18-06-2014
  Educația rutieră în școli.

 84. Question no.4662A/18-06-2014
  Programe pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale.

 85. Question no.4663A/18-06-2014
  Reducerea șomajului în rândul tinerilor.

 86. Question no.4664A/18-06-2014
  Programe de sprijinire a bolnavilor de Alzheimer.

 87. Question no.4665A/18-06-2014
  Măsuri de prevenire a violenței în școli.

 88. Question no.4666A/18-06-2014
  Măsuri de reducere a mortalității infantile.

 89. Question no.4667A/18-06-2014
  Numărul șomerilor angajați în urma programelor de reconversie profesională.

 90. Question no.4668A/18-06-2014
  Îmbunătățirea accesului la sănătate pentru copiii din mediul rural.

 91. Question no.4669A/18-06-2014
  Oportunități de angajare pentru persoanele cu dizabilități.

 92. Question no.4836A/25-06-2014
  Centre specializate pentru tratamentul cancerului la copii.

 93. Question no.4837A/25-06-2014
  Măsuri de reducere a sărăciei în rândul copiilor.

 94. Question no.4838A/25-06-2014
  Campanii de prevenire a cancerului de col uterin.

 95. Question no.5888A/17-12-2014
  Reducerea șomajului la nivelul jud.Galați.

 96. Question no.5889A/17-12-2014
  Măsuri pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

 97. Question no.5890A/17-12-2014
  Reducerea abandonului școlar.

 98. Question no.5891A/17-12-2014
  Scăderea natalității.

 99. Question no.5895A/17-12-2014
  Reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

 100. Question no.7855A/23-09-2015
  Situația domnului Munteanu Costică.

 101. Question no.8629A/02-12-2015
  Existența contului Eminescu.

 102. Question no.8792A/10-12-2015
  Situația domnului Vasile Radu.

 103. Interpellation no.2779B/08-03-2016
  Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

 104. Interpellation no.2794B/08-03-2016
  Clarificarea interpretării Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

 105. Interpellation no.2899B/21-04-2016
  Implementarea bioeconomiei în România conform angajamentelor asumate în calitate de stat membru UE.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 february 2024, 6:53
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro