Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Chambre des Députés > Marius-Constantin Budai > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Marius-Constantin BUDAI
Questions et interpellations dans la legislature 2016-2020

 1. Questionno.88A/14-02-2017
  Modificarea Legii 209/2016 pentru adaptarea la realitățile din mediul rural.

 2. Questionno.144A/21-02-2017
  Sancțiunile contravenționale aplicate de organele de control din subordinea Ministerului Finanțelor Publice privind încălcarea dispozițiilor din Codul Fiscal și Codul de procedura fiscală în perioada 2012-2016.

 3. Questionno.145A/21-02-2017
  Sancțiunile contravenționale aplicate de organele de control din subordinea Ministerului Economiei și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind dispozițiilor Ordonanțelor 21/1992 și 99/2000 în perioada 2012-2016.

 4. Questionno.146A/21-02-2017
  Sancțiunile contravenționale aplicate de organele de control din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind încălcarea dispozițiilor din Codul Muncii și a legislației privind sanatatea și securitatea în muncă și sistemul asig.pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă în perioada 2012-2016.

 5. Questionno.288A/07-03-2017
  Introducerea unor termene diferențiate în funcție de domeniul de activitate de activitate al agenților economici în ceea ce privește măsurile de remediere care vor fi prevăzute în legea prevenției.

 6. Interpellationno.63B/07-03-2017
  Eliminarea interdicției cumulării pensiei cu salariul în cazul pensionărilor anticipate.

 7. Questionno.359A/14-03-2017
  Eliminarea criteriului vârstei și a altor condiții discriminatorii în ceea ce privește calcularea tarifului pentru polițele RCA.

 8. Questionno.426A/21-03-2017
  Stadiul înființării departamentului de debirocratizare și descentralizare din cadrul guvernului României.

 9. Questionno.482A/28-03-2017
  Referitor la accidentele rutiere în care sunt implicate autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă.

 10. Questionno.483A/28-03-2017
  Oportunitatea modificării cadrului legal privind consemnarea apariției invalidității pe decizia de încadrare în grad de invaliditate.

 11. Questionno.540A/04-04-2017
  Modificarea Legii 186/2016.

 12. Questionno.595A/11-04-2017
  Majorarea ajutorului lunar pentru soțul supraviețuitor la nivelul pensiei sociale minime garantate.

 13. Questionno.596A/11-04-2017
  Strategia Guvernului privind dezvoltarea punctelor vamale dintre România și Republica Moldova.

 14. Questionno.649A/19-04-2017
  Promovarea sistemului privind impozitul pe venitul global pe gospodărie prin realizarea de consultări publice și prin distribuirea de materiale de informare la nivel local.

 15. Questionno.690A/25-04-2017
  Comunicarea primului termen la care Guvernul ca începe întâlnirile periodice cu mediul de afaceri conform măsurilor stabilite în programul de guvernare.

 16. Questionno.739A/03-05-2017
  Termenul de implementare la nivel național a proiectului "Dosarul electronic".

 17. Questionno.803A/09-05-2017
  Oportunitatea introducerii impozitului pe cifra de afaceri a companiilor private, astfel încât să nu mai poată fi disimulat.

 18. Questionno.863A/16-05-2017
  Referitor la Legea prevenției.

 19. Questionno.891A/17-05-2017
  Strategia ministerului privind dezvoltarea punctelor vamale dintre România și Republica Moldova.

 20. Questionno.920A/23-05-2017
  Referitor la sume finanțate pentru companii de stat sau private în perioada noiembrie 2015 - decembrie 2016.

 21. Questionno.1006A/30-05-2017
  Modificarea Codului Fiscal astfel încât și microîntreprinderile să poată efectua activități de prestări servicii pentru organizatorii de jocuri de noroc și pariuri

 22. Questionno.1050A/07-06-2017
  Finanțarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităților locale.

 23. Questionno.1119A/13-06-2017
  Programe de instruire și formare a angajaților din cadrul administrației publice centrale și locale.

 24. Questionno.1317A/05-09-2017
  Organizarea de informări publice pentru explicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

 25. Questionno.1318A/05-09-2017
  Situația privind gradul de colectare și valoarea datorată și neplătită a TVA la bugetul de stat.

 26. Questionno.1409A/13-09-2017
  Inroducerea modelului de raportare SAF-T, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

 27. Questionno.1476A/19-09-2017
  Implementarea de măsuri economice pentru sprijinirea antreprenorilor români.

 28. Questionno.1568A/26-09-2017
  Identificarea de măsuri concrete pentru combaterea fenomenului muncii la negru și reducerea deficitului de forță de muncă calificată

 29. Questionno.1683A/04-10-2017
  Unificarea bazelor de date în vederea globalizării veniturilor din România.

 30. Questionno.1766A/11-10-2017
  Analiza și concluziile BNR privind evoluția ROBOR din ultima perioadă.

 31. Questionno.1836A/17-10-2017
  Introducerea bugetului multianual începând cu perioada 2018-2020.

 32. Questionno.1907A/23-10-2017
  Oportunitatea înfințării registului agenților economici care activează exclusiv în spațiul online

 33. Questionno.2033A/30-10-2017
  Impactul modificărilor fiscale propuse în proiectul de ordonanță al Guvernului lansat în dezbatere publică în data de 24 octombrie 2017

 34. Questionno.2155A/07-11-2017
  Impactul măsurilor fiscale privind transferul contribuțiilor, reducerea impozitului pe venit și creșterea deducerilor.

 35. Questionno.2225A/13-11-2017
  Modificarea legii cadastrului prin consemnarea în cartea funciară a clasei de risc seismic în care se încadrează imobilul în cazul celor expertizate și fără expertiză tehnică în cazul celor care nu au fost evaluate.

 36. Questionno.2329A/20-11-2017
  Veniturile minime garantate pentru bugetele autorităților publice locale din județul Botașani

 37. Questionno.2432A/28-11-2017
  Impactul compensării costurilor cu forța de muncă în cazul specialiștilor IT și a angajaților cu dizabilități

 38. Questionno.2522A/05-12-2017
  Termenele pentru implementarea măsurilor de eficientizare a relației cu mediul de afaceri

 39. Questionno.2594A/12-12-2017
  Principalele obiective de investiții prevăzute de Guvern pentru anul 2018

 40. Questionno.2792A/06-02-2018
  Aplicarea memorandumului pentru compensarea costurilor suplimentare cu forța de muncă pentru angajatorii cu salariați IT cu studii superioare

 41. Questionno.2924A/14-02-2018
  Măsurile întreprinse și rezultatele obținute de ANAF în combaterea evaziunii fiscale, în cursul anului 2017

 42. Questionno.2972A/19-02-2018
  Informații referitoare la articolul publicat de consilierul dumneavoastră, domnul Lucian Croitoru, pe platforma "OpiniiBNR.ro", sub titlul "Îngrijorările domnului profesor Socol referitoare la vinovatul de serviciu"

 43. Questionno.3110A/27-02-2018
  Estimările Guvernului privind reducerea excedentelor autorităților publice locale, atât procentual, cât și nominal față de anul 2017

 44. Questionno.3321A/13-03-2018
  Impedimentele legislative privind derularea investițiilor

 45. Questionno.3436A/20-03-2018
  Adoptarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice și înființarea Tribunalelor de achiziții publice

 46. Questionno.3544A/27-03-2018
  Modificarea legislației achizițiilor publice după modelul german

 47. Questionno.3746A/11-04-2018
  Situația proiectului privind autostrada București-Suceava

 48. Interpellationno.1610B/03-05-2018
  Eficiența măsurii transferării contribuțiilor sociale de la angajator la salariat, precum și impactul acesteia asupra sistemului de pensii din România

 49. Questionno.4054A/08-05-2018
  Nivelul salariilor medicilor și profesorilor în decembrie 2016

 50. Questionno.4190A/16-05-2018
  Estimarea Guvernului cu privire la valoarea sumelor compensatorii ce vor fi plătite în fiecare lună la nivelul întregului sistem național de sănătate și pentru jud. Botoșani

 51. Questionno.4401A/30-05-2018
  Situația contribuțiilor de asigurărir, cheltuielilor de personal și de capital în primele 4 luni din 2018 comparativ cu aceeiași perioadă a anului trecut pentru jud. Botoșani

 52. Questionno.4474A/05-06-2018
  Elaborarea unei strategii pentru determinarea forței de muncă calificate să lucreze în țară

 53. Questionno.4555A/12-06-2018
  Facilități suplimentare pentru industria IT, cercetare, dezvoltare și inovare și domeniile conexe

 54. Questionno.4680A/19-06-2018
  Măsuri pentru eficientizarea relației dintre stat și antreprenori

 55. Questionno.4781A/26-06-2018
  Realizarea și promovarea de campani publice de informare pentru prezentarea în detaliu a noilor reglementări pe care le presupune activitatea de telemuncă

 56. Questionno.5043A/04-09-2018
  Oportunitatea introducerii ăn cel mai scurt timp a mai multor măsuri pentru îmbunătățirea colectării TVA

 57. Questionno.5193A/12-09-2018
  Oportunitatea organizării unui formu de consultare publică, comunicare și dezbateri la care să partice reprezentanții oamenilor de afaceri și membrii legislativului și executivului din domeniul finanțelor publice

 58. Questionno.5298A/19-09-2018
  Oportunitatea reglementării dreptului contribuabilului de a contesta nestabilirea de către echipa de inspecție fiscală a unor obligații fiscale plătite în mod eronat la bugetul de stat

 59. Questionno.5614A/02-10-2018
  Termenul de lansare a Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului

 60. Questionno.5984A/30-10-2018
  Oportunitatea introducerii unui program de management antreprenorial în mediul rural

 61. Questionno.5987A/30-10-2018
  Implementarea unui program de măsuri la nivelul legislației primare și secundare care să conducă la reducerea deficitului de forță de muncă specializate

 62. Questionno.5988A/30-10-2018
  Teremenul de implementare în România a mecanismului generalizat de taxare inversă a TVA și adoptarea sistemului de raportare electronică

 63. Questionno.5989A/30-10-2018
  Oportunitatea organizării de campanii de informare specializate pentru creșterea numărului polițelor de asigurare a locuințelor și gospodăriilor din fiecare localitate

 64. Questionno.6077A/06-11-2018
  Stabilirea unui mod de comunicare mai eficient cu FMI pentru a transmite estimări reale în legătură cu situația economică a României de fiecare dată

 65. Questionno.6167A/13-11-2018
  Realizarea unei strategii la nivel guvernamental pentru dezvoltarea de clustere economice în Regiunea de Nord-Est

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 avril 2024, 9:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro