Activité parlementaire
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
2004-2008 (sen.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Senat > Viorel Arcas > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Viorel ARCAS
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 14/01.02.2011 L269/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
2. 38/15.02.2011 L761/2010 Propunere legislativa pentru recuperarea arieratelor bugetare respinsa
definitiv
3. 78/07.03.2011 L406/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
4. 91/07.03.2011 L768/2010 Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, a unor suprafete de teren Lege 212/2011
5. 102/04.05.2012 L758/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala Lege 112/2012
6. 109/04.05.2012 L759/2011 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respins
definitiv
7. 110/04.05.2012 L761/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respins
definitiv
8. 115/30.03.2010 L343/2010 Propunere legislativa "Legea educatiei nationale" respinsa
definitiv
9. 130/14.05.2012 L315/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 171/2013
10. 167/04.04.2011 L52/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" respinsa
definitiv
11. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
12. 198/19.04.2010 L35/2010 Propunere legislativa privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
definitiv
13. 201/29.05.2012 L79/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
14.   L203/22.02.2011 Propunere legislativa privind promovarea inventiilor retrasa
de catre initiator
15. 207/26.04.2011 L55/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale respinsa
definitiv
16. 212/29.05.2012 L105/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
17. 221/02.05.2011 L56/2011 Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
18. 227/29.05.2012 L106/2012 Propunere legislativa pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
definitiv
19. 269/03.05.2010 L34/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare respinsa
definitiv
20. 307/03.09.2012 L181/2012 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29618al LEGII nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal respins
definitiv
21. 342/24.09.2012 L188/2012 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Instructorilor Auto din Romania respinsa
definitiv
22. 369/01.09.2009 L560/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
23. 401/14.06.2011 L291/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea si functionarea Monitorului Oficial al Romaniei, cu modificari si completari, republicata respinsa
definitiv
24. 424/01.09.2010 L225/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata respins
definitiv
25. 439/01.09.2010 L224/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsa
definitiv
26. 453/28.09.2009 L220/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respins
definitiv
27. 453/12.11.2012   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28. 454/12.11.2012   Propunere legislativa pentru infiintarea Corpului de Asistenta Juridica Militara clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29. 462/28.09.2009 L221/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
30. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsa
definitiv
31. 491/20.09.2010 L749/2010 Propunere legislativa privind finalizarea studiilor pentru absolventii programelor de studii/specializari, neautorizate sau acreditate respinsa
definitiv
32. 502/21.09.2010 L321/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
33. 531/02.11.2009 L273/2009 Proiect de Lege privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata dupa 23 august 1944 Lege 226/2011
34. 537/27.09.2011 L724/2011 Propunere legislativa privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
35. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
36. 559/04.11.2009 L404/2009 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 si 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania Lege 222/2010
37. 575/31.10.2011 L430/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social respinsa
definitiv
38. 576/04.11.2009 L265/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei Lege 24/2010
39. 580/04.11.2009 L268/2009 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor ale caror locuinte proprietate personala au fost demolate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si au devenit chiriasi in imobilele retrocedate ulterior fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora respinsa
definitiv
40. 654/14.12.2009 L374/2009 Propunere legislativa privind regimul juridic al patrimoniului sindical din Romania respinsa
definitiv
41. 656/08.11.2010 L196/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr.113/2010 respinsa
definitiv
42. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
43. 700/16.12.2009 L396/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
44. 701/16.12.2009 L397/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
45. 738/05.12.2011 L548/2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii si linistii publice respins
definitiv
46. 777/19.12.2011 L669/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
47. 784/29.11.2010 L618/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
48. 840/13.12.2010 L239/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
49.   BP221/25.06.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.9 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare retrasa
de catre Senat
50.   BP222/25.06.2012 Propunere legislativa pentru infiintarea Corpului de Asistenta Juridica Militara retrasa
de catre Senat
51.   BP322/03.10.2012 Propunere legislativa pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platiti din fonduri publice retrasa
de catre Senat
52.   BP365/23.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea lit.h) a alin.(1) al art.257 din legea nr.571/2003 - Codul Fiscal retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 juin 2024, 17:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro