Roberta Alma ANASTASE
Curriculum Vitae

Informații personale

  Roberta.anastase.cdep@gmail.com

https://www.facebook.com/RobertaAlmaAnastase

SexulF
Data nașterii27/03/1976
NaționalitateaCetățean român

Experiența profesională

2012 - 2016

Deputat, Parlamentul României
str.Izvor nr.2-4, sect.5, București
http://www.cdep.ro

 

 • Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene
 • Membru al Comisiei pentru politică externă (din iunie 2014)
 • Membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială ( 2012 - până în iun. 2014)
 • Membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

2008 - 2012

Deputat, Parlamentul României
str.Izvor nr.2-4, sect.5, București
http://www.cdep.ro

2008 - Iulie 2012

Președintele Camerei Deputaților , Parlamentul României
str.Izvor nr.2-4, sect.5, București
http://www.cdep.ro

 

 • Membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

Decembrie 2007 - 2008

Deputat, Parlamentul European
Bât. Altiero Spinelli
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium /
Allée du Printemps
B.P. 1024
F-67070 - Strasbourg Cedex
France/
Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 - Luxembourg
Luxembourg
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

 

 • Vicepreședinte al Subcomisiei pentru securitate și apărare
 • Membru al Comisiei pentru afaceri externe
 • Membru al Delegației pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • Membru supleant al Subcomisiei pentru drepturile omului
 • Membru supleant al Comisiei pentru cultură și educație
 • Membru supleant al Delegației la Comisia parlamentară de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • Raportor al Parlamentului European privind "Sinergia Mării Negre"

Septembrie 2005 - Noiembrie 2007

Observator al Parlamentului României la Parlamentul European
Bât. Altiero Spinelli
Bât. Altiero Spinelli
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium /
Allée du Printemps
B.P. 1024
F-67070 - Strasbourg Cedex
France/
Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 - Luxembourg
Luxembourg
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

 

 • Membru al Comisiei de politică externă

Decembrie 2004 -Septembrie 2005

Deputat, Parlamentul României
Str. Izvor, nr. 2-4, sect.5, București
http://www.cdep.ro

 

 • Membru al Comisiei de învățământ, cercetare, știință, tineret și sport;
 • Membru al Comisiei comune a Parlamentului României pentru Integrare Europeană

2002-2004

Director General - Societate comercială

 

 • Coordonare proiecte relatii publice

Sep. 2002

Colaborator - Subcomisia pentru șanse egale

 

 • Expertize sociologice având ca temă “Calitatea vietii femeii în societatea românească”;
 • Monitorizarea implementării principiului egalitătii de șanse;
 • Participarea la elaborarea Legii pentru înființarea “Autorității Naționale pentru Egalitate de Șanse”

2002- 2003

Membru - Grupul Mixt de Monitorizare CTR-MTS

 

 • Monitorizarea politicii de tineret din România

2001- 2003

Vicepreședinte - Consiliul Tineretului din România

 

 • Participarea la eleborarea Legii Tineretului
 • Participarea la elaborarea Cartei Albe Europene de tineret
 • Construirea, dezbaterea si evaluarea politicilor de tineret din Romania
 • Organizarea dezbaterii “Rolul presei in societatea romaneasca”, Ploiesti
 • Organizarea simpozionului “Tineretul in pericol”, Bucuresti

Ianuarie 2001- Mai 2001

Expert parlamentar, Parlamentul României
Str. Izvor, nr. 2-4, sect.5, București
http://www.cdep.ro

 

 • Expertize sociologice

Iunie 2000 - Decembrie 2000

Consilier Ministru
Ministerul Transporturilor
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, București
http://mt.gov.ro

 

 • Coordonare de proiecte sociale și resurse umane:
 • Modernizarea grădinițelor din subordinea Ministerului Transporturilor
 • Angajarea tinerilor absolvenți în structurile Ministerului Transporturilor
 • Adaptarea programei universitare la necesitatile Ministerului Transporturilor

Ianuarie 1999 - iunie 2000

Director Relații Publice, Societate comercială

 

 • Coordonare proiecte de relații publice în industria alimentară, construcții, turism

1996-1999

Director General, Societate comercială

 

 • Coordonare proiecte relatii publice

1994-1996

Assistant researcher, Centrul de Studii Politice și Analiză Comparativă

 

 • Analize politice

Educație și formare

1998-2000

Studii aprofundate la Facultatea de Stiințe Politice, secția Studii Europene din cadrul Universității București

1994-1998

Facultatea de Sociologie, Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității București - secția Sociologie

1990-1994

Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din Ploiești

CURSURI ȘI SEMINARII

2005-2006

Stagiu de pregătire pe tema funcționării Parlamentului European organizat de Școala Națională de Administratie (ENA), Strasbourg, Franța

August 2005

Seminar “Standardizare, acreditare și certificarea conformității”, București

Aprilie 2005

Program de pregătire a parlamentarilor români pentru statutul de parlamentar-observator la Parlamentul European, Bruxelles, Belgia

August 2004

Programul “România în Statele Unite” organizat de Consiliul American pentru Tineri Lideri Politici, Statele Unite și Fundatța pentru Pluralism; SUA

Noiembrie 2003

Cursul “Managementul campaniei electorale” organizat de “Institutul Național Democratic” din Statele Unite, București

Mai - Iulie 2002

Cursul “Agenda Cetațeanului și agenda politică” organizat de “Fundația pentru Pluralism” și “National Endowment for Democracy”, București

Apr. 2002

Seminarul local “Femeile pot reuși” organizat de Fundația “Șanse Egale”, Ploiești

Oct. 1999

Sistemul socio-politic britanic” organizat de “Westminster Foundation”, Blackpool

Iulie 1997

Programul “Săptămâna Toleranței, Adevărului și Speranței” organizat de Ministerul Tineretului, Costinești

1995 - 1996

Școala tinerilor lideri politici” organizată de “Fundatia pentru Pluralism” și “Westminster Foundation” din Marea Britanie, Sinaia

Oct. 1995

Seminarul “Academia de Tineret”, Budapesta

LUCRARI

 

 • “Atitudinea partidelor politice față de problema maghiară”
 • “Efecte perverse - Raimond Boudon”
 • “Geneza Capitalismului - două puncte de vedere Max Weber și Karl Marx”
 • “Democrație și participare - o dublă implicație” - analiza alegerilor din România
 • “Decizia de vot și publicitatea electorală” - studiu de caz
 • “Relațiile interetnice pozitive ale tinerilor” - proiect de cercetare
 • “Calitatea mediului politic 1990-1997” - lucrare de diplomă
 • “Construcția europeană din perspectiva social-democrației moderne” - disertație

COMPETENȚE
PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

 

ÎnțelegereVorbireScriere

 

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral 

Engleză

C2 C2 C2 C2 C2

Franceză

B2 B2 B2 B2 B2

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competență digitală

 

AUTOEVALUARE

 

Procesarea
informației
Comunicare Creare de
conținut
Securitate Rezolvarea de
probleme

 

UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT

 

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

 • Categ. B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Distincții și decorații

 • Ordinul de Merit al Republicii Italiene în grad de Comandor
 • Ordinul Leopold al Republicii Belgia în grad de Ofițer
 • Cetățean de onoare al orașului Maryland, Districtul Heights, Statele Unite ale Americii
 • Cetățean de onoare al statului Nebraska, Statele Unite ale Americii

22.12.2016