Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Petru Călian > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Petru CĂLIAN
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2010 L171/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali respinsa
definitiv
2. 5/01.02.2010 L172/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii administratiei publice, Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 18/08.02.2010 L584/2009 Propunere legislativa privind statutul chiriasilor respinsa
definitiv
4. 20/08.02.2010 L583/2009 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
5. 31/02.02.2009 L425/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii respinsa
definitiv
6. 33/02.02.2009 L423/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice respinsa
definitiv
7. 34/02.02.2009 L424/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar respinsa
definitiv
8. 34/15.02.2011 L712/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
9. 36/22.02.2010 L239/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari respinsa
definitiv
10. 39/02.02.2009 L383/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
11. 45/21.02.2011 L407/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala Lege 166/2011
12. 60/02.03.2010 L285/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
13. 61/28.02.2011 L706/2010 Propunere legislativa privind protejarea persoanelor care au cumparat un imobil dar nu au intrat in posesia lui respinsa
definitiv
14. 79/10.04.2012 L712/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat respins
definitiv
15. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
16. 95/23.04.2012 L167/2012 Proiect de Lege privind unele masuri referitoare la drepturile salariale ale personalului platit din fonduri publice Lege 84/2012
17. 99/09.03.2011   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
18. 100/04.05.2012 L754/2011 Proiect de Lege privind protectia copiilor ai caror parinti sunt plecati temporar in strainatate respins
definitiv
19. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
20. 114/04.05.2012 L766/2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea si conformitatea produselor respins
definitiv
21. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
22. 142/29.05.2012 L32/2012 Proiect de Lege privind vanzarea terenurilor aflate in domeniul privat al statului, cu destinatie curti-constructii, aferente activelor (constructii) din patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii lor, vandute persoanelor fizice/juridice, in cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societatilor respins
definitiv
23. 152/29.05.2012 L71/2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private respins
definitiv
24. 156/29.05.2012 L101/2012 Propunere legislativa privind introducerea tinutei scolare obligatorii in invatamantul general obligatoriu, liceal si profesional de stat si particular respinsa
definitiv
25. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
26. 165/04.04.2011 L102/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 270/2011
27. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
28. 187/11.03.2009 L32/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici respins
definitiv
29. 190/19.04.2011 L456/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
30. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
31. 204/29.05.2012 L82/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata respins
definitiv
32. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
33. 235/02.05.2011 L128/2011 Propunere legislativa privind posibilitatea angajarii in mediul privat a persoanelor pensionate anticipat respinsa
definitiv
34. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
35. 259/03.05.2010 L95/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.340/2004 privind institutia prefectului, republicata respinsa
definitiv
36. 271/09.05.2011 L143/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat Lege 244/2011
37. 272/09.05.2011 L145/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
38. 273/26.06.2012 L179/2012 Propunere legislativa pentru modificarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
39. 308/10.05.2010 L110/2010 Proiect de Lege privind transmiterea catre Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane " in vederea realizarii obiectivului de investitii " Microhidrocentrala pe raul Moldova, in Municipiul Roman- judetul Neamt" Lege 216/2010
40. 309/10.05.2010 L109/2010 Proiect de Lege privind transmiterea catre Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Directia Apelor Dobrogea - Litoral Lege 191/2010
41. 312/10.05.2010 L100/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
42. 330/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului preuniversitar" retrasa
de catre initiator
43. 331/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea educatiei permanente" retrasa
de catre initiator
44. 332/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului superior" retrasa
de catre initiator
45. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respins
definitiv
46. 340/16.05.2011 L142/2011 Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
47. 340/24.09.2012 L303/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
48. 348/24.09.2012 L275/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, functionarea si organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcina respinsa
definitiv
49. 350/24.09.2012 L291/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 281/2013
50. 352/24.09.2012 L274/2012 Propunere legislativa privind transmiterea cazarmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor locale respinsa
definitiv
51. 364/31.05.2010 L211/2010 Proiect de Lege privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor ce ofera spre consum produse obtinute exclusiv prin mijloace proprii respins
definitiv
52. 373/01.09.2009 L223/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
53. 381/01.10.2012 L266/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 69/2000, legea educatiei fizice si sportului, consolidata in 2009 respinsa
definitiv
54. 383/06.06.2011 L300/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr.186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante Lege 204/2011
55. 391/07.06.2011 L301/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor masuri financire pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii respinsa
definitiv
56. 393/28.06.2010 L218/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
57. 403/09.09.2009 L127/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
58. 415/15.09.2009 L239/2009 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
59. 418/15.09.2009 L246/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respins
definitiv
60. 419/08.10.2012 L246/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata prin Legea nr.71/2007 respinsa
definitiv
61. 423/20.06.2011 L339/2011 Propunere legislativa pentru stimularea si sprijinirea constructiilor de case respinsa
definitiv
62. 427/20.06.2011 L370/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul Lege 50/2012
63. 433/21.09.2009 L226/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei raport
depus
64. 454/28.09.2009 L236/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
65. 454/27.06.2011 L387/2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 266/2011
66. 463/27.06.2011 L397/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
67. 466/27.06.2011 L365/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
68. 469/27.06.2011 L350/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii respinsa
definitiv
69. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
70. 477/14.09.2010 L241/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
71. 477/27.06.2011 L349/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
72. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
73. 481/14.09.2010 L265/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilitatii respinsa
definitiv
74. 483/27.06.2011 L352/2011 Propunere legislativa privind modificarea Normelor de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere respinsa
definitiv
75. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
76. 487/27.06.2011 L351/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate respinsa
definitiv
77. 488/27.06.2011 L396/2011 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri sau compensatii financiare cetatenilor romani, victime ale starii de razboi din 1944, pentru bunurile distruse de catre armatele straine ce au invadat Podisul Transilvaniei respinsa
definitiv
78. 491/27.06.2011 L429/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.6/2001 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri respinsa
definitiv
79. 495/20.09.2010 L260/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
80. 501/05.09.2011 L343/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
81. 503/19.10.2009 L182/2009 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA respinsa
definitiv
82. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
83. 533/02.11.2009 L238/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal respinsa
definitiv
84. 541/11.10.2011 L371/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind infiintarea si functionarea camerelor pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala Lege 122/2012
85. 543/11.10.2011 L380/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Roman si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe-Ionescu Sisesti - Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda in proprietatea Municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj Lege 53/2012
86. 560/13.10.2010 L360/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
87. 562/13.10.2010 L363/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsa
definitiv
88. 563/13.10.2010 L353/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
89. 576/18.10.2010 L372/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
90. 577/18.10.2010 L362/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
91. 582/18.10.2010 L359/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
92. 584/07.11.2011 L440/2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare respins
definitiv
93. 585/07.11.2011 L441/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respins
definitiv
94. 590/11.11.2009 L442/2009 Propunere legislativa pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respinsa
definitiv
95. 591/25.10.2010 L192/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
96. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
97. 621/15.11.2011 L492/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea produselor de morarit, a painii, a produselor de panificatie si a produselor fainoase respinsa
definitiv
98. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
99. 645/21.11.2011 L499/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000, Legea educatiei fizice si sportului, consolidata in 2009 respinsa
definitiv
100. 649/21.11.2011 L562/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
101. 662/17.11.2010 L370/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 25/2012
102. 693/16.12.2009 L423/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
103. 694/16.12.2009 L456/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal Lege 83/2010
104. 706/22.11.2010 L529/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
105. 715/24.11.2010 L545/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
106. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
107. 749/29.11.2010 L583/2010 Propunere legislativa privind vanzarea terenurilor cu destinatie agricola aferente activelor achizitionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii respinsa
definitiv
108. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
109. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
110. 785/29.11.2010 L581/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
111. 786/29.11.2010 L528/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
112. 788/29.11.2010 L580/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
113. 789/29.11.2010 L546/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
114. 816/29.11.2010 L527/2010 Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
115. 831/29.11.2010 L526/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
116. 855/13.12.2010 L687/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice respins
definitiv
117. BP878/16.11.2009 L136/2010 Propunere legislativa privind transmiterea catre Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucuresti a dreptului de administrare asupra unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 april 2024, 11:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro