Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
Links:
www.fchereches.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Florica Cherecheș > Q & I Versiunea pentru printare

Florica CHERECHEȘ
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Question no.50A/13-02-2013
  Finanțarea învățământului preuniversitar privat și confesional.

 2. Question no.285A/06-03-2013
  Aplicarea Legii 52/2011.

 3. Question no.777A/17-04-2013
  Aplicarea Ordinului 1050/2012.

 4. Question no.1042A/15-05-2013
  Situația transportului rutier și feroviar Oradea - București.

 5. Question no.1223A/29-05-2013
  Deblocarea posturilor.

 6. Question no.1858A/16-09-2013
  Actualizarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială prevăzute de Anexa HG 421/2008.

 7. Question no.1859A/16-09-2013
  Mecanismul decontării cererilor de plată în cadrul POSDRU.

 8. Question no.1910A/18-09-2013
  Modalitatea de rambursare a TVA-ului către beneficiarii privați în cadrul proiectelor POSDRU.

 9. Question no.2218A/08-10-2013
  Strategia de dzvoltare și promovare a învățământului profesional.

 10. Question no.2779A/20-11-2013
  Strategia de dezvoltare și promovare a învățământului profesional.

 11. Question no.2780A/20-11-2013
  Revenire la 1910/2013.

 12. Question no.3003A/11-12-2013
  Ajutor de deces.

 13. Question no.3370A/26-02-2014
  Situația statistică a învățământului românesc.

 14. Question no.3655A/19-03-2014
  Suplimentarea bugetelor alocate medicamentelor necesare printr-o eventuală rectificare bugetară pentru asigurarea tratamentului celor bolnavi de HIV-SIDA.

 15. Question no.3755A/26-03-2014
  Educație pentru sănătate.

 16. Question no.3757A/26-03-2014
  Probleme legate de adoptarea în formă actuală a proiectului de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege.

 17. Question no.3963A/15-04-2014
  Reforma învățământului și personalul de îngrijire.

 18. Question no.3968A/15-04-2014
  Posibilitatea finanțării unităților de învățământ particulare și confesionale acreditate, din bugetul de stat.

 19. Question no.4995A/10-09-2014
  Munca la negru și sclavia modernă.

 20. Question no.5317A/01-10-2014
  Concediul pentru persoanele care adoptă.

 21. Question no.5593A/19-11-2014
  Problema editării manualelor de Comunicare în limba română pentru clasa I.

 22. Question no.5679A/26-11-2014
  Finanțarea per elev pentru școlarii cuprinși în învățământul privat.

 23. Question no.5755A/03-12-2014
  Publicarea liniilor directoare și a ghidurilor de finanțare pentru perioada 2014-2020, pe POSDRU.

 24. Question no.5874A/17-12-2014
  Standardele de cost aferente serviciilor sociale.

 25. Question no.5927A/02-02-2015
  HG274/2013.

 26. Question no.5928A/02-02-2015
  Finanțarea unităților de învățământ particulare din bugetul de stat.

 27. Question no.5985A/03-02-2015
  Retrocedarea imobilelor confiscate abuziv de regimul comunist.

 28. Question no.6160A/18-02-2015
  Concursul pentru ocuparea a 42 de funcții de inspector școlar general.

 29. Question no.6276A/25-02-2015
  Înscrierea în clasa pregătitoare și clasa întâi.

 30. Question no.6353A/04-03-2015
  Locuri de muncă în sistemul de asigurări sociale.

 31. Question no.6425A/11-03-2015
  Legea Educației Fizice și Sportului.

 32. Question no.6714A/07-04-2015
  Sistemul de învățământ ante-preșcolar.

 33. Question no.6867A/22-04-2015
  Clarificări privind aplicarea efectivă a proiectului de HG privind aprobarea Programului Național "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate".

 34. Question no.6949A/29-04-2015
  Inaplicabilitatea Legii 69/2000, Legea educației fizice și sportului în cazul desființării bazelor sportive în mod ilegal.

 35. Question no.7025A/06-05-2015
  Finalizarea lucrărilor la DN 76.

 36. Question no.7079A/13-05-2015
  Necesitatea elaborării unei noi Legi a Educației.

 37. Question no.7304A/03-06-2015
  Colaborarea interinstituțională cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice în ceea ce privește reformarea și sprijinirea sportului școlar și preuniversitar.

 38. Question no.7547A/23-06-2015
  Necesitatea adoptării urgente a propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 273/2004.

 39. Question no.7865A/23-09-2015
  Necesitate luare de măsuri pentru adaptarea învățământului la nevoile pieței muncii și pentru promovarea și dezvoltarea învățământului profesional.

 40. Question no.7866A/23-09-2015
  Criza manualelor școlare și fenomenul îngrijorător al afacerilor din domeniul manualelor auxiliare.

 41. Question no.7906A/29-09-2015
  Identificarea soluțiilor la problemelor cu care se confruntă elevii din învățământul rural.

