Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Nicoleta-Cătălina Bozianu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Nicoleta-Cătălina BOZIANU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri) catalinabozianu@yahoo.com
Naționalitate(-tăți)Română
Data nașterii22.08.1972
Sex Feminin

 

In prezent

Consilier-Director General - S.C. Hidro Prahova S.A.

27.06.2012 - 12.07.2016

Director Economic - S.C. Hidro Prahova S.A.

Activități și responsabilități principale

 • Participa la elaborarea strategiei societatii si a bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Coordoneaza, conduce si raspunde de activitatea financiar-contabila a societatii, pe principii de eficienta si operativitate;
 • Coordoneaza si raspunde de organizarea contabilitatii financiare si de gestiune, raspunde de evidenta, administrarea si pastrarea patrimoniului societatii si de cel luat in administrare;
 • Organizeaza si asigura efectuarea lucrarilor de intocmire a balantei lunare de verificare in contabilitatea financiara si de gestiune, precum si a bilantului contabil, impreuna cu anexele acestuia;
 • Organizeaza si raspunde de controlul financiar de gestiune si controlul financiar intern si da dispozitii in limita competentelor legale pentru recuperarea pagubelor aduse societatii;
 • Raspunde de inventarierea periodica a bunurilor de retur, bunurilor de preluare si bunurilor proprii asa cum au fost definite in Contractul de delegare a gestiunii;
 • Respecta prevederile regulamentului-cardu de organizare si functionare a serviciilor publice alimentare cu apa si canal;
 • Fudamenteaza aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate in activitatea de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Asigura resursele financiare pentru acoperirea costurilor de productie si de desfasurare normala a activitatii economice , constuirea fondurilor proprii ,contractarea si rambursarea creditelor bancare ,efectuarea la termen si in cuantumul stabilit a varsamintelor cuvenite bugetului statului , precum si mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli.
 • Respecta si aplica prevederile din „Titlul II - Sistem financiar si contabil”. Precum si celelalte prevederi pe domeniul de activitate din Contractul de delegare a gestiunii;
 • Organizeaza si urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu prevederilor legale.

Numele și adresa angajatorului

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Operator judetean de apa

1 iulie 2008 - 26.06.2012

MUNICIPIUL PLOIESTI

Funcția sau postul ocupat

Viceprimar

Activități și responsabilități principale

 • Participa la elaborarea proiectului bugetului local si a contului de incheiere, a exercitiului bugetar si il supune analizei primarului municipiului Ploiesti
 • Propune primarului, cand este cazul, rectificarea bugetului local
 • Avizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale investitiilor si agentiilor economici de subordonare locala, precum si rectificarea acestora, in concordanta cu prevederile bugetului local al municipiului Ploiesti
 • Coordoneaza si indruma activitatea Directiei Management Financiar-Contabil
 • Coordoneaza activitatea serviciului de Resurse Umane, Organizare, Administrativ si Protectia Muncii;
 • Coordoneaza activitatea Directiei Tehnic Investitii: Realizarea programului de investitii;
 • Coordoneaza si indruma Serviciul Public de Finante Locale Ploiesti;
 • Coordoneaza activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti: Monitorizarea activitatii operatorilor de servicii publice Ploiesti, apa canal, salubritate , iluminat public si termic;
 • Coordoneaza activitatea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L;
 • Coordoneaza activitatea Directiei Relatii Internationale;

Numele și adresa angajatorului

MUNICIPIUL PLOIESTI, Bdul Republicii Nr.2

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie Publica Locala

2008 - 2005

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

Funcția sau postul ocupat

Director economic

Activități și responsabilități principale

 • Elaboarea strategiei si politicii globale a societatii, a bugetului de venituri si cheltuieli
 • Coordoneaza activitatea financiar-contabila a societatii pe principii de eficienta si operativitate.
 • Coordoneaza si raspunde de organizarea contabilitatii financiare si de gestiune,de inventarierea periodica a bunurilor de retur ,bunurilor de preluare si bunurilor proprii asa cum au fost definite in Contractul de delegare de Gestiune.
 • Efectuarea de studii si analize cu privire la cifra de afaceri, profit, a structurii cheltuielilor operationale si a altor indicatori economico-financiari
 • Asigura resursele financiare pentru acoperirea costurilor de productie si de desfasurarea normala a activitatii economice ,constituirea fondurilor proprii,contractarea si rambursarea creditelor,efectuarea la termen si in cuantumul stabilit a varsamintelor cuvenite bugetului de stat ,precum si mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli.
 • Fundamentarea tarifelor ce vor fi utilizate in activitatea de alimentare cu apa si canalizare.

Numele și adresa angajatorului

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., Bdul Republicii Nr.2

Tipul activității sau sectorul de activitate

Operator judetean de apa

2001 - 1995

S.N.I.F. Sucursala Prahova

Funcția sau postul ocupat

 • Aprilie -Decembrie1994- contabil
 • Ianuarie1995-Iunie 2000- contabil sef sistem
 • Iunie 2000-martie 2001- sef serviciu financiar contabilitate

Activități și responsabilități principale

 • Coordonarea activitatii economico-financiare si a contabililor sefi de sistem
 • Elaborarea Planului Financiar,de exploatare ,intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri financire.
 • Organizeaza si raspunde de controlul financiar de gestiune si controlul intern
 • Organizeaza si asigura efectuarea lucrarilor de intocmire a balantei lunare de verificare in contabilitatea financiara si de gestiune ,precum si a bilantului contabil,impreuna cu anexele acestuia
 • Organizeaza si raspunde de activitatea de lucru cu bugetul statului ,bugetul asigurarilor sociale si bugetul local
 • Raspunde de inventarierea periodica a bunurilor administrate de societate a amenajarilor de irigatii

Numele și adresa angajatorului

S.N.I.F. Sucursala Prahova

Tipul activității sau sectorul de activitate si adresa angajatorului

Imbunatatiri funciare


S.C INDCOOP S.A. Prahova
1990-1994 -contabil

 

Perioada

2008

Calificarea / Diploma obținută

Certificat - Expert Accesare Fonduri structurale si de coeziune europene

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Asociatia Repere - Bacau

Perioada

2007

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Educație și formare

2006 - Masterat in Managementul Sectorului Public
2001 - Licentiata in Stiinte Economice

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Activitate politica

Presedinte Partidul Miscarea Populara Prahova

Iunie 2016

Consilier Judetean
20.12.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 februarie 2023, 17:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro