Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
Liens:
minodoracliveti.blogspot.com
www.sanseegale.lx.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Minodora Cliveti > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Minodora CLIVETI
Questions et interpellations dans la legislature 2004-2008

 1. Questionno.18A/16-02-2005
  Referitor la impozitarea sumelor obținute de către persoanele fizice în urma tranzacțiilor imobiliare.

 2. Interpellationno.28B/22-02-2005
  Referitor la noile norme de aplicare a Codului Fiscal.

 3. Interpellationno.251B/17-05-2005
  Situația copiilor de vârstă școlară din zonele sinistrate.

 4. Interpellationno.252B/17-05-2005
  Stadiul monitorizării aplicării Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) în România.

 5. Interpellationno.288B/31-05-2005
  Situația migrației forței de muncă în străinătate.

 6. Interpellationno.422B/20-09-2005
  Acuzele de hărțuire sexuală aduse domnului Silviu George Didilescu, Secretar de Stat, președintele ANPH, de către angajatele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

 7. Questionno.530A/04-10-2005
  Stadiul implementării legislației privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

 8. Questionno.796A/29-11-2005
  Stadiul ratificării Convenției 156/1981 a Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și de tratament pentru angajați, femei și bărbați, cu responsabilități familiale.

 9. Questionno.1060A/15-02-2006
  Referitor la barourile de avocați.

 10. Interpellationno.1177B/07-03-2006
  În lupta pentru reformă Ministerul Sănătății a uitat de bebeluși.

 11. Questionno.1323A/29-03-2006
  Includerea de măsuri în cederea dezvoltării educației permanente pentru populația feminină în cadrul noii strategii a ministerului.

 12. Interpellationno.1479B/11-04-2006
  Drama copiilor cerșetori din București.

 13. Questionno.1667A/31-05-2006
  Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.

 14. Questionno.1668A/31-05-2006
  Care sunt măsurile inițiate în vederea prevenirii traficului de persoane de naționalitate română în perspectiva Cupei Mondiale din 2006 din Germania.

 15. Questionno.1670A/31-05-2006
  Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.

 16. Interpellationno.1740B/06-06-2006
  Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.

 17. Questionno.1908A/12-09-2006
  Incidența bolilor canceroase în jud.Bacău, atât la populația adultă cât și la copii atinge cote alarmante.

 18. Interpellationno.1951B/12-09-2006
  Condițiile improprii în care își încep activitatea școlile.

 19. Questionno.1997A/09-10-2006
  Deficiențe în aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare

 20. Interpellationno.2068B/10-10-2006
  Deficiențe în funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Familiei.

 21. Interpellationno.2130B/24-10-2006
  Stația CFR Bacău.

 22. Interpellationno.2131B/24-10-2006
  Studiu de impact pentru aeroportul Bacău.

 23. Questionno.2277A/04-12-2006
  Informații privind persoanele cu domiciliul în raza jud.Bacău, plecate la muncă în străinătate precum și relația autorităților române cu aceștia.

 24. Questionno.2278A/04-12-2006
  Aplicarea Legii 202/2002, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

 25. Questionno.2313A/12-12-2006
  Măsurile luate pentru ca ONG-urile românești să se poată angaja în programul Daphne II.

 26. Questionno.2425A/14-02-2007
  Integrarea dimensiunii de gen în cadrul politicii de resurse umane a Armatei Române.

 27. Questionno.2426A/14-02-2007
  Includerea problematicii de gen în politica bugetară - "gender budgeting".

 28. Questionno.2427A/14-02-2007
  Respectarea Directivei 99/22/CE referitoare la deținerea animalelor sălbatice în grădini zoologice.

 29. Interpellationno.2390B/27-02-2007
  Aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

 30. Interpellationno.2508B/13-03-2007
  Incidența îngrijorătoare a bolilor canceroase în jud.Bacău.

 31. Interpellationno.2685B/24-04-2007
  Practicile autorității vamale bulgare față de românii care tranzitează Bulgaria.

 32. Interpellationno.2758B/22-05-2007
  Strategia ministerului cu privire la depistarea precoce și prevenția cancerului la femei și alocarea fondurilor destinate sănătății.

 33. Interpellationno.2759B/22-05-2007
  Stadiul lucrărilor de reabilitare a stației de cale ferată Bacău.

 34. Questionno.3029A/28-05-2007
  Măsurile financiare luate pentru funcționarea și de facto a Centrului Național Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr.N.Robănescu".

 35. Questionno.3030A/28-05-2007
  Aplicarea Legii 193/2006 privind tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.

 36. Questionno.3031A/28-05-2007
  Violența și discriminarea în școli.

 37. Questionno.3032A/28-05-2007
  Strategia, procedurile, colaborarea interinstituțională și responsabilitățile privind căutarea copiilor dispăruți.