 42. Question no.8186A/21-10-2015
  Punerea în practică a Legii220/2015 și a necesității elaborării de urgență de către MECS a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

 43. Question no.8266A/28-10-2015
  Emiterea Ordinului 4995/2015.

 44. Question no.8456A/11-11-2015
  HG 567/2015.

 45. Question no.8617A/25-11-2015
  Problemele cu care se confruntă învațamântul profesional în sistem dual din cauza emiterii OUG 94/2014.

 46. Question no.8642A/02-12-2015
  Posibilitatea anulării ordinului 1733/2015.

 47. Question no.8643A/02-12-2015
  Revenire la întrebarea 8186A/2015.

 48. Question no.8777A/09-12-2015
  Aplicarea Legii 293/2015.

 49. Interpellation no.2647B/22-12-2015
  Demersurile Guvernului României pentru susținerea familiei Bodnariu.

 50. Question no.8891A/01-02-2016
  Oportunitate elaborare a unui act normativ pentru obligativitatea combaterii Ambroziei.

 51. Question no.8893A/01-02-2016
  Publicarea în Monitorul Oficial de către MENCȘ a HG privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 220/2015.

 52. Question no.8894A/01-02-2016
  Probleme survenite din schimbarea denumirii Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 53. Question no.8896A/01-02-2016
  Păstrarea disciplinei "Educație tehnologică" în Planul cadru pentru învățământul gimnazial.

 54. Question no.8924A/02-02-2016
  Posibilitatea modificării anului școlar pentru învațamântul profesional de la 41 de săptămâni la 36 de săptămâni.

 55. Question no.9219A/17-02-2016
  Sistarea finanțării producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino prin aprobarea proiectului de lege al OUG 23/2015.

 56. Question no.9220A/17-02-2016
  Oportunitatea completării Ordinului MECTS 3279/2010.

 57. Question no.9223A/18-02-2016
  Necesitatea completării ordinului MECTS 3279/2010.

 58. Question no.9256A/24-02-2016
  Posibilitatea anulării OUG 94/2014.

 59. Question no.9398A/08-03-2016
  Abrogarea de urgență a OUG 94/2014.

 60. Question no.9660A/30-03-2016
  Situația incertă a elevilor școlilor postliceale din învățământul privat care afectează practica școlară în unitățile sanitare.

 61. Question no.9696A/06-04-2016
  Situația instituțiilor de învățământ preșcolar autorizate și acreditate.

 62. Question no.9827A/20-04-2016
  Posibilitatea dotării autovehiculelor din compartimentul intervențied cu sisteme de avertizare acustice și vizuale.

 63. Question no.9873A/27-04-2016
  Abrogarea OUG 94/2014.

 64. Question no.9940A/16-05-2016
  Raportul Curții de Conturi.

 65. Question no.9941A/16-05-2016
  Strategia Educației și formarii profesionale din România pentru perioada 2016-2020.

 66. Question no.9988A/30-05-2016
  Finalizarea lucrărilor la DN 76 (Oradea - Deva).

 67. Question no.10000A/01-06-2016
  Care sunt măsurile concrete pe care le veți lua pentru reglementarea organizării optime a grupelor de studiu pentru programele de formare în sistem profesional - dual?

 68. Question no.10011A/08-06-2016
  Cazul domnului Barbu Florian.

 69. Question no.10054A/15-06-2016
  Identificarea factorilor responsabili pentru nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor la DN 76 (Oradea - Deva).

 70. Question no.10065A/15-06-2016
  Oportunitatea înființării unui departament special pentru relația cu diaspora pentru problemele cetățenilor români privind abuzurile serviciilor sociale din țările în care au reședința temporară.

 71. Question no.10129A/22-06-2016
  Consecințe nefaste ale abrogării HG 532/2009 și HG 503/2003.

 72. Question no.10236A/05-09-2016
  Probleme ale Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM.

 73. Interpellation no.3149B/06-09-2016
  Caz grav de poluare a mediului în mun.Oradea.

 74. Interpellation no.3157B/06-09-2016
  Clarificări referitoare la schimbarea directorilor de școli.

 75. Question no.10332A/14-09-2016
  Pachet de măsuri care să permită întreprinderilor să înființeze școli profesionale pentru pregătirea personalului de care au nevoie.

 76. Question no.10469A/03-10-2016
  Clarificări privind aplicarea HG 1488/2004.

 77. Question no.10476A/04-10-2016
  Repartizarea sumelor pentru finanțarea de bază pentru elevii Liceului "DON ORIONE" din Oradea, jud.Bihor.

 78. Question no.10574A/12-10-2016
  Măsuri imediate și determinante pentru sprijinirea elevilor care fac parte din familii cu venituri mici, în vederea prevenirii abandonului școlar.

 79. Question no.10609A/19-10-2016
  Numărul beneficiarilor VGM.

 80. Question no.10610A/19-10-2016
  Proiectul de modificare a Legii Educației Naționale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

 81. Question no.10611A/19-10-2016
  Numărul total al burselor profesionale acordate conform HG 1062/2012.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 july 2024, 21:18
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro