Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2004-2008 (dep.)
Legături:
www.williampdleuropa.eu
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > William Gabriel Brînză > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

William Gabriel BRÎNZĂ
Curriculum Vitae

Informații personale

Telefon

0726 200 722     Mobil:  0730 899 510

Fax

0244.597.388

E-mail

william@williampdleuropa.eu

Naționalitate

Român

Data nașterii

03.03.1972

Copii

Brînză Karina
Brînză William

Experiența profesională

Perioada

2004 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat PDL

Activități și responsabilități principale

Elaborarea de Proiecte Legislative, Interpelări, Întrebări și Declaratii Politice, adoptarea legilor, reprezentarea statului la intalnirile internationale.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publica


Perioada

2010 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Lector universitar

Activități și responsabilități principale

Susținerea prelegerilor în fata studentilor în conformitate cu programa analitica si efectuarea muncii de cercetare în propriul domeniu de specialitate

Numele și adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucuresti, Facultatea. Drept

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ universitar

Perioada

2010 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Președinte Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Activități și responsabilități principale

Elaborarea de Proiecte Legislative, Interpelări, Întrebări și Declaratii Politice, reprezentarea comisiei la întâlnirile internaționale pe problema românilor din străinătate, contribuirea la eleborarea strategiei dezvoltării relațiilor dintre Comisie și comunitățile de români din afara granițelor țării, audierea și propunerea, împreună cu ceilalți membrii ai Comisiei , a avizului consultativ pentru persoanele propuse a fi numite în funcții de conducere în cadrul instituțiilor care se ocupă de românii din străinătate .

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publica

Perioada

2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Membru

Activități și responsabilități principale

Examinarea petițiilor primite și cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petiții.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii

Perioada

2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Membru

Activități și responsabilități principale

Initierea, Elaborarea si prezentarea documentelor care sustin pozitia Romaniei cu privire la chestiuni de interes national sau internationa in cadrul intalnirilor Adunarilor Parlamentare NATO.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

Perioada

2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Secretar

Activități și responsabilități principale

Exercitarea controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene;
urmărește îndeplinirea de către România a prevederilor Tratatului de aderare a României și Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, în limita competențelor sale;
reprezintă Parlamentul României în relațiile cu Uniunea Europeană, în condițiile legii și ale regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului;
participă la dezbaterile privind viitorul construcției europene;
informează Parlamentul României despre:
- principalele strategii și politici ale Uniunii Europene, inclusiv aspectele constituționale de revizuire a tratatelor;
- participarea Parlamentului României la formarea poziției naționale pentru adoptarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului României

Perioada

2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Membru

Activități și responsabilități principale

Impulsionarea cooperarii bilaterale in toate domeniile de interes comun, dialogul in plan politic si parlamentar, realizare loby in vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale economice, culturale sau științifice.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Grupul Parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

Perioada

2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Membru

Activități și responsabilități principale

Impulsionarea cooperarii bilaterale in toate domeniile de interes comun, dialogul in plan politic si parlamentar, realizare loby in vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale economice, culturale sau științifice.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Grupul Parlamentar de prietenie cu Republica Orientala a Uruguayului

Perioada

2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Membru

Activități și responsabilități principale

Impulsionarea cooperarii bilaterale in toate domeniile de interes comun, dialogul in plan politic si parlamentar, realizare loby in vederea dezvoltarii relatiilor bilaterale economice, culturale sau științifice.

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaților

Tipul activității sau sectorul de activitate

Grupul Parlamentar de prietenie cu Republica Elena

Perioada

2007 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Avocat

Activități și responsabilități principale

Fixarea si participarea la intalnirile cu clientul, studierea materialelor si a legislatiei incidente spetei, stabilirea strategiilor ce urmau a fi abordate, mentinerea legaturii cu clientul prin informarea continua cu privire la evolutia dosarului, redactarea diferitelor documente (contracte, opinii legale, cereri, plangeri, adrese, memorii, toate actele necesare judecarii unui litigiu in fata instantei, etc.), reprezentare/asistare in fata instantelor de judecata sau in fata diferitelor institutii publice.

Numele și adresa angajatorului

Baroul București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Juridic

Perioada

2004 - 2006

Funcția sau postul ocupat

Lector Universitar - Catedra de Drept Penal

Activități și responsabilități principale

Sustinerea prelegerilor în fata studentilor în conformitate cu programa analitica si efectuarea muncii de cercetare în propriul domeniu de specialitate .

Numele și adresa angajatorului

Universitatea "Petrol si Gaze”- Ploiesti

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant universitar

Perioada

2001 - 2003

Funcția sau postul ocupat

Asistent Universitar

Activități și responsabilități principale

Colaborare permanenta cu titularul cursului;activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator; indrumare de proiecte, de lucrari de licenta si de absolvire, de practica pedagogica, productiva si de cercetare stiintifica; executare de cercetari stiintifice;monitorizarea activitatii de informare bibliografica si formare aplicativa a studentilor;conducerea activitatilor didactico-artistice sau sportive;activitati de evaluare a performantelor prin note sau calificative;consultatii, indrumarea cercurilor stiintifice studentesti;

Numele și adresa angajatorului

Universitatea ”Constantin Drăgan” Brașov
Facultatea de Drept

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant Universitar

Perioada

1992-2004

Funcția sau postul ocupat

Manager

Activități și responsabilități principale

Cresterea performantelor in firma, cresterea sigrantei in munca, planificarea resurselor umane, respectarea legislatiei in vigoare, comunicarea in organizatie, politici, reguli, proceduri care reglemeteaza comportamentul angajatilor, negocieri.

Numele și adresa angajatorului

SC WILLIS SRL Ploiesti, Str. Torcatori nr.2B

Tipul activității sau sectorul de activitate

Management

Educație și formare

Perioada

August 2011

Calificare/diploma obținută

Senior Executives in national and international secutiry ( NIS)

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Curs Postuniversitar de perfecționare

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Harvard Kennedy School , Boston - SUA


Perioada

2009

Calificare/diploma obținută

Managementul Afacerilor Interne

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Curs Postuniversitar de perfecționare

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Academia de Politie A. I. Cuza , Colegiul Național de Afaceri Interne

Perioada

2006

Calificare/diploma obținută

Securitate si Bună Guvernare

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Curs Postuniversitar de perfectionare

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea Natională de Apărare „Carol I”
Colegiul Național de Apărare

Perioada

2007

Calificare/diploma obținută

Dezvoltarea Economică a Întreprinderii

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Master

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Național de Dezvoltare Economică - UPG Ploiești

Perioada

2005 - 2006

Calificare/diploma obținută

Administrație și schimburi Internaționale

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Master

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea Paris XII - Val-de-Marne, Paris - Franța

Perioada

2004 - 2005

Calificare/diploma obținută

Relații Internaționale

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Studii Academice Postuniversitare

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Ministerul Afacerilor Externe
Academia Diplomatică - M.A.E.

Perioada

2004

Calificare/diploma obținută

Siguranța Națională

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Curs Postuniversitar de perfectionare

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Academia Națională de Informații
Colegiul Superior de Siguranță Națională

Perioada

2000 - 2004

Calificare/diploma obținută

Doctor în Drept

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Drept Penal, Titlul tezei de doctorat ”Infracțiuni asimilate corupției”

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Academia de Poliție A. I Cuza - București

Perioada

1992 - 1996

Calificare/diploma obținută

Licenta

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Științe Juridice

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Academia de Poliție A. I. Cuza, Facultatea de Drept

Alte activități

Publicații

2008 - ”IMPRUDENTA DE NERESPECTARE A HOTARIRILOR JUDECATORESTI”
     Editura ”NOEL COMPUTERS
     Autor WILLIAM GABRIEL BRINZA

2008 - “PROBLEME DE DREPT DIN JURISPRUDENTA PENALA”
     Editura WOLTERS KLUWER
     Coautor WILLIAM GABRIEL BRINZA

2004 - “INFRACTIUNI ASIMILATE CORUPTIEI” ISB
     Edituta SEMN E
     Autor WILLIAM GABRIEL BRINZA

2003 - “CURS UNIVERSITAR DE DREPT PENAL -PARTE GENERALA
     Editura LUMINA LEX
     Autor WILLIAM GABRIEL BRINZA

2003 - “INFRACTIUNEA DE COMUNICARE A INFORMATIILOR FALSE”
     ARTICOL IN REVISTA DE DREPT PENAL ANUL X, numarul 1

2002 - “CONSIDERATII PRIVIND INFRACTIUNEA DE HARTIURE SEXUALA”
     ARTICOL IN REVISTA DE DREPT PENAL ANUL IX, numarul 4

2002 - “CONSIDERATII ASUPRA DAUNELOR MORALE”
     ARTICOL IN REVISTA DE DREPT PENAL ANUL IX, numarul 2

2002 - “CONSTATAREA SI CERCETAREA INFRACTIUNII DE MARTURIE MINCINOASA”
     ANALELE UNIVERSITATII NICOLAE TITULESCU” - BUCURESTI

2002 - “POLITIA SI CORUPTIA IN ROMANIA” VOLUMUL I, numarul 9
     UNIVESTITATEA NICOLAE TITULESCU

2002 - “CONSIDERATII DESPRE REPARAREA DAUNELOR MORALE”
     REVISTA UNIVERSITATII NICOLAE TITULESCU ANUL IV, numarul 4

2001 - “CONSIDERATII ASUPRA CORUPTIEI”
     REVISTA LEX ET SCIENTIA, VOLUMUL 1, numarul 8

1999 - “PREVENIREA FALSULUI IN ACTE PUBLICE”
     Referat prezentat la sesiunea anuala a Academiei de Politie Stefan cel Mare din Chisinau,
     impreuna cu profesorul Universitar Doctor Vasile DOBRINOIU.

Aptitudini și competențe personale

  2008 - prezent
Presedinte Organizatia PDL Diaspora


Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute

Franceză - avansat
Engleză - mediu
Spaniolă - mediu

Competențe și abilități sociale

Persoană comunicativă, organizată, creativă, muncitoare și motivată, capabilă să își planifice singură activitățile;
Capacitate de organizare;
Abilități de lucru în echipă, încadrarea în termene;

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Windows 95, 98, 2000 Server, XP, NT, Vista;
MS Office Package (Word, Excel, Power Point, Access);
Internet tools, Outlook Express, Photoshop,
Utilizare program personal Oracle, Internet, e-mail.

Permis de conducere

Categoria B
06.09.2011

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 3:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro