Laurențiu ȚIGĂERU ROȘCA
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate

   Română

Data nașterii

   27.02.1970

Stare civilă

   casatorit

Experiența profesională

Perioada

   08.11.2012 - 18.01.2013

Funcția sau postul ocupat

   Presedinte

Activități și responsabilități principale

   Management general

Numele și adresa angajatorului

   Administratia Fondului pentru Mediu
Splaiul Independentei nr.294, corp A, sector 6, Bucuresti, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Gestionarea fondului pentru mediu

 

  

Perioada

   17.12.1993 - 31.10.2012

Funcția sau postul ocupat

   Administrator firma

Activități și responsabilități principale

   Management general

Numele și adresa angajatorului

   SC Quasar Comex SRL
B-dul Bucuresti 12A, Focsani, Romania

Tipul activității sau sectorul de activitate

   Comert intern si international

Functii, activitati intr-un partid politic

Perioada

    17.02.2012- prezent

Funcția

    Presedinte Interimar Organizatia Municipala PNL Focsani

Educație și formare

Perioada

   1995 - 1999

Calificare/diploma obținută

   Economist
Profil : Management
Specializare: Management in Constructii, Transporturi si Telecomunicatii

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

  
  • Management general
  • Diagnosticare economico - manageriala
  • Relatii economice internationale
  • Finante
  • Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

   Academia de Studii Economice - Management in Constructii, Transporturi si Telecomunicatii

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă    Română
Limbi străine cunoscute     
Autoevaluare
Nivel european (*)
 
Limba Engleză

Limba Franceză
  
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
C2 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B1 Utilizator independent
B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
   (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

 

  
Competențe și abilități sociale    Bun comunicator: am sustinut si sustin in mod frecvent prezentari de grup si simpozioane; particip in mod curent la conferinte de presa.
Spirit de echipa: am capacitatea de a lucra foarte bine impreuna cu oamenii; am participat inca din perioada studiilor in multe echipe de proiect iar in organizatia pe care o conduc promovez permanent lucrul in echipa ca temelie a succesului.
Ma adaptez usor mediilor multiculturale, dovada fiind succesul operatiunilor transfrontaliere pe care le coordonez.

 

  
Competențe și aptitudini organizatorice    Leadership: am construit echipe mari (200 oameni ) si le-am condus catre reusita; am procedurat activitatea compartimentelor din subordine, iar dezvoltarea organizationala este preocuparea mea permanenta
Abilitati de recrutare si selectie: folosesc metode moderne de recrutare si astfel am construit echipe puternice.

 

  
Competențe și aptitudini tehnice    Sunt deschis catre tehnologie si folosesc echipamente moderne in activitatea curenta; sustin intotdeauna proiectele menite sa imbunatateasca mediul de lucru prin folosirea noilor tehnologii in organizatia pe care o conduc.

 

  
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului    O foarte buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si PowerPoint )

 

  
Alte competențe și aptitudini    Hobby: calatoriile si sporturile in echipa

 

  
Permis(e) de conducere    Detin Permis de conducere categoria B

21.01.2013