 38. Questionno.3091A/06-06-2007
  Finanțarea programelor naționale de sănătate la nivel județean.

 39. Interpellationno.3092B/09-10-2007
  Care este strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor de viață și recuperare pentru femeile cu handicap din România și asigurarea în fapt a drepturilor persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare.

 40. Interpellationno.3099B/09-10-2007
  Unele aspecte privind petițiile românești la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 41. Interpellationno.3100B/09-10-2007
  Transpunerea Directivei 86/378/MEC modificată prin Directiva 96/97/EC.

 42. Questionno.3585A/09-10-2007
  Implementarea Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

 43. Questionno.3795A/07-11-2007
  care este numărul persoanelor cu handicap grav, accentuat și mediu angajate în muncă cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată după 11 luni de la intrarea în vigoare a Legii 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap.

 44. Questionno.3796A/07-11-2007
  Modelele de flexisecuritate elaborate de România, în contextul Strategiei Lisabona.

 45. Interpellationno.3260B/13-11-2007
  Referitor la intnția MMFES, declarată de oficiali ai acestuia și difuzată de Newsln, de a elabora un proiect de lege prin care săse prevadă acordarea unor sume de bani familiilor cu copii sub 3 ani, în acopul îngrijirii acestora.

 46. Interpellationno.3262B/13-11-2007
  Strategia MS privind Statutul persoanei cu handicap salariată.

 47. Interpellationno.3315B/13-11-2007
  Situația persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat.

 48. Interpellationno.3316B/13-11-2007
  Aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

 49. Interpellationno.3317B/13-11-2007
  Situația femeilor cu handicap din România care nasc un copil normal sau cu handicap.

 50. Questionno.3894A/27-11-2007
  Referitor la Legea 448/2006.

 51. Questionno.4003A/12-12-2007
  Protecția persoanelor cu handicap.

 52. Questionno.4004A/12-12-2007
  Situația persoanelor cu handicap.

 53. Questionno.4006A/12-12-2007
  Referitor la implementarea Legii 258/2007, art.1, privind practica elevilor și studenților.

 54. Questionno.4106A/05-02-2008
  Referitor la Ratificarea Convenției internaționale pentru promovarea, protecția și apărarea persoanelor cu dizabilitate.

 55. Interpellationno.3896B/06-05-2008
  Referitor la funcționarea necorespunzătoare a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.

 56. Interpellationno.3897B/06-05-2008
  Sărăcia în rândul copiilor României.

 57. Interpellationno.3898B/06-05-2008
  Avizarea de către ANES a proiectelor de acte normative, în vederea integrării și respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 58. Interpellationno.3899B/06-05-2008
  Strategia națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2006-2009.

 59. Interpellationno.3900B/06-05-2008
  Evaluarea acțiunilor cuprinse în Planul general de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.

 60. Interpellationno.3901B/06-05-2008
  Îndeplinirea de către ANES a atribuțiilor conferite de prevederile legale și statutare.

 61. Interpellationno.3902B/06-05-2008
  Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la conducerea și la decizie, în instituțiile și autoritățile publice.

 62. Interpellationno.3903B/06-05-2008
  ANES - cu funcție de autoritate de stat prin care se asigură controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul său de activitate.

 63. Interpellationno.3904B/06-05-2008
  Referitor la ANES.

 64. Interpellationno.3905B/06-05-2008
  Reglementarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților la procesul decizional.

 65. Interpellationno.4007B/24-06-2008
  Repatrierea copiiloi români aflați în sistemul de protecție a minorilor din Italia.

 66. Interpellationno.4008B/24-06-2008
  Problemele persoanelor cu handicap - copii și adulți cu autism.

 67. Interpellationno.4009B/24-06-2008
  Introducerea unui program național de screening pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.

 68. Interpellationno.4010B/24-06-2008
  Acordarea de proteze mamare, cu decontare din fondul asigurărilor sociale de sănătate, femeilor care au suferit o intervenție chirurgicală de tipul mastectomiei.

 69. Questionno.5120A/17-09-2008
  Costurile ocazionate de începerea anului școlar.

 70. Questionno.5121A/17-09-2008
  Pregătirea școlilor în vederea începerii anului școlar.

 71. Questionno.5122A/17-09-2008
  Situația copiilor de vârstă școlară.

 72. Questionno.5123A/17-09-2008
  Procedura de durată privind transcrierea certificatului de naștere în registrul stării civile, pentru copii născuți în străinătate.

 73. Questionno.5124A/17-09-2008
  Situația bătrânilor ai căror copii se află la muncă în străinătate.

 74. Interpellationno.4143B/24-09-2008
  Stația CFR Bacău.

 75. Interpellationno.4144B/24-09-2008
  Finanțarea cheltuielilor din învățământul universitar.

 76. Questionno.5693A/13-10-2008
  Deficitul de medici în zonele rurale sau izolate ale României.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 juillet 2024, 7:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro