Parliamentary activity
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Paul Ichim > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Paul ICHIM
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 16/03.02.2010 L288/2009 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea si functionarea Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania respins
definitiv
2. 19/01.02.2012 L695/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
3. 74/10.04.2012 L685/2011 Proiect de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 respins
definitiv
4. 76/02.03.2011 L737/2010 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localitati necooperativizate in perioada comunista, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractari si achizitii, produse animaliere si agroalimentare respins
definitiv
5. 127/21.03.2011 L789/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
6. 172/13.04.2010 L689/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 152/2010
7. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
8. 176/29.05.2012 L43/2012 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale respins
definitiv
9. 182/11.04.2011 L207/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
10. 199/29.05.2012 L75/2012 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati respins
definitiv
11. 211/29.05.2012 L89/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
12. 212/29.05.2012 L105/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
13. 223/02.05.2011 L158/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului respins
definitiv
14. 234/02.05.2011 L215/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicata respinsa
definitiv
15. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
16. 254/03.05.2010 L76/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respins
definitiv
17. 263/03.05.2010 L75/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic respinsa
definitiv
18. 263/25.06.2012 L210/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului Lege 47/2013
19. 265/03.05.2010 L72/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii zootehniei nr.72/2002 respinsa
definitiv
20. 276/25.05.2009 L306/2009 Propunere legislativa privind invatamantul superior respinsa
definitiv
21. 277/25.05.2009 L305/2009 Propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar respinsa
definitiv
22. 278/25.05.2009 L304/2009 Propunere legislativa privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
23. 307/10.05.2010 L116/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie respins
definitiv
24. 310/10.05.2010 L117/2010 Proiect de Lege privind siguranta digurilor Lege 259/2010
25. 337/19.05.2010 L145/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative, in vederea suplimentarii surselor pentru finantarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate respins
definitiv
26. 338/19.05.2010 L131/2010 Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative respins
definitiv
27. 344/19.05.2010 L133/2010 Propunere legislativa privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, a articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., precum si modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
28. 345/19.05.2010 L132/2010 Propunere legislativa privind completarea si modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, precum si modificarea si completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege 254/2011
29. 348/16.05.2011 L213/2011 Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date respins
definitiv
30. 349/19.05.2010 L130/2010 Propunere legislativa privind completarea articolului 8 al Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
31. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
32. 365/23.05.2011 L205/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
33. 368/23.05.2011 L212/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
34. 369/23.05.2011 L214/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
35. 372/23.05.2011 L216/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 22/2014
36. 394/28.06.2010 L185/2010 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii respinsa
definitiv
37. 422/01.09.2010 L187/2010 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
38. 573/18.10.2010 L394/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
39. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
40. 671/14.12.2009 L383/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
41. 684/16.12.2009 L462/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei respins
definitiv
42. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
43. 691/16.12.2009 L436/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
44. 702/16.12.2009 L410/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respins
definitiv
45. 732/24.11.2010 L605/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice Lege 255/2011
46. 766/29.11.2010 L604/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor respins
definitiv
47. 776/29.11.2010 L533/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
48. 791/29.11.2010 L523/2010 Propunere legislativa privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunisti) respinsa
definitiv
49. 823/29.11.2010 L633/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 9:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro