Constantin-Alin BUCUR
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate Română
Data nașterii 11 a lunii decembrie 1980

Experiența profesională

Perioada 15 a lunii septembrie 2004 - 05 a lunii august 2008
Funcția sau postul ocupat Șef serviciu marketing
Activități și responsabilități principale
  • Elaborarea și desfășurarea strategiei de marketing.
  • Coordonarea resurselor companiei pentru eficientizarea comunicării pe piață.
  • Raportarea periodică a obiectivelor operationale de marketing catre board-ul companiei.
Numele și adresa angajatorului S.C. VestEnergo S.A.
Str. Preciziei nr. 12A, sector 6, Bucuresti (România)
Tipul activității sau sectorul de activitate Energie

Perioada August 2008 - Februarie 2010
Funcția sau postul ocupat Manager
Activități și responsabilități principale Gestionarea resurselor financiare și umane ale clubului
Numele și adresa angajatorului F.C. Gloria Buzău
Strada Stadionului Nr. 1, Buzau (România)
Tipul activității sau sectorul de activitate Sport

Perioada 15/04/2011 - 13/12/2012
Funcția sau postul ocupat Director departament juridic
Activități și responsabilități principale Gestionarea tuturor actelor juridice ale companiei
Numele și adresa angajatorului S.C. VestEnergo S.A.
Str. Preciziei nr. 12A, Bucuresti (România)
Tipul activității sau sectorul de activitate Energie

Educație și formare

Perioada 15 a lunii septembrie 1995 - 15 a lunii mai 1999
Calificare/diploma obținută Baccalaureat
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Aurel Vlaicu (Liceu)
Str. Stephan Ludwig Roth, Nr. 1, București (România)

Perioada 01 a lunii octombrie 1999 - 14 a lunii iunie 2003
Calificare/diploma obținută Diplomă de Licență în Științe Juridice
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Universitatea "Titu Maiorescu" - Facultatea de Drept (Universitate)
Calea Văcărești, nr. 187, București (România)

Perioada 23 a lunii octombrie 2012 →
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Ministerul Afacerilor Externe - Institutul Diplomatic Român (Curs postuniversitar - Securitate, diplomație și politică externă)
Bd. Primăverii nr. 17, București (România)

Aptitudini și competențe personale

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Engleză

Limba Franceză
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat
B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale Sprit de echipă; Abilități de comunicare; O bună capacitate de adaptare la medii noi de lucru

Competențe și aptitudini organizatorice Abilități de leadership: pe parcursul carierei mele (șef serviciu, director și manager general) în diverse companii am gestionat numeroase resurse umane și financiare

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului Excelentă stăpânire a instrumentelor din suita Microsoft Office

Permis de conducere B

Hobby-uri Călătorii; sport; muzică

18.01.2